Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa

Site Sahibi Hakkında

Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
Ana Bağlantılar

 

BAĞLANTILAR / LINKS

Son Güncelleme/ Last Update : 3 Mayıs  / May 2021

Genel Dil Bilimi /General Linguistics Dilbilimciler / Linguists Kuramlar / Theories
Ses Bilgisi /Phonetics Ses Bilimi / Phonology Biçim Bilgisi / Morphology
Söz Dizimi / Syntax Anlam Bilimi / Semantics Sözlük Bilimi / Lexicology
Köken Bilimi / Etymology Metin Dil Bilimi / Text Linguistics Çeviri Bilimi / Translation
Gösterge Bilimi / Semiotics Edim Bilimi / Pragmatics Dil Öğretimi / Language Education
Dil Bilimi Öğretimi / Linguistics Education Ruh Dil Bilimi / Pyscolinguistics Toplum Dil Bilimi / Sociolinguistics
Budun Dil Bilimi / Ethnolinguistics Uzam Dil Bilimi /Geolinguistics Dil Felsefesi / Philosophy of Language
Sinir Dil Bilimi / Neurolinguistics Dil Özürleri /Language Disorders Bilgisayarlı Dil Bilimi / Computational Linguistics
Yapay Zeka / Artificial Intelligent Dil Bilim Yazılımları/Linguistics Softwares Bebek Laboratuvarları/BabyLab
Bilişsel Bilimler / Cognitive Sciences Dergiler / Periodicals and Journals  
Dil Bilimi Bölümleri / Departmens of Linguistics Tez Veritabanları / Dissertations Database Kütüphaneler / Libraries

 

Genel Dil Bilimi/General Linguistics

Türkiye'de Dil Bilimi / Linguistics in Turkey

Genel Dil Bilimi Bölüm ya da Programları

Bir Dile Odaklı Dil Bilimi Bölüm ya da Programları

Dernekler / Associatons

Akademisyenleri Buluşturan Veritabanları / Academic Database (yeni)

Araştırma ve Uygulama Merkezleri / Center for Research and Application

Dünya'da Dil Bilimi Bölümleri /Departments of Linguistics in World

Bilişsel Bilimler / Cognitive Science

Türkiye'deki Bilişsel Bilimler Bölüm ve Enstitüleri/ Araştırma Merkezleri / Cognitive Sciences in Turkey

Dünya'da Bilişsel Bilimler / Cognitive Science in World

Dilbilimciler/Linguists

Noam Chomsky

 

Ses Bilgisi / Phonetics

Ses Bilimi / Phonology

  •  

Anlam Bilimi / Semantics

 

Gösterge Bilimi /Semiotics

 

Çeviri Bilimi / Tranlation

Sözlük Bilimi / Lexicology

  •  

Sinir Dil Bilimi / Neurolinguistics

Dergiler / Journals

SÜRELİ YAYINLAR / TURKISH PERIODICAL PUBLICATION

SOBİAD (Türkiye'eki Sosyal Bilim Dergilerinde Atıf Tarama)

YABANCI SÜRELİ YAYINLAR / PERIODICAL PUBLICATION of OTHER LANGUAGES

Social Citation Index'teki Dergiler / Journals in Social Citation Index

DiĞER DERGİLER / OTHER PERIODICALS

POPÜLER BİLİM DERGİLERI / POPULAR SCIENTIFIC JOURNAL AND MAGAZINE

 

Dr.Mustafa Altun © 2004-2021