Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA)
Yunus Emre Vakfı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
MEB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurt Dışı Eğitim Personel Rehberi
 
İnternet Ortamında Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Osmanlı Araştırmaları Kaynakları
 
Adım Adım Türkçe Öğreniyorum (Step-by-Step I'm Learning Turkish)
 
Dünyada Türk Tarihçiliği, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, sayı 15, 2011 (yeni)
 

 

TÜRKLÜK VE OSMANLI ARAŞTIRMALARI İLE İLGİLİ

ARAŞTIRMA MERKEZLERİ, BÖLÜM VE PROGRAMLARI

(Institutes, Departments and Programs about Turkish and Ottoman Studies)

Son güncelleme / Last Update : 12 Şubat / February 2018

 

Türkiye'deki Tarih Bölümleri / Departments of History in Turkey

Devlet / State Universities

Vakıf / Foundations Universities

KKTC Üniversiteleri / Republic of North Cyprus Turkish Universities

Türkiye'deki Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri / Departments of Turkish Language and Literature in Turkey

Devlet / State Universities

Vakıf / Foundations Universities

KKTC Üniversiteleri / Republic of North Cyprus Turkish Universities

Özel Statülü Devlet Üniversiteleri / State Universities with Private Statue

Enstitüler, Araştırma Merkezleri, Vakıflar, Dernekler / Institutes, Research Centers, Foundations, Associations

 

Türkiye Dışındaki Osmanlı ve Türklük Araştırma Merkezleri, Programları / Ottoman and Turkish Research Centers, Programs and Foundations in Foreign

Bu araştırma merkezleriyle ilgili genel olarak şu bilgiler aktarılabilir:

Avrupa'daki araştırma merkezleri Türklük araştırmalarını "Doğu" (Şarkiyat ya da Oriental] araştırmalarının bir parçası olarak ele alırken, Amerika'dakiler "Yakın Doğu", "Orta Doğu", "Orta Doğu ve İslam" araştırmaları içinde değerlendirmektedir. Kimi Amerikan üniversiteleri, "Orta Asya", "Avrasya" araştırmaları adı altında Türklük çalışmaları yürütmektedir. Amerikan üniversitelerinde Kıta Avrupası'ndan ziyade İngiliz Anglo-Sakson etkisi hissedilmektedir. Japonya, Kore ve Çin gibi ülkelerde Avrupa etkisiyle Doğu araştırmaları kapsamında Türklük çalışmaları yapıldığı görülmektedir. Avrupa'da Almanya, Rusya ve İngiltere'deki üniversitelerin sayıca daha çok araştırma merkezine sahip oluduğu söylenebilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise önde gelen birçok üniversitenin Türklük araştırma merkezi bulunmaktadır. Asya'da ise ağırlıklı olarak Japonların Türklük araştırmalarına ilgi duyduğu gözlenmektedir. Bu merkezlerin hemen bir çoğu Çağdaş Türkiye Türkçesi yanında Osmanlı Türkçesi kursları açmakta, bir kısmı da yeni Türk cumhuriyetlerine yönelik dil kursları vermektedir. Çin'de Pekin Üniversitesi'nin de bir araştırma birimi olduğu bilgisine ulaşmakla birlikte, üniversitenin sayfasından ilgili birimi bulamadım. Urumçi'deki Sincan Üniversitesi ile Pekin'deki Minzu Üniversitesi'nde "azınlık dilleri" adı altında bazı programlara rastlanmaktadır. Çinlilerin ağırlıklı olarak komşusu Kazaklarla ilgili araştırmalara ağırlık verdiği söylenebilir. Orta Doğu'da, İsrail üniversitelerinin araştırma merkezleri dikkati çekmektedir.

Teşekkür

Mısır'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Kahire Üniversitesi'nden Prof.Dr. Shawky Hassan Ahmed Hocamıza, Rusya ve Ukrayna 'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi'nden Dr. Tarkan Tekten Hocamıza, Türkoloji Projesi kapsamında görevlendime yapılan ülkeler/üniversiteler listesini bize ulaştıran Yunus Emre Enstitüsü'nden Aybegüm Gönül Hocamıza, Romanya'daki üniversiteler listesini gönderen Bükreş Üniversitesi'nden Gihan Curtomer Beye Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Grubumuzdan katkıda bulunan üyelerimize teşekkürlerimizle.

 

Afrika / Africa

Cezayir/Algeria

Fas

Gambiya

 • Gambiya Üniversitesi

Güney Afrika

Yunus Emre Enstitüsü, Johannesburg, Güney Afrika

Mısır / Egypt

 • Asyud Üniversitesi, Mısır
 • Ayn Şems Üniversitesi, Mısır
 • El-Ezher Üniversitesi Diller ve Tercüme Fakültesi, Kahire, Mısır
 • El-Ezher Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Kahire, Mısır
 • Hilvan Üniversitesi, Mısır
 • İskenderiye Üniversitesi İskenderiye, Mısır
 • Kahire Üniversitesi, Kahire, Mısır
 • Mansura Üniversitesi, Mısır
 • Sohag Üniversitesi, Mısır
 • Yunus Emre Enstitüsü, Kahire, Mısır

Senegal

 • Ceikh Anta Diop Üniversitesi

Somali

 • Somali Harp Okulu

Sudan

Amerika / America

ABD/United States

Diğer/Others

Dominik Cumhuriyeti

 • Santa Domingo Özerk Üniversitesi

Kanada/Canada

Kolombiya

 • Kolombiya Ulusal Üniversitesi, Kolombiya

Küba

 • Havana Üniversitesi, Küba

Asya / Asia

Afganistan

Azerbaycan

Bahreyn

 • Bahreyn Üniversitesi, Bahreyn

Cezayir

 • Cezayir 2 Üniversitesi
 • Konstantin Emir Abdülkadir Üniversitesi
 • Yahiya Fares Üniversitesi

Çin / China

Ermenistan / Armenia

Filistin

 • Kudüs Üniversitesi
 • Gazze Belediyesi Türkçe Kursu

Güney Kore / South Korea

Gürcistan

Hindistan / India

Irak

 • Selahaddin Üniversitesi, Irak

İran

İsrail / Israel

Katar

Japonya

Kazakistan

Kırgızistan

Lübnan

Malezya

Yunus Emre Enstitüsü, Kuala Lumpur, Malezya

Moğolistan

 • Moğolistan Devlet Üniversitesi, Moğolistan

Özbekistan

Pakistan

Tayvan

Türkmenistan

 • Mahtumgulu Türkmenistan Devlet Üniversitesi, Türkmenistan

Suudi Arabistan / Suudi Arabia

Ürdün

Avrupa / Europe

Almanya / Germany

Arnavutluk

Avusturya

Birleşik Krallık / United Kingdom

Belçika

Belarus

 • Baranoviçi Üniversitesi, Belarus
 • Minsk Devlet Üniversitesi, Minsk, Belarus

Bosna-Hersek

Bulgaristan

Danimarka

Estonya

 • Tallinn Üniversitesi, Estonya

Fransa

Finlandiya

Güney Kıbrıs

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

 • Autonoma Üniversitesi, Madrid, İspanya

İsveç

İsviçre

İtalya

Karadağ

Yunus Emre Enstitüsü, Podgoritsa, Karadağ

Kosova

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Litvanya

Letonya

 • Letonya Üniversitesi, Letonya

Macaristan

Makedonya

Moldova

Norveç

Polonya

Romanya

Rusya

Rusya ve Ukrayna 'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi'nden Dr. Tarkan Tekten Hocamıza teşekkürlerimizle.

* Bölümlerin faaliyette olup olmadığı hakkında bilgi yok.

Sırbistan

Slovakya

 • Comenius Üniversitesi, Slovakya

Ukrayna

Rusya ve Ukrayna 'daki Türklük bilgisi bölümleri konusunda bizi bilgilendiren Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi'nden Dr. Tarkan Tekten Hocamıza teşekkürlerimizle.

 • Gorlovka Devlet Yabancı Diller Enstitüsü
 • Güney Ukrayna Milli Pedagoji Üniversitesi Türkiye Cumhuriyeti Tanıtım ve Eğitim Merkezi
 • Herson Devlet Üniversitesi
 • Harkov Skovorodı Milli Pedagoji Üniversitesi
 • Harkov Kollegum
 • Kırım Vernadskiy Tavriya Üniversitesi
 • Kırım Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi
 • Kiev Taras Şevçenko Üniversitesi, Kiev, Ukrayna
 • Kiev Magilanskiy Akademi
 • Kiev Boris Grinçenko Pedagoji Üniversitesi
 • Kiev Doğu Dünyası Üniversitesi
 • Kiev Milli Dil Bilim Üniversitesi
 • Lviv Üniversitesi, Ukrayna
 • Lugansk Taras Şevçenko Üniversitesi
 • Lvov İvano Franko Milli Devlet Üniversitesi
 • Odessa Milli Meçnikov Üniversitesi
 • Ukrayna Bilimler Akademisi Şarkiyat Bölümü
 • Yunus Emre Enstitüsü, Kiev, Ukrayna

Yunanistan

Avustralya / Australia

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2009-2018