Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
 
 
İlgili Devlet Kurumları
 
Türkiye'deki Uygulama ve Araştırma Merkezleri
 
Yurtdışında Yabancılara Türkçe Öğreten Kurumlar
Lisansüstü Programları
 

İnternet Ortamında

YABANCI DİL OLARAK ve İKİ DİLLİ ORTAMLARDA

TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİ

ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme: 23 Temmuz 2014

Bu sayfa, "Dünya Dili Türkçe" hedefine yönelik olarak 'ticari kaygı gözetmeden' akademik anlamda küçük de olsa bir katkı sağlamak amacını taşımaktadır.

 

İçindekiler [Table of Contents]

 

Yabancılara Türkçe Öğretimi Kitapları

Tarihi Kitaplar

 

Güncel Kitaplar

 

Yabancı Dil Öğretimi Kuramsal Kitapları

İkinci Dil Edinimi Kitapları (Second Language Acquisition) (yeni)

İkinci Dil Edinimi Kaynak Listesi (İngilizce) (yeni)

 

Türkçe Kuramsal Kitaplar

Akademik Türkçe (yeni)

 

 

Bilgisayar Yazılımları (yeni)

Dizin Programları

Çoktan Seçmeli, Kısa Cevap, Boşluk Doldurma vb. Soru Hazırlama Programları

Türk Dili Kursları ile İlgili Yasa, Yönetmelik ve Yönergeler

Eğiticilerin Eğitimi

 

 

Türkçe Dil Kurslarının İmkânları ve Ücret Politikaları

Dil Yeterlilikleri Kaynakları

 

Yabancılara ve İki Dillilere Yönelik Türkçe Öğretim Setleri

Sınav Örnekleri

 

Türkçe Yeterlik Sınavları (yeni)


CD-DVD'li Öğretim Setleri

 

Süreli Yayınlar

Alan Dergileri

Diğerleri

 

 

Makaleler

Yabancılara Türkçe Öğretimiyle ilgili Google Akademik'teki Makaleler

 

Sunumlar

Tüm. Gülden (2012). Extracurriculum Materials and CBI. Paper presented at Portland State University.

Bildiri Kitapları (TAM METİN) (yeni)

III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, 16-18 Aralık 2010, 2011 (yeni)


Die Gaste Yazıları

 

Tezler

Doktora Tezleri

Yüksek Lisans Tezleri

Facebook Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Grubu

 

Kaynak göstermek koşuluyla sitemizden alıntı yapabilirsiniz. Tarafımızdan alıntı yapılan eserlerin telif hakları, eser sahipleri ve yayınevlerine aittir. Diğer Internet sitelerine bağlantı vermek, bu sitelerin içeriğinin onaylandığı biçiminde yorumlanmamalıdır.

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2012-2014

Destekleyici Siteler
Türkçe Öğretim Siteleri
Özel Kurslar
Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı
ALTE [Association of Language Testers in Europe]
Sivil Toplum Kuruluşları (yeni)