Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
 
 
İlgili Devlet Kurumları
 
Yurtdışında Yabancılara Türkçe Öğreten Kurumlar
Lisansüstü Programları
 

İnternet Ortamında

YABANCI DİL OLARAK ve İKİ DİLLİ ORTAMLARDA

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme : 23 Ocak 2022

Bu sayfa, "Dünya Dili Türkçe" hedefine yönelik olarak 'ticari kaygı gözetmeden' akademik anlamda küçük de olsa bir katkı sağlamak amacını taşımaktadır.

 

İçindekiler

 

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitapları

 

E-Öğrenme-Bilişim Teknolojileri

Akademik Türkçe

Terim Sözlükleri

 

Sözlükler

Atasözü ve Deyimler

Makale

Bilgisayar Yazılımları

Dizin Programları

Çoktan Seçmeli, Kısa Cevap, Boşluk Doldurma vb. Soru Hazırlama Programları

Türk Dili Kursları ile İlgili Yasa, Yönetmelik ve Yönergeler

Eğiticilerin Eğitimi

Çocuklara Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi

 

Türkçe Dil Kurslarının İmkânları ve Ücret Politikaları

 

Dil Yeterlilikleri Kaynakları

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Kurs Programları

 

Sertifikasyon Kurumları

 

Yabancılara ve İki Dillilere Yönelik Türkçe Öğretim Setleri

Çocuklar ve Gençler İçin

Bahçeşehir Üniversitesi, Özge Seçkin Polat, Merhaba Türkçe (4-7 Yaş) (Merhaba Türkçe 1), (Merhaba Türkçe 2), (Merhaba Türkçe 3)

Yunus Emre Enstitüsü, Haydi Türkçe Öğrenelim (6., 7., 8., ve 9. sınıflar)

 

Yetişkinler İçin

Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim Türkçe Seti

Türkçe Öğretim Seti Kitap Siparişleri

 

 

Uzaktan Eğitim ve Video Platformları

Anadolu Üniversitesi, Ana Dil Türkçe
Yaşar Üniversitesi, Türkçe Öğreniyorum
Yunus Emre Enstitüsü, Uzaktan Türkçe Öğretim Portalı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı-Sakarya Ünivesitesi, 3 Dakikada Türkçe

Ölçme ve Değerlendirme

Language Assessment (Tarık İnce)

Sınav Örnekleri

 

Türkçe Yeterlik Sınavları


CD-DVD'li Öğretim Setleri

Appl- İOS ve Google-Android Uygulamaları

Süreli Yayınlar

Alan Dergileri

Diğerleri

Makaleler

 

Sunumlar

Tüm. Gülden (2012). Extracurriculum Materials and CBI. Paper presented at Portland State University.

Özel Sayılar

Bilig Dergisi Yurtdışındaki Türkler Özel Sayısı, sayı 70, Yaz 2014

(İçindekiler Prof. Dr. Kutlay YAĞMUR-Sunuş//Orhan Ağırdağ-Kathelijne Jordens-Mieke Van Houtte “Speaking Turkish in Belgian Primary Schools: Teacher Beliefs versus Effective Consequences”// Mehmet Ali Akıncı “Fransa’daki Türk Göçmenlerinin Etnik ve Dinî Kimlik Algıları” //N. Feyza Altınkamış-Orhan Ağırdağ “Determinants of Language Use and Attitudes among Turkish Speakers in Flanders: A Focus on Generational Difference”// Nurhan Baş “Federal Almanya’da Yayımlanan Türkçe Günlük Gazetelerin Dil Kullanımı Üzerine”// Gülcan Çolak Bostancı “Amerika’daki Birinci ve İkinci Kuşak Türklerin Dil Tercihleri, Sürdürümleri, Tutumları ve Etnik Dilsel Canlılıkları” //Nursel Elmas “Kosovalı Türkler: Dilleri ve Kültürleri”// Işıl Erduyan “Competing Discourses in the Classroom: Turkish Instruction in Berlin”// Eija Kuyumcu “A Case Study of Bilingual Language Use: An Account of Discursive and Literacy Practices in Swedish and Turkish by a Young Person”// Bahar Otcu-Grillman “Turkish Language Teaching in the US: Challenges, Opportunities, Sense of Belonging and Identities”// Kutlay YAĞMUR “Intergenerational Differences in Acculturation Orientations of Turkish Speakers in Australia” //Kadir Yalınkılıç “Kırcaali Örneğinden Hareketle Bulgaristan’da Türkçenin Etnikdilsel Canlılığı” //Kadir Yalınkılıç-Kutlay Yağmur “Batı Trakya Türklerinin Anadillerine ve Kültürlerine Karşı Tutumları”)

Bildiri Kitapları (TAM METİN)

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Aralık 2010, 2011

Araştırma Yayınları (TAM METİN)

Çalıştay Raporu

Türkçe Dil Yeterliklerine Yönelik Program ve Ölçek Geliştirme Raporu, 2017


Die Gaste Yazıları

Lisansüstü Tezleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Lisansüstü Tezleri

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Makale Adları

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Tez Danışmanlığı Yapan Akademisyenler

Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ve Türkçe Eğitimi Lisansüstü Programları

 

Tarihi, Kültürel ve Tabiat Gezileri Planlama ve Uygulama

Tarih, Kültür ve Tabiat Gezileri Rehberi (Mustafa Altun)

Sanatsal Etkinliklerin Planlanması ve Uygulanması

Facebook Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Grubu

 

Kaynak göstermek koşuluyla sitemizden alıntı yapabilirsiniz. Tarafımızdan alıntı yapılan eserlerin telif hakları, eser sahipleri ve yayınevlerine aittir. Diğer Internet sitelerine bağlantı vermek, bu sitelerin içeriğinin onaylandığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Bu sayfa Dr.Mustafa Altuntarafından hazırlanmıştır. © 2012-2021

Site İçi Bağlantılar
 
 
Destekleyici Siteler
Türkçe Öğretim Siteleri
Bloglar
Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı
ALTE [Association of Language Testers in Europe]
Sivil Toplum Kuruluşları (yeni)
Slideshare (İkinci dil edinimiyle ilgili materyaller mevcut)