Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
Whamit (MIT)

 

 

KONGRE VE SEMPOZYUM DUYURULARI

Arşiv

 

 

Kasım

II. ULUSLARARASI SÖZLÜK BİLİMİ SEMPOZYUMU: ELEKTRONİK SÖZLÜKLER, 3-4 KASIM 2015, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ DİLBİLİM BÖLÜMÜ, İSTANBUL


Ekim


Eylül

Ağustos

7. BALKANLARDA SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, 25-30 AĞUSTOS 2015, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, KAPOSVAR, MACARİSTAN (yeni)

Temmuz

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

 

 
 

Duyurularımızı Facebook Dil Bilimi - Linguistics Grubu'nda da bulabilirsiniz.

 
Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2008-2015