Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Dil Bilimi Araştırmaları
İnternet Ortamında Ses Bilgisi (Fonetik) ve Ses Bilimi (Fonoloji) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Biçim Bilgisi (Morfoloji) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Anlam Bilimi (Semantik) Araştırmaları Kaynaklar
İnternet Ortamında Köken Bilimi (Etimoloji) Araştırmaları Kaynakları
 
Ana Bağlantılar
 

İnternet Ortamında

 

SÖZ DİZİMİ (SENTAKS) ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme: 20 Ocak 2022

 

Makaleler

 

Kitaplar

 • Akbayır, Sıddık (2013). Eğitim Fakülteleri İçin Cümle ve Metin Bilgisi. Pegem Akademi.
 • Aktan, Bilal (2016). Türkiye Türkçesinin Söz Dizimi. Eğitim Kitabevi.
 • Altun, Mustafa (2011). Türkçede Kelime Grupları Çözümlemeleri-Türk Romanlarından Örneklerle. MVT Yayıncılık.
 • Altun, Mustafa (2022). Türkçede Söz Dizimi Çözümlemeleri. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Aşçı, Ufuk Deniz, Özkan, Abdurrahman, Toker, Mustafa (2016). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. Palet Yayınları.
 • Atabay, Neşe, Özel, Sevgi, Çam, Ayfer (1981). Türkiye Türkçesinin Sözdizimi. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Baskakov, A. N. (2016). Çağdaş Türkçede Kelime Grupları. (Çeviren: Oktay Selim Karaca), Kesit Yayınları.
 • Beserek, Ahmet (1991). Türkçe Cümle Yapısı. Milli Eğitim Bakanlığı.
 • Böler, Tuncay (2019). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. Kesit Yayınları.
 • Boz, Erdoğan (editör) (2020). Türkiye Türkçesi IV Sözdizimi. Gazi Kitabevi.
 • Burdurlu, İ. Zeki (1967). Uygulamalır Cümle Çözümlemeleri. Karınca Matbaacılık.
 • Daşdemir, Muharrem (2014). Oklama Yöntemiyle Türkçenin Yapısal-İşlevsel Söz Dizimi. Eser Basım Yayın.
 • Delice, İbrahim (2019). Türkçe Sözdizimi. Asitan Kitap.
 • Demir, Necati (2019). Türkçe Cümle Bilgisi. Altınordu Yayınları.
 • Demirsoy, Hilmi (1973). Türkçede Cümle Bilgisi. İş Matbaacılık.
 • Dizdaroğlu, Hikmet (1976). Tümcebilgisi. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Erdoğan, Metin (2006). Kelime Grupları ve Cümle Bilgisi. Nobel Akademik Yayıncılık
 • Erkul, Rasih (2004). Cümle ve Metin Bilgisi. Anı Yayıncılık.
 • Gökdayı, Hürriyet (2020). Türkçede Öbekler. Kriter Basım Yayın.
 • Hatiboğlu, Vecihe (1972). Türkçenin Söz Dizimi. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Hirik, Seçil (2021). Söz Dizimi Kuramları Bağlamında Türkçede Baş Unsur. Gazi Kitabevi.
 • Karaağaç, Günay (2009). Türkçenin Söz Dizimi. Kesit Yayınları.
 • Karahan, Leyla (2016). Türkçede Söz Dizimi. Akçağ Yayınları.
 • Karaörs, Metin (1993). Türkçenin Söz Dizimi ve Cümle Tahlilleri. Erciyes Üniversitesi Yayınları.
 • Kerimoğlu, Caner (2014). Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Keskin, Raşit (2003). Türkçe Dilbilgisi Kelime ve Cümle Tahlilleri. Çizgi Kitabevi.
 • Köklügiller, Ahmet (1982). Çözümlemeli Cümle Bilgisi. Bayrak Yayıncılık.
 • Kükey, Mazhar (1975). Türkçenin Söz Dizimi. Kardeş Matbaası.
 • Kültüral, Zuhal (2009). Türkiye Türkçesi Cümle Bilgisi. Simurg Kitabevi.
 • Mehmedoğlu, Alaeddin. (2001). Türk Dilinde Bağımlı Birleşik Cümle Söz Dizimi. Aşiyan Yayınları.
 • Mehmedoğlu, Alaeddin. (2006). Türkiye Türkçesinde Cümle Öğelerine Yeni Bir Bakış. Değişim Yayınları.
 • Özkan, Mustafa, Pilancı, Hülya (editörler) (2013). Türkçe Cümle Bilgisi II. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özkan, Mustafa, Pilancı, Hülya (editörler) (2017). Türkçe Cümle Bilgisi I. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları.
 • Özkan, Mustafa, Sevinçli, Veysi (2019). Türkiye Türkçesi Söz Dizimi. Akademik Kitaplar.
 • Özmen, Mehmet (2016). Türkçenin Sözdizimi. Karahan Kitabevi.
 • Sarıca, Bedri (2015). Türkçe Cümle Bilgisi. Anı Yayıncılık.
 • Şimşek, Rasim (1987). Örneklerle Türkçe Sözdizimi. Kuzey Matbaacılık.
 • Ulaş, A. Halim (2003). Cümle ve Metin Bilgisi, Aktif Yayınevi.
 • Üstünova, Kerime (2014). Türkiye Türkçesinde Yapı Kavramı ve Söz Dizimi İncelemeleri. Sentez Yayınları.
 • Uzun, Nadir Engin (2000). Anaçizgileriyle Evrensel Dilbilgisi ve Türkçe. Multilingual Yayınları.
 • Yaman, Ertuğrul (2000). Türkiye Türkçesi ve Özbek Türkçesinin Söz Dizimi Bakımından Karşılaştırılması. Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Yelten, Muhammmed ve Açıkgöz, Halil (2008). Kelime Grupları. Doğu Kütüphanesi.
 • Yörük, Yaşar (1978). Örnekli Uygulamalı Cümle Bilgisi. Eğitim Yayınevi.

 

Tezler

YÖK Ulusal Tez Merkezi'nde Söz Dizimi Lisansüstü Tezleri (pdf)

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2011-2022