Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Yunus Emre Vakfı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Eğitim Personel Rehberi
 
İnternet Ortamında Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Osmanlı Araştırmaları Kaynakları
 
Adım Adım Türkçe Öğreniyorum (Step-by-Step I'm Learning Turkish)
 
Dünyada Türk Tarihçiliği, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 15, 2011 (yeni)
 

 

TÜRKLÜK VE OSMANLI ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ, BÖLÜM VE PROGRAMLARI

(Institutes, Departments and Programs about Turkish and Ottoman Studies)

Son güncelleme / Last Update : 26 Mayıs / May 2012

 

Türkiye'deki Tarih Bölümleri / Departments of History in Turkey

Devlet / State Universities

Vakıf / Foundations Universities

KKTC Üniversiteleri / Republic of North Cyprus Turkish Universities

Türkiye'deki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri / Departments of Turkish Language and Literature in Turkey

Devlet / State Universities

Vakıf / Foundations Universities

KKTC Üniversiteleri / Republic of North Cyprus Turkish Universities

Özel Statülü Devlet Üniversiteleri / State Universities with Private Statue

Enstitüler, Araştırma Merkezleri, Vakıflar, Dernekler / Institutes, Research Centers, Foundations, Associations

Türkiye Dışındaki Osmanlı ve Türklük Araştırma Merkezleri, Programları / Ottoman and Turkish Research Centers, Programs and Foundations in Foreign

Bu araştırma merkezleriyle ilgili genel olarak şu bilgiler aktarılabilir:

Avrupa'daki araştırma merkezleri Türklük araştırmalarını "Doğu" (Şarkiyat ya da Oriental] araştırmalarının bir parçası olarak ele alırken, Amerika'dakiler "Yakın Doğu", "Orta Doğu", "Orta Doğu ve İslam" araştırmaları içinde değerlendirmektedir. Kimi Amerikan üniversiteleri, "Orta Asya", "Avrasya" araştırmaları adı altında Türklük çalışmaları yürütmektedir. Amerikan üniversitelerinde Kıta Avrupası'ndan ziyade İngiliz Anglo-Sakson etkisi hissedilmektedir. Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde Avrupa etkisiyle Doğu araştırmaları kapsamında Türklük çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Avrupa'da Almanya, Rusya ve İngiltere'deki üniversitelerin sayıca daha çok araştırma merkezine sahip oluduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise önde gelen birçok üniversitenin Türklük araştırma merkezi bulunmaktadır. Asya'da ise ağırlıklı olarak Japonların Türklük araştırmalarına ilgi duyduğu gözlenmektedir. Bu merkezlerin hemen bir çoğu Çağdaş Türkiye Türkçesi yanında Osmanlı Türkçesi kursları açmakta, bir kısmı da yeni Türk cumhuriyetlerine yönelik dil kursları vermektedir. Çin'de Pekin Üniversitesi'nin de bir araştırma birimi olduğu bilgisine ulaşmakla birlikte, üniversitenin sayfasından ilgili birimi bulamadım. Urumçi'deki Sincan Üniversitesi ile Pekin'deki Minzu Üniversitesi'nde "azınlık dilleri" adı altında bazı programlara rastlanmaktadır. Çinlilerin ağırlıklı olarak komşusu Kazaklarla ilgili araştırmalara ağırlık verdiği söylenebilir. Orta Doğu'da, İsrail üniversitelerinin araştırma merkezleri dikkati çekmektedir.

 

Afrika / Africa

Mısır'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Kahire Üniversitesi'nden Prof.Dr. Shawky Hassan Ahmed Hocamıza teşekkürlerimizle.

 • Asyud Üniversitesi, Mısır
 • Ayn Şems Üniversitesi, Mısır
 • El-Ezher Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesi, Kahire, Mısır
 • El-Ezher Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kahire, Mısır
 • Hilvan Üniversitesi, Mısır
 • İskenderiye Üniversitesi İskenderiye, Mısır
 • Kahire Üniversitesi, Kahire, Mısır
 • Mansura Üniversitesi, Mısır
 • Sohag Üniversitesi, Mısır

Amerika / America

Üniversiteler/Universities

Diğer/Others

 

Asya / Asia

Avrupa / Europe

Almanya / Germany

Birleşik Krallık / United Kingdom (UK)

Fransa / France

Polonya / Poland

Rusya / Russia

Rusya ve Ukrayna 'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi'nden Dr. Tarkan Tekten Hocamıza teşekkürlerimizle.

* Bölümlerin faaliyette olup olmadığı hakkında bilgi yok.

Ukrayna / Ukraine

 • Gorlovka Devlet Yabancı Diller Enstitüsü
 • Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tanıtım ve Eğitim Merkezi
 • Herson Devlet Üniversitesi
 • Harkov Skovorodı Milli Pedagoji Üniversitesi
 • Harkov Kollegum
 • Kırım Vernadskiy Tavriya Üniversitesi
 • Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
 • Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi, Kiev, Ukrayna
 • Kiev Magilanskiy Akademi
 • Kiev Boris Grinçenko Pedagoji Üniversitesi
 • Kiev Doğu Dünyası Üniversitesi
 • Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi
 • Lugansk Taras Şevçenko Üniversitesi
 • Lvov İvano Franko Milli Devlet Üniversitesi
 • Odessa Milli Meçnikov Üniversitesi
 • Ukrayna Bilimler Akademisi Şarkiyat Bölümü

Diğer Avrupa Ülkeleri / Other European Countries

Avustralya / Australia

 • Avustralya Ulusal Üniversitesi

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2009-2015