Dil Bilimi Sitesi

Anasayfa

 

Noam Chomsky (1928-)

Hayatı

kaynak: http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/abcde/chomsky_noam.html

Noam Avram Chomsky, 7 Aralık 1928'de Philadelphia/Pennslyvania'da doğdu. Rus göçmeni William Chomsky'nin oğludur. Babası İbranice öğretmeniydi, ve ortaçağ İbranice grameri üzerine hazırlanan bilimsel bir dergiyi çıkarmaktaydı. İlk eğitimini Philadephia'daki Oak Lane Country Day Okulu'nda ve Central Lisesi'nde aldı. 1940 ile 1945 yılları arasında New York Şehri'nin anarşist-sosyalist Yahudi entelektüel cemaatinin çalışmalarıyla haşır neşir oldu; ve Arap-Yahudi işbirliği için çalışmak üzere İsrail'e göç etmeyi planladı.

Eğitimine dil bilim, matematik ve felsefe çalışacağı Pennslyvania Üniversitesi'nde devam etti. 1945-50 yılları arasında Pennslyvania Üniversitesi öğrencisiydi ve dil bilimi öğrenimine başladı. Bu süre zarfında, Zellig Harris'in "Yapısal Dil Biliminin Yöntemi" adlı kitabının düzeltmeleri üzerine çalıştı, ve Harris'in siyaset üzerine görüşlerine karşı sempati duymaya başladı. Radikal-empirist bir felsefeci olan Nelson Goodman'ın öğrenciliğini de yaptı. 1951 yılında Goodman'ın Genç Araştırmacı Bursu önerisini kabul ederek Harvard Üniversitesi'ne gitti.

1953 yılında, Chomsky Avrupa'ya seyahat etti. Bu gezi sırasında, yapısal dil bilimini şekillendirme girişiminin işe yaramayacağına karar verdi, çünkü dil oldukça soyut doğuştan [edinilen] [ing. generative] bir olguydu. Bundan sonraki çalışmalarının bu olgunun modellenmesi ile ilgili olması gerektiğine karar vermişti. 1955 yılında Pennslyvania Üniversitesi'nden doktora derecesini aldı, ancak bu dereceyi elde etmesini sağlayan araştırmaların çoğunu 1951-55 yılları arasında Harvard Üniversitesi'nde gerçekleştirdi. Doktora derecesini almasından bu yana Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde çalışmaktadır; şu anda Modern Diller ve Dil bilimi bölümündeki Ferrari P. Ward Başkanlığı görevinde bulunmaktadır. Noam, 24 Aralık 1949'da [şu anda Harvard Üniversitesi'nde profesör olan] Carol Schatz ile evlendi, ve iki çocukları vardır.

Noam ününü dil bilimi alanında kazandı. Dil bilimin bazı tarihsel ilkelerini İbranice uzmanı olan babası William'dan edinmiştir. Aslında, Yüksek Lisans derecesi için gerçekleştirdiği ilk araştırmaları konuşulmakta olan modern İbranice hakkındaydı. Pekçok başarısının arasında en ünlü olanı, modern mantığa ve matematiksel temellere olan ilgisinden kaynaklanan üretici dil bilgisi [ing. generative grammar] üzerine olan çalışmalarıdır. Bunun sonucunda, bunu [üretici dil bilgisi'ni] doğal dillerin tanımlamasına uygulamıştır. Öğrenci olarak, Noam Pennslyvania Üniversitesi Dil bilimi profesörü olan Zellig Harris'den oldukça etkilenmiştir. Zellis'in siyasi görüşlerine olan sempatisi, onu dil bilimi alanında yüksek lisans eğitimi görmeye yönlendirmiştir.
  

Noam her zaman siyaset ile ilgilenmiştir, ve onu dil bilimi alanına çeken şeyin siyaset olduğu söylenir. Sosyalizm ve anarşizme doğru olan siyasi eğilimi, kendi deyişiyle "radikal New York Yahudi cemaati"nden kaynaklanmaktadır. 1965'den beri ABD dış politikasının önde gelen eleştirmenlerinden birisi olmuştur. Amerika'nın Vietnam'a karışmasına karşı öne sürülen en önemli argümanlardan kabul edilen Amerikan Gücü ve Yeni Mandarinler makalelerinden oluşan kitabını yayınlamıştır.

Chomsky, akademik alanda saygı görmüş ve pekçok defa onurlandırılmıştır. Londra Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi tarafından Onursal Doktorluk ile ödüllendirilen Chomsky, aynı zamanda dünyanın birçok yerinde konferanslara davet edilmiştir. 1967'de Berkeley'deki California Üniversitesi'nde Beckman Konferansını vermiştir. 1969'da ise Oxford Üniversitesi'nde John Locke Konferansını ve Londra Üniversitesi'nde de Sherman Anma Konferasını vermiştir.

Eserleri

 • Kaynak: http://web.mit.edu/linguistics/www/bibliography/noam.html

  Kitaplar (Book Publications)
 • Logical Structure of Linguistic Theory (Dil Bilimi Kuramının Mantıksal Yapıları). MIT Humanities Library. Microfilm. 1955.
 • Syntactic Structures (Dizimsel Yaıplar). The Hague: Mouton, 1957. Reprint. Berlin and New York, 1985.
 • Aspects of the Theory of Syntax (Cümle Bilgisi Kuramının Görünümü). Cambridge: The MIT Press, 1965. (Excerpted as Saussure Jakobson Hjelmslev Chomsky. Textos Selecionados, edited by V. Civita. Sao Paulo: Abril S.A. Cultural, 1985; Chapter 1 reprinted in Critical Theory Since 1965, edited by H. Adams and L. Searle, 40-58. Tallahassee: Florida State University Press, 1986; Excerpted as "La grammaire comme realite mentale." In La Psychologie, edited by Jean-Francis Le Ny, 364-365. Paris: Larousse, 1995.)
 • Cartesian Linguistics (Kartezyen [Dekartçı] Dil Bilimi) . New York: Harper and Row, 1965. Reprint. Cartesian Linguistics. A Chapter in the History of Rationalist Thought. Lanham, Maryland: University Press of America, 1986.
 • with Morris Halle. Sound Pattern of English. New York: Harper and Row, 1968. Reprint. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1991.
 • Current Issues in Linguistic Theory (Dil Biliminde Güncel Sorunlar) . Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1970. (Reprinted as Thesen zur Theorie der generativen Grammatick. Frankfurt am Main, Germany: Athenaum Fischer Taschenbuch Verlag GmbH & Co., 1974.)
 • Language and Mind (Dil ve Zihin). New York: Harcourt Brace & World, Inc., 1968. (Based on the Beckman lectures delivered at the University of California at Berkeley, January 1967. Reprint. Enlarged edition. New York: Harcourt Brace Jovanovich, 1972; reprinted as El Lenguaje y el Entendimiento. Barcelona: Planeta-Agostini, 1992.)
 • Studies on Semantics in Generative Grammar (Üretici Dil Bilgisinde Anlam Bilimi İncelemeleri). The Hague: Mouton, 1972. Reprint. Berlin and New York, 1980.
 • Reflections on Language (Dil Üzerine Yansımalar) . New York: Pantheon Books, 1975. (Reprinted as Reflexionen über die Sprache. Frankfurt/Maine: Suhrkamp, 1977; reprinted as Reflexiones sobre el lenguaje.Barcelona: Planeta-Agnostini, 1975; reprinted in On Language: Chomsky's Classsic Works "Language and Responsibility" and "Reflections on Language" in One Volume. New York: The New Press, 1998; reprinted in Pragmatics: Critical Concept. vol. 5, 21-36. London: Routledge, 1998.
 • Essays on Form and Interpretation (Biçim ve Yorum Denemeleri) . North-Holland: Elsevier, 1977.
 • Rules and Representations. New York: Columbia University Press and Oxford: Basil Blackwell Publisher, 1980. (Excerpted in The Behavioral and Brain Sciences 3 (1980): 1-61, 1980.)
 • Lectures on Government and Binding: The Pisa Lectures. Holland: Foris Publications, 1981. Reprint. 7th Edition. Berlin and New York: Mouton de Gruyter, 1993.
 • Language and the Study of Mind. Tokyo: Sansyusya Publishing Co. Ltd., 1982. (Reprint of 1966 Japanese lectures, "Linguistics and the Science of Man" and "Language and the Study of Mind.")
 • Some Concepts and Consequences of the Theory of Government and Binding. Linguistic Inquiry Monograph Six. Cambridge: The MIT Press, 1982.
 • Noam Chomsky on The Generative Enterprise, A discussion with Riny Hyybregts and Henk van Riemsdijk. Dordrecht: Foris Publications, 1982. (Reprinted as "The Generative Enterprise" (in Japanese). Parts 1-13. Gengo 13, nos. 9-12; 14, nos. 1-9 (1984-85)).
 • Responses Inedites. A mes detracteurs parisiens. Paris: Spartacus, 1984.
 • Modular Approaches to the Study of the Mind. San Diego: State University Press, 1984.
 • The Logical Structure of Linguistic Theory. Chicago: University of Chicago Press, 1985.
 • Knowledge of Language: Its Nature, Origin, and Use. New York: Praeger Publishers, 1986. (Reprinted as O Conhecimento da Lígua Sua Natureza, Origem e Uso. Porto: Caminho, 1994; reprinted as Cunoasterea Limbii. Bucharest: Editura Stiintifica, 1996; reprinted as Biblioteca de Stiinte. New York)
 • Barriers. Linguistic Inquiry Monograph Thirteen. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1986.
 • On Power and Ideology, The Managua Lectures. Boston: South End Press and Montreal and New York: Black Rose Books, 1987.
 • Language and Problems of Knowledge. The Managua Lectures. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1987; reprinted as Probleme Sprachlichen Wissens. Frankfurt: Beltz Athenaum, 1996.)
 • Language in a Psychological Setting. Sophia Linguistica: Working Papers in Linguistics, no. 22, Tokyo: The Graduate School of Languages and Linguistics, Linguistic Institute for International Communication, Sophia University, 1987. (From lectures given at Sophia University and Kyoto University of Foreign Studies, January 1987; reprinted in Recherches Linguistiques de Vincennes, Linguistique et Cognition: Reponses a Queluqes Critiques de La Grammaire Generative, J.-Y. Pollock and H. Obenauer, eds.: 21-44. Presses Universitaires de Vincennes, 1990.)
 • Language and Politics, edited by C. Otero. Montreal and New York: Black Rose Books, 1988.
 • Generative Grammar: Its Basis, Development and Prospects. Studies in English Linguistics and Literature, Special Issue, Kyoto: Kyoto University of Foreign Studies, 1988. (From lectures given at Kyoto University of Foreign Studies, January 1987.)
 • Discurs Politic: Tres Converencies a Catalunya. Barcelona: Editorial Empuries, 1993.
 • Language and Thought. Wakefield, RI: Moyer Bell, 1993.
 • The Minimalist Program. Cambridge, MA: The MIT Press, 1995 Translated as El programa minimista. Barcelona: Editorial Ariel (1998); translated in Japanese. Tokyo: Tuttle-Mori Agency (1998).
 • "Derivation by Phase", MIT Occasional Papers in Linguistics, no. 18, Cambridge, MA: MIT Working Papers in Linguistics, Department of Linguistic and Philosophy, 1999. (Unpublished revision 1999; reprinted in Festschrift for Kenneth Hale. Publication pending).
 • New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.
 • The Architecture of Language, edited by Nirmalangshu Mukherji, Bibudhendra Narayan Patnaik andRama Kant Agnihotri. New Delhi: Oxford University Press, 2000. (Edited version of a lecture delivered at the University of Delhi, January 1996.)
 • "Minimalist Inquiries: The Framework." In Step by Step: Essays in Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, edited by Robert Martin, David Michaels and Juan Uriagereka, 89-155. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000.
 • Su natura e linguaggio (On nature and Language), edited by Adriana Belletti and Luigi Rizzi. Siena, Italy: Edizioni dell'Università degli Studi di Siena, 2001. (Collection of text related to Noam Chomsky's visit to the Certosa di Pontignano, University of Siena, November 1999.)
 • Makaleler (Article Publications)
 • "Morphophonemics of Modern Hebrew." Master's thesis, University of Pennsylvania, 1951.
 • "Systems of Syntactic Analysis." Journal of Symbolic Logic 18, no. 3 (September 1953): 242-56.
 • Review of Modern Hebrew, by E. Reiger. Language 30 no. 1 (January-March 1954): 180-81.
 • "Logical Syntax and Semantics: Their Linguistic Relevance." Language 31, nos. 1-2 (January-March 1955).
 • "Transformational Analysis." Ph.D. dissertation, University of Pennsylvania, 1955.
 • "Semantic Considerations in Grammar." Monograph no. 8: 141-50. Georgetown University: The Institute of Languages and Linguistics: November 1955.
 • with M. Halle and F. Lukoff. "On Accent and Juncture in English." In For Roman Jakobson. The Hague: Mouton, 1956.
 • "The range of adequacy of various types of grammars." MIT RLE Quarterly Progress Report, no. 41 (1956): 93-96.
 • "On the limits of finite state description." MIT RLE Quarterly Progress Report, no. 42 (July 1956): 64-65.
 • "Three Models for the Description of Language." IRE Transactions on Information Theory IT-2, no. 3 (September 1956): 113-24. (Reprinted in Readings in Mathematical Psychology 2, edited by R. Luce, R. Bush, and E. Galanter, 105-24. New York: Wiley and Sons, 1965.)
 • Review of Manual of Phonology, by Charles Hockett. IJAL 23, no. 3 (July 1957): 223-34.
 • Review of Fundamentals of Language, by Roman Jakobson and Morris Halle. IJAL 23, no. 3 (July 1957): 234-42.
 • "Logical Structures in Language." American Documentation 8, no. 44 (October 1957): 284-91.
 • with George Miller. "Pattern Conception." In Proceedings of the University of Michigan Symposium on Pattern Recognition (October 1957).
 • "Ha-Safa Ha-Ivrit le'or Ha-Balshanut Ha-Xadasha." Sheviley Ha-Hinuch 17, no. 4 (Summer 1957).
 • Review of Language des machines et Language humain, by Vitold Belevitch. Language 34, no. 1 (January-March 1958): 99-105.
 • "Some properties of phrase structure grammars." MIT RLE Quarterly Progress Report, no. 49 (April 15, 1958): 108-11.
 • with George Miller. "Finite State Languages." Information and Control 1 (May 1958): 91-112.(Reprinted in Readings in Mathematical Psychology 2, edited by R. Luce, R. Bush, and E. Galanter, 156-71. New York: Wiley and Sons, 1965.)
 • with Israel Scheffler. "What is Said to Be." Proceedings of the Aristotelian Society (November 1958): 71-82.
 • "Linguistics, Logic, Psychology, and Computers." Computer Programming and Artificial Intelligence (March 1958): 429-56. (From lectures given at University of Michigan, June 1958.)
 • Review of Verbal Behavior, by B.F. Skinner. Language 35, no. 1 (January-March 1959): 26-57. (Reprinted as no. A-34 in the Social Sciences by Bobbs-Merrill, Inc.; reprinted in The Structure of Language, edited by Fodor and Katz. New York: Prentice-Hall, 1964; reprint (in French). Language 16 (December 1969): 16-49; reprinted in Readings in Philosophy of Psychology, edited by N. Block, 48-63. Cambridge: Harvard University Press 1980; reprinted in Ajattelu, Kieli, Merkitys: Analyyttisen Filosofian Avainkirjoituksia, 279-310. Helsinki: Gaudeamus, 1997.)
 • Review of Essays in Linguistics, by Greenberg. Word 15, no. 1 (April 1959): 202-18.
 • "The Transformational Basis of Syntax." Paper presented at IVth University of Texas Symposium on Syntax, June 1959. Unpublished.
 • "On Certain Formal Properties of Grammars." Information and Control 2 (June 1959): 137-67. (Reprinted in Readings in Mathematical Psychology 2, edited by Luce, Bush, Galanter, 125-55. New York, Wiley and Sons, 1965.)
 • "A Note on Phrase Structure Grammars." Information and Control 2, no. 4 (December 1959): 393-95.
 • with Morris Halle. "The Morphophonemics of English." MIT RLE Quarterly Progress Report, no. 58 (1960): 275-81.
 • "On the Notion 'Rule of Grammar'." In Proceedings of Symposia in Applied Mathematics 12: Structure of Language and its Mathematical Aspects, edited by Roman Jakobson, 6-24. Providence, RI: American Mathematical Society, 1961. (Reprinted in The Structure of Language, edited by Fodor and Katz. New York: Prentice-Hall, 1964.)
 • "Some Methodological Remarks on Generative Grammar." Word 17, no. 2 (August 1961): 219-34. (Reprinted in Readings in Applied English Linguistics, edited by H. Allen. New York: Merideth, 1964; Reprinted in No. 15, Bobbs Merrill Reprint Series in Language and Linguistics, 1961; reprinted in part in Structure of Language, edited by Fodor and Katz. New York: Prentice-Hall, 1964.)
 • "Explanatory Models in Linguistics." In Logic, Methodology and Philosophy of Science: Proceedings of the 1960 International Congress, edited by Nagel, Suppes, and Tarski, 528-50. Stanford: Stanford University Press, 1962. (Reprinted in Portuguese. In Fundamentos Metodologicos Da Linguistica 1, Concepcoes Gerias da Teoria Linguistica, Marcelo Dascal (org.), Editora Parma, 61-93. Sao Baulo, Brasil: 1978.)
 • "Context-Free Grammars and Pushdown Storage." MIT RLE Quarterly Progress Report, no. 65 (April 16, 1962): 187-94.
 • "A Transformational Approach to Syntax." Proceedings of the Third Texas Conference on Problems of Linguistic Analysis in English on May 9-12, 1958. edited by Hill, 124-58. Texas, 1962. (Reprinted in Structure of Language, edited by Fodor and Katz. New York: Prentice-Hall, 1964; reprinted as "Une Conception Transformationelle de la Syntaxe." Language 4 (December 4, 1966): 39-80; Reprinted in Classics in Linguistics, edited by Hayden, Alworth and Tate, 337-71. New York: Philosophical Library, 1967.)
 • with M.P. Schutzenberger. "The Algebraic Theory of Context-Free Languages." Computer Programming and Formal Systems: Studies in Logic, edited by P. Braffort and D. Hirshberg, 118-61. Amsterdam: North-Holland, 1963.
 • "Perception and Language." In Boston Studies in the Philosophy of Science, edited by M. Wartofsky, 199-205. Dordrecht-Holland: Reidel, 1963.
 • "Formal Properties of Grammars." In Handbook of Mathematical Psychology 2, edited by Luce, Bush, Galanter, 323-418. New York: Wiley and Sons, 1963.
 • with George Miller. "Introduction to the Formal Analysis of Natural Languages." In Handbook of Mathematical Psychology 2, edited by Luce, Bush, Galanter, 269-321. New York: Wiley and Sons, 1963.
 • with George Miller. "Finitary Models of Language Users." In Handbook of Mathematical Psychology 2, edited by Luce, Bush, Galanter, 419-91. New York: Wiley and Sons, 1963.
 • "Linguistic Structure and Cognitive Processes." Talk given at Western Division of American Philosophical Association. Santa Monica, California, April 1963.
 • "The Logical Basis of Linguistic Theory." In Proceedings of the Ninth International Congress of Linguistics, edited by H. Lunt, 914-78. The Hague: Mouton, 1964. (Reprinted as "Current Issues in Linguistic Theory." In Structure of Language, edited by Fodor and Katz. New York: Prentice-Hall, 1964; expanded in Janua Linguarum, Series Minor 38, 7-119. The Hague: Mouton, 1964.)
 • Report for Project Literacy Meeting, Chicago, August 6, 1964. In Project Literacy Reports, no. 2 (September 1964): 1-8. (Reprinted as "Comments for Project Literacy Meeting" in Readings in Applied Transformational Grammar, edited by M. Lester, 277-83. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970.)
 • Untitled paper presented at the Session on Algebraic Linguistics of the International Symposium on Algebraic Linguistics and Automata Theory, Jerusalem, 1964. Unpublished.
 • "Formal discussion of W. Miller and Susan Ervin, 'The Development of Grammar in Child Language'." The Acquisition of Language 29, no. 1, Monographs of the Society for Research in Child Development, edited by U. Bellugi and R. Brown, 35-39. Purdue: Purdue University, 1964. (Reprinted in Readings in Applied Transformational Grammar, edited by M. Lester, 41-50. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1970; reprinted as a review of The Development of Grammar in Child Language. In Child Language: A Book of Readings, edited by A. Bar-Adon and W.F. Leopold. New York: Prentice-Hall, 1971.)
 • with Morris Halle. "Some Controversial Questions in Phonological Theory." Journal of Linguistics 1, no. 2 (October 1965): 97-138. (Reprint (in Portuguese). In Fundamentos Metodologicos da Linguistica 2, Fonologia e Sintaxe, edited by Marco Dascal, 85-130. Brasil: UNICAMP, Campinas, 1981.)
 • "De Quelques Constantes de la Theorie Linguistique." Diogene, no. 51 (July-September 1965): 4-21. (Reprinted as "Persistent Topics in Linguistic Theory." Diogenes (Fall 1965): 13-20.)
 • "Topics in the Theory of Generative Grammar." In Current Trends in Linguistics 3: Theoretical Foundations, edited by T. Sebeok, 1-60. The Hague: Mouton, 1966. (Reprinted in Janua Linguarum NR no. 56 Series Minor, 7-95. The Hague: Mouton, 1966; reprinted in The Philosophy of Language, edited by J.R. Searle, 71-100. London: Oxford University Press, 1971; reprinted as Thesen zur Theorie der generativen Grammatick. Frankfurt am Main, Germany: Athenaum Fischer Taschenbuch Verlag GmbH & Co., 1974. Reprint. 2nd Editon. Weinheim, Germany: Beltz Athenaum Verlag, 1995.)
 • "The Current Scene in Linguistics: Present Directions." College English 27, no. 8 (May 1966): 587-95.
 • "Linguistic Theory." In Reports of Working Committees for Northeast Conference on Teaching Foreign Languages, edited by R.G. Mead, Jr., 43-49. Wisconsin: George Banta Co. Inc., 1966. (Reprinted in Readings in Applied Transformational Grammar, edited by M. Lester, 51-60. New York: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 1970.)
 • "The relevance of scientific linguistics to philosophy." Paper presented to a session of the Western Branch of the American Philosophical Association, Minneapolis (May 1966): 1-25. Unpublished.
 • "La notion de 'regle de grammaire'." Langages 4, (Decembre 1966): 81-104.
 • "Language and the Study of Mind." Paper presented in Japan, 1966.
 • "The Formal Nature of Language." In Biological Foundations of Language, edited by E.H. Lenneberg, 397-442. New York: Wiley and Sons, 1967. (Reprinted as "Die formale Natur der Sprache." In Psychobiologie, edited by K. Scherer, S. Stahnke, and P. Winkler, 345-56. Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1987.)
 • "Reply to R. Wardhaugh." College English 28 (March 1967): 468-69.
 • "Ningen no Kokoro to Kotaba no Honsitsu -- Chomusuki-Riron o Megutte." (Human Mind and the Essence of Word -- around the Chomskyan theory). In Asahi Zyanaru. Tokyo: Asahi Press, 1967. (Published round table discussions. Critical participants: Chomsky, Sawada, Hatano, Fujimura.)
 • "Gengo to Ningen-Kagaku." (Language and the Science of Man). In Kotoba-no-Uchu, no. 6: 15-31. Tokyo: TEC Company, November 1966. (Public lectures translated by T. Suzuku. Special issue to welcome Dr. Chomsky.)
 • "Kokoru-no Kenkuo ni taisure Gengogaku no Koken." (Contributions of Linguistics to the Study of the Mind). In Kotoba-no-Uchu, no. 6: 32-48. Tokyo: TEC Company, November 1966. (Public lectures translated by T. Suzuku. Special issue to welcome Dr. Chomsky.)
 • "Some general properties of phonological rules." Language 43, no. 1 (March 1967): 102-28.
 • "Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas." In Syntheses 17, 2-11. Dordrecht, Holland: D. Reidel Co., 1967. (Reprinted as "Some Contributions to the Theory of Innate Ideas." In Modern Philosophies of Education, edited by J.P. Strain, 332-41. New York: Random House, 1971; reprinted as "Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas." In Challenges to Empiricism, edited by Harold Morick, 230-40. Indianapolis and Cambridge: Hackett Publishing Co., 1980; reprinted as "Recent Contributions to the Theory of Innate Ideas"; reprinted in A Portrait of Twenty-five Years. Boston Studies in the Philosophy of Science, edited by Robert S. Cohen and M. Wartofsky, 31-40. Dordrecht, Boston, Lancaster: D. Reidel Publishing, 1985; reprinted in Finnish in Ajattelu, Kieli, Merkitys - Analyyttisen Filosofian Avainkirjoituksia, 311-19. Helsinki: Gaudeamus Books, 1997.)
 • "The General Properties of Language." In Brain Mechanisms Underlying Speech and Language, edited by F.L. Darley, 73-81. New York: Grune and Stratton, 1967. (Proceedings of a conference held at Princeton, New Jersey, November 9-12, 1965.)
 • "Noam Chomsky and Stuart Hampshire discuss the study of language." The Listener 79, no. 2044 (May 30, 1968): 687-91.
 • "Contributions de la Linguistique a l'Etude de la Pensee." Change 1, Le Montage (Seuil 1968): 43-71.
 • "Trois modeles de description du language." Languages 9 (Mars 1968): 51-76.
 • with M.P. Schutzenberger. "Theorie algebrique des languages context-free." Languages 9, (Mars 1968): 77-118.
 • "Quine's Empirical Assumptions." Syntheses 19, no. 1, 2, edited by D. Davidson and J. Hintikka, 53-68. Dordrecht, Holland: D. Reidel Co., December 1968. (Expanded as "Some Empirical Assumptions in Modern Philosophy of Language." In Philosophy, Science, and Method: Essays in Honor of Ernest Nagel, edited by S. Morgenbesser, P. Suppes, M. White, 260-85. New York: St. Martin's Press, 1969.)
 • "Comments on Harman's Reply to 'Linguistics and Philosophy'." In Language and Philosophy, edited by S. Hook, 152-59. New York: New York University Press, 1969. (Symposium paper for New York University Institute of Philosophy.)
 • "Some Observations on the Teaching of Language." The Pedagogic Reporter 21, no. 1 (September 1969): 5,6,13.
 • "Form and Meaning in Natural Language." In Communication, edited by J.D. Roslansky, 65-85. Amsterdam: North-Holland. (Paper presented at Gustavus Adolphus College Symposium on Communication, January 8-9, 1969.)
 • "Should Traditional Grammar be Ended or Mended?" In Educational Review 22 no. 1, 5-17. Birmingham, England: School of Education, November 1969. (Reprinted in Language Perspectives, edited by B. Wade, 10-22. London: Heinemann Educational Books Ltd, 1982.)
 • "Phonology and Reading." In Basic Studies in Reading, edited by H. Levin and J.P. Williams, 3-18. New York: Basic Books, 1970. Reprint. New York: Harper & Row, 1971.
 • "Remarks on Nominalization." In Readings in English Transformational Grammar, edited by R. Jacobs and P. Rosenbaum, 184-221. Waltham, Massachusetts: Blaisdell Publishing, 1970. (Reprinted in Syntactic Argumentation, edited by Donna Jo Napoli and E.N. Rando, 138-83. Washington: Georgetown University Press, 1979.)
 • "Deep Structure, Surface Structure and Semantic Interpretation." In Studies in General and Oriental Linguistics, edited by R. Jakobson and S. Kawamoto, 183-216. Tokyo: TEC Corporation for Language Research, 1970.
 • "Some Observations on the Problems of Semantic Analysis in Natural Languages." In Sign, Language, Culture, edited by C.H. Van Schooneveld, 256-60. The Hague: Mouton, 1970.
 • "Problems of Explanation in Linguistics." In Explanations in the Behavioral Sciences, edited by R. Borger and F. Cioffi, 425-51. New York: Cambridge University Press, 1970.
 • "Theorie Linguistique et apprentissage." La Recherche 2, no. 11 (April 1971): 326-30.
 • Review of "Language and Mind." Child Language: A Book of Readings, edited by A. Bar-Adon and W.F. Leopold. New York: Prentice Hall, 1971.
 • "Some Empirical Issues in the Theory of Transformational Grammar." In Goals of Linguistic Theory, edited by S. Peters. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc. 1971. (Proceedings of the Linguistics Conference at University of Texas, October 1969. Reprinted in Studies on Semantics, 1972.)
 • "Conditions on Transformations." Indiana Linguistics Club, University of Indiana. Bloomington, Indiana, 1971. (Reprinted in Festschrift for Morris Halle, edited by P. Kiparsky and S. Peters. The Hague: Mouton, 1973.)
 • "Théorie Linguistique." Le Français dans le monde, no. 88 (1972).
 • Introduction to Language and Cognition by Adam Schaff. McGraw-Hill Paperbacks, 1973. (Translation of Jezyk a Poznanie.)
 • with Jerrold J. Katz. "What the Linguist is Talking About." Journal of Philosophy 71, no. 12 (June 27, 1974): 347-67. (Reprinted in Readings in Philosophy of Psychology 2, edited by N. Block, 223-37. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.)
 • "Questions of Form and Interpretation." Montreal Working Papers in Linguistics 3, December 1974. (Paper delivered at LSA Golden Anniversary Symposium, Amherst, Massachusetts, July 1974. Reprinted in The Scope of American Linguistics, edited by R. Austerlitz. Lisse: Peter De Ridder Press, 1975; reprint. Linguistic Analysis 1, no. 1 (1975): 75-109; reprinted as "The Amherst Lectures." Universite de Paris VII, Departement de Recherches Linguistiques, February 1975.)
 • "Language and Learning." Boston Arts Review 1, no. 1 (January 1975): 21-24.
 • "Conditions on Rules of Grammar." Linguistic Analysis 2, no. 4 (1976): 303-51. (Reprinted in Current Issues in Linguistic Theory, edited by R. Cole. Indiana: Indiana University Press, 1977. Based on a lecture for Linguistic Institute, South Florida, June 1975.)
 • "On the Nature of Language." In Origins and Evolution of Language and Speech, edited by S.R. Harnad, H.D. Steklis, and J. Lancaster, 46-57. New York: Annals of New York Academy of Sciences 280, 1976.
 • "Problems and Mysteries in the Study of Human Language." In Language in Focus: Foundations, Methods and Systems. Essays in Memory of Yehoshua Bar-Hillel, edited by A. Kasher. Dordrecht: D. Reidel, 1976.
 • "On the Biological Basis of Language Capacities." In The Neuropsychology of Language, edited by R.W. Rieber. New York: Plenum Press, 1976. (Talk delivered at Lenneberg Memorial Symposium, Cornell University, May 1976. Reprinted in Psychology and Biology of Language and Thought: Essays in Honor of Eric Lenneberg, edited by George A. Miller and Elizabeth Lenneberg. Academic Press, 1978.)
 • "Introduction à la théorie standard étendue." In Langue. Théorie générative étendue, edited by M. Ronat, Collection Savoir, 19-39. Paris: Hermann, 1977.
 • with H. Lasnik. "Filters and Control." Linguistic Inquiry 8, no. 3 (Summer 1977): 425-504.
 • "On Wh-Movement." In Formal Syntax, edited by P. Culicover, T. Wasow, and A. Akmajian. Academic Press, 1977.
 • "A Theory of Core Grammar." GLOT, Leids Taalkundig Bulletin 1, no. 1 (1978): 7-26. (Edited version of lecture given at the University of Leiden, December 12, 1977. Reprint. Rivista de Grammatica Generativa 3, no. 1 (1978): 3-30.)
 • with H. Lasnik. "A Remark on Contraction." Linguistic Inquiry 9, no. 2 (Spring 1978): 268-74.
 • "The Linguistic and Psycholinguistic Background." Introduction to Explorations in the Biology of Language, edited by Edward Walekr, 15-26. Montgomery, VT: Bradford Books, 1978.
 • "Morphophonemics of Modern Hebrew." In Outstanding Dissertations in Linguistics, a Garland Series, edited by J. Hankamer. New York and London: Garland Publishing, Inc., 1979.
 • "Human Language and Other Semiotic Systems." Semiotica 25-1/2 (1979): 31-44. (Symposium paper for annual meeting American Association Advancement of Science, February 16, 1978. Reprinted in Introduction to Semiotics. Translated Papers and Studies, edited by S. Kasem and N.H. AbuZeid. Cairo, Egypt: Elias Modern Publishing House & Co., 1986.)
 • Théories du langage. Théories de l'apprentissage, Le débat entre Jean Piaget et Noam Chomsky. Paris: Editions de Seuil, 1979. (Talks held at Centre Royaumont, Paris, October 1975. Reprinted as "On Cognitive Structures and Their Development." In Language and Learning, The Debate between Jean Piaget and Noam Chomsky, edited by M. Piattelli-Palmarini, 35-52. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1980; reprint (in Romanian). Bucharest: Editura Politica, 1988; reprinted (in Polish). Warsaw: Wydawnictwo, 1995).
 • "Linguaggio" (Language). In Enciclopedia Einaudi, no. 8, edited by Guilio Einaudi, 352-99. Torino: 1979.
 • "Principles and Parameters in Syntactic Theory" (in Italian). Revista Di Grammatica Generativa 4, no. 1-2 (1979): 3-75. (Reprinted in Explanation in Linguistics. The Logical Problem of Language Acquisition, edited by N. Hornstein and D. Lightfoot, 32-75. London and New York: Longman, 1981.)
 • "On Binding." Linguistic Inquiry 11, no. 1 (Winter 1980): 1-46. (Reprinted in Binding and Filtering, edited by Frank Heny, 47-103. London: Croom Helm, 1981.)
 • with David Caplan. "Linguistic Perspectives on Language Development." In Biological Studies of Mental Processes, edited by David Caplan, 97-105. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1980.
 • "On Opacity." In Studies in English Linguistics, For Randolph Quirk, edited by S. Greenbaum, G. Leech, and J. Svartvik, 1-6. London and New York: Longman, 1980.
 • Preface to La estructura fonica d la lengua castellana, edited by Jorge M. Guitart and Joaquin Roy. Barcelona: Editorial Anagrama, 1980.
 • "A Naturalistic Approach to Language and Cognition." Cognition and Brain Theory 4, no. 1 (Winter 1981): 3-22.
 • "Reply to Putnam." In Readings in Philosophy of Psychology 2, edited by N. Block, 300-304. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
 • "On Cognitive Capacity." In Readings in Philosophy of Psychology 2, edited by N. Block, 305-23. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981.
 • "Discussion of Putnam's Comments." In Readings in Philosophy of Psychology 2, edited by N. Block, 349-58. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 • "On the Representation of Form and Function." The Linguistic Review 1 (1981): 3-40.
 • "Knowledge of Language: its elements and origins." In The Psychological Mechanisms of Language, 9-20. Cambridge, England: The Royal Society and The British Academy, University Press, 1981. (Paper given at Royal Society, June 1981. Reprinted as "La connaissance du langage: ses composantes et ses origines." Communications 40 (9184): 7-24.)
 • "A Note on Non-Control Pro." Journal of Linguistic Research 1, no. 4 (1981): 1-11.
 • "Markedness and Core Grammar." In Theory of Markedness in Generative Grammar, edited by A. Belletti, L. Brandi, L. Rizzi, 123-46. Pisa, Italy: Scuola Normale Superiore di Pisa, 1981. (Proceedings of the 1979 GLOW Conference.)
 • "A Note on the Creative Aspect of Language Use." The Philosophical Review 91, no. 3 (July 1982): 423-34.
 • "Noam Chomsky's Views on the Psychology of Language and Thought." In Dialogues on the Psychology of Language and Thought, edited by Robert W. Rieber. New York: Plenum Press, 1983.
 • "Some Conceptual Shifts in the Study of Language." How Many Questions? Essays in honor of Sidney Morgenbesser, edited by L.S. Cauman, I. Levi, C.D. Parsons, and R. Schwartz, 154-69. Indianapolis: Hackett Publishing Company, Inc., 1983.
 • "Hizkuntzalaritza eta giza gogoaren natura." (Linguistics and the Nature of Human Thought). Jakin 29 (1983): 135-46. (From a talk for First Unitarian Society, Minneapolis, 1980.)
 • "Mental Representations." Syracuse Scholar 4, no. 2 (Fall 1983): 5-21. (Edited version of Watson Lectures at Syracuse, 1982.)
 • "The Study of Generative Grammar." In Proceedings of Harbin Conference on Generative Grammar, edited by Xi Yin Li. Harbin, Peoples Republic of China: Heilongjiong University Press, n.d.
 • "Changing Perspectives on Knowledge and Use of Language." Theoretical Linguistic Research 1, no. 2 (December 1984): 135-94. (From paper presented at MIT Cognitive Science Center, May 1984. Reprinted as "Cambios de perspective sobre el conocimento y uso del lenguage." Teorem 15, nos.1-2 (1985): 11-71; excerpted in The Representation of Knowledge and Belief, edited by M. Brand and R. Harnish, 1-58. Tucson: The University of Arizona Press, 1986; reprint (in Swedish?). Leuvense Bijdragen 75, no. 1 (1986): 1-71.)
 • "The Generative Enterprise" (in Japanese). Gengo 13, 14, nos. 9-12, 5-9 (1984-85).
 • "Noam Chomsky Writes to Mrs. Davis About Grammar and Education." English Education 16, no. 3 (October 1984): 165-66.
 • "Language and the Human Mind." Studies in Korean Linguistics edited by Young-Key Kim-Renaud. Seoul, Korea: Hanshin Publishing Co., 1986.
 • "Human Language and Other Semiotic Systems." In Introduction to Semiotics. Translated Papers and Studies, edited by S. Kasem and N.H. AbuZeid. Cairo, Egypt: Elias Modern Publishing House & Co., 1986.
 • "Some Observations on Language and Language Learning: Reply to McNamara, Arbib, and Moore and Furrow." New Ideas in Psychology 4, no. 3 (1986): 363-77.
 • "On the Nature, Use and Acquisition of Language." Talk given at Sophia University, Tokyo and Kyoto University of Foreign Studies, Kyoto, January 1987; Sophia Linguistica: Working Papers in Linguistics, no. 22, Tokyo: The Graduate School of Languages and Linguistics, Linguistic Institute for International Communication, Sophia University, 1987. (Reprinted in Generative Grammar: Its Basis, Development and Prospects. Studies in English Linguistics and Literature, Special Issue, Kyoto: Kyoto University of Foreign Studies, 1988; reprinted in Mind and Cognition. A Reader, edited by W. Lycan, 627-46. Oxford, UK and Cambridge, MA: Basis Blackwell, 1990; reprinted in Thirty Years of Linguistic Evolution: Studies in Honour of René Dirven on the Occasion of his Sixtieth Birthday, edited by Martin Putz, 3-29. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 1992; reprinted in Current Papers of Noam Chomsky, ed. by Jin Soon Cha. Seoul: Sookmyung Women's University, 1993; reprinted as "Sobre La Naturaleza, Uso Y Adquisicion del Lenguaje." Analisis Filosofico XV, no. 1 & 2 (Mayo y Noviembre 1995): 1-34; reprinted in Handbook of Child Language Acquisition, edited by William C. Ritchie and Tej K. Bhatia, 33-54. San Diego: Academic Press, 1999.)
 • "Language = Communication? Not Necessarily." The English Journal (June 1987): 136-40.
 • "Language and Problems of Knowledge." Linguistic Agency University of Duisburg (LAUD) Series A, Paper no. 181. Duisburg, W. Germany, 1987. (From paper delivered at conference in Madrid, April 28 1986; reprinted in Synthesis Philosophica 3, no. 5 (1988): 149-75; reprinted in Teorema 16/2, 1997: 5-33)
 • "Exchanges on Reconstructive Knowledge." Correspondance between Noam Chomsky and Marcus Raskin. In New Ways of Knowing: The Sciences, Society and Reconstructive Knowledge, 104-56. Towata, New Jersey: Rowman & Littlefield, 1987.
 • Reply to "Review Discussion on Chomsky's Knowledge of Language" by Alexander George and Michael Brody. Mind & Language 2, no. 2 (Summer 1987): 178-97.
 • "Sur quelques changements concernant les conceptions du langage et de l'esprit." (Changing Conceptions of Language and Mind). In Transparence et Opacite. Litterature et Sciences Cognitives. Hommages a Mitsou Ronat., edited by T. Papp and P. Pica, 183-204. France: Les Editions du Cerf, 1988.
 • "Some Notes on Economy of Derivation and Representation." In Functional Heads and Clause Structure, MIT Working Papers in Linguistics 10, edited by I. Laka and A. Mahajan, 43-74. Cambridge, MA: Department of Linguistics and Philosophy, 1989. (Talk given at the Kyoto Prizes, November 11, 1988. Reprint (in Japanese). In Advances in Japanese Cognitive Science 2. Japan: The Japanese Cognitive Science Society, 1990.)
 • "A Generalization of X-Bar Theory." Studia Linguistica et Orientalia Memoriae Haim Blanc Dedicata, edited by P. Wexler, A. Borg and S. Somekh, 86-93. Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1989.
 • "On Formalization and Formal Linguistics." In Natural Language and Linguistics Theory 8 (February 1990): 143-47.
 • "Language and Mind." In Ways of Communicating, edited by D.H. Mellor, 56-80. The Darwin College Lectures. Cambridge, New York, Melbourne: Cambridge University Press, 1990. (Reprinted as "Il Linguaggio e la mente." La Communicazione, edited by D.H. Mellor, translated by Anna Rita Vignati. Bari: Edizioni Dedalo srl, 1992; excerpted in Chinese. In An Anthology if Chomsky's Philosophy of Language. Beijing: Commercial Book Printers, 1992)
 • "A Note on Innate Knowledge" (in Italian). In Gerauld de Cordemoy. Discorso fisico della parola, edited by Marco Salucci, 41-45. Florence: Arnaud Editore, 1990. (Translation of two letters from Chomsky to Salucci; Part I, Dec. 1987 and Part II, June 1988.)
 • "Language and Cognition." Welcoming address, Conference of Cognitive Science Society, MIT, Cambridge, MA , (July 1990). In The Future of the Cognitive Revolution, Edited by David Martel Johnson & Christina E. Erneling, 15-31. New York: Oxford University Press, 1997.
 • "Language from an Internalist Perspective." Talk given at Conference on Methods in Philosophy and the Sciences, New York, May 18, 1991. In The Future of the Cognitive Revolution, Edited by David Martel Johnson & Christina E.Erneling, 118-35. New York: Oxford University Press, 1997.
 • "Language and other Cognitive Systems." In Perspectives on Behavioral Science. The Colorado Lectures, edited by R. Jessor, 151-76. Boulder, San Francisco, Oxford: Westview Press, 1991.
 • "Linguistics and Adjacent Fields: A Personal View." In The Chomskyan Turn, edited by A. Kasher, 3-25. Oxford and Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1991.
 • "Linguistics and Cognitive Science: Problems and Mysteries." In The Chomskyan Turn, edited by A. Kasher, 26-53. Oxford and Cambridge, MA: Basil Blackwell, 1991.
 • "Some Notes on Economy of Derivation and Representation." In Principles and Parameters in Comparative Grammar. Current Studies in Linguistics, Series no. 20, edited by Robert Freidin, 417-54. Cambridge, MA and London: The MIT Press, 1991. (Reprinted as "Algunas Notas Sobre la aconomica de la derivacion y la represetacion." In Annuario del Seminario de Filologia Vasca Julio de Urquijo. International Journal of Basque Linguistics and Philosophy, March 25, 1991.)
 • "A Minimalist Program For Linguistic Theory." MIT Occasional Papers in Linguistics 1. Cambridge: MITWPL, 1992. (Reprinted in The View from Building 20, edited by Kenneth Hale and Samuel Jay Keyser, 1-52. Cambridge: The MIT Press, 1993.)
 • "At the Sources of Speech" (in Italian). La Repubblica (May 22, 1992): 32-33.
 • "Plato had Access to the Switch" (in Italian). La Repubblica (May 24, 1992).
 • "Language and Mind: Challenges and Prospects." Talk given at the Commemorative Lecture Meeting, 1988 Kyoto Prizes, Kyoto, November 11, 1988. In Kyoto Prizes & Inamori Grants, 1988, 129-63. Kyoto: Inamori Foundation, 1992.
 • "Language and Interpretation: Philosophical Reflections and Empirical Inquiry." Inference, Explanation and Other Frustrations: Essays in the Philosophy of Science, edited by John Earman. Berkeley: University of California Press, 1992. (Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind, 46-74 . Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.)
 • "Explaining Language Use." Philosophical Topics, The Philosophy of Hilary Putnam 20, no. 1 (Spring 1993). (Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind, 19-45. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.)
 • "Language, Intelligence, & Social Organization" (in Greek). AVTI 526 (August 1993): 42-46.
 • "Mental Constructions and Social Reality." In Knowledge and Language, edited by Eric Reuland and Werner Abraham, 29-58. Dordrecht: Kluwer Academic, 1993; reprinted in Current Papers of Noam Chomsky, ed. by Jin Soon Cha. Seoul: Sookmyung Women's University, 1993
 • "Bare Phrase Structure." Cambridge: MITWPL, January 1994. (Reprinted in Otero Fetschrift. Georgetown University Press. Publication underway.)
 • "Naturalism and Dualism in the Study of Language and Mind." Agnes Cuming Lecture, University College, Dublin, April 1993. International Journal of Philosophical Studies 2, no. 2 (September 1994): 181-209. (Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind. Cambridge, England: Cambridge University Press, (2000): 75-105.)
 • "Chomsky, Noam." In A Companion to the Philosophy of Mind, edited by Samuel Guttenplan, 153-167. Oxford: Blackwell Publishers, 1994.
 • "Language as a Natural Object." Jacobsen Lecture, University of London, May 23, 1994. Homer Smith Lecture, New York University School of Medicine, May 16, 1994. Part 1 of "Language and Nature." MIND 104.413. (January, 1995): 1-27. (Excerpted as "Linguaggio come Natura." Il Sole-24 Ore no. 154 (June 11, 1995): 23. Excerpted as "Linguaggio e Natura." In KOS, No. 117 (June 1995): 20-23. Excerpted as "Il Linguaggio come Organo." In KOS, No. 137 (February 1997): 14-17. Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind, 106-33. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.)
 • "Language from an Internalist Perspective." Talk given at Centre for Philosophical Studies, King's College, London, May 24, 1994. Part 2 of "Language and Nature." MIND 104.413. (January, 1995): 27-61. (Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind, 134-63. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.)
 • "Il Linguaggio e Le Scienze Cognitive: Un Saggio Inedito." Kos 10 (July 1994), no. 106: 34-49. Translated from talk at Istituto Scientifico H San Raffaele, Milan, 1992.
 • "Some Observations on Economy in Generative Grammar," Good Enough Conference at MIT, May 21, 1995. Published in Is Best Good Enough? Cambridge: The MIT Press (1998): 115-27.
 • "New Horizons in the Study of Language." Talk given at Rio de Janeiro and Belem, November 1996 and at the University of Balearic Islands, Spain, January 21, 1997. Documentacao de Estudos em Linguistica Teorica e Aplicada (D.E.L.T.A.) 13, (1997): 1-20. In Portuguese in the same issue, pp. 49-72; (Reprinted in New Horizons in the Study of Language and Mind, 3-18. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.)
 • "Our Knowledge of Human Language: the State of the Art." Talk given at Univ de Concepcion, Chile (November 15, 1996). Printed in English and Spanish in Nuestro Concimiento del Lenguaje Humano. Santiago de Chile: Univ de Concepcion & Bravo y Allende (1998).
 • "Knowledge of History and Theory Construction in Modern Linguistics." Talk given at Sao Paulo, Brazil (November 1996). Documentacao de Estudos em Linguistica Teorica e Aplicada (D.E.L.T.A.) 13, (1997): 103-122. In Portuguese in the same issue, pp. 129-52.
 • "Language and Mind: Current Thoughts on Ancient Problems (part I)." Paper presented at Univ de Brasilia, Nov. 25, 1996. Unpublished.
 • "Language and Mind: Current Thoughts on Ancient Problems (part II)." Paper presented at Univ de Brasilia, Nov. 26, 1996. Unpublished.
 • "Comments: Galen Strawson, Mental Reality." In Philosophy and Phenomenolgical Research 58, no. 2 (June 1998): 437-41.
 • "Perspectives on Language and Mind." A talk given at the Honoris Causa Ceremony, Scuola Normale Superiore, Pisa, Italy, October 27, 1999. Unpublished.
 • "Language and the Brain." Talk given at the European Conference on Cognitive Science, Universita de Siena, Siena, Italy, October 30, 1999. Unpublished.
 • "Derivation by Phase." MIT Occasional Papers in Linguistics, no. 18. Cambridge, MA: MIT Working Papers in Linguistics, MIT Department of Linguistic and Philosophy, 1999. (Reprinted in Ken Hale: A Life in Language, edited by Michael Kenstowicz, 1-52. Cambridge, MA: The MIT Press, 2001.)
 • "Language Design." In Predictions: 30 Great Minds on the Future, edited by Sian Griffiths, 30-32. Oxford: Oxford University Press, 1999.
 • "Internalist Explorations." In New Horizons in the Study of Language and Mind, 164-94. Cambridge, England: Cambridge University Press, 2000.
 • "Minimalist Inquiries: The Framework." In Step by Step: Essays in Minimalist Syntax in Honor of Howard Lasnik, edited by Robert Martin, David Michaels and Juan Uriagereka, 89-155. Cambridge, MA: The MIT Press, 2000.
 • with Ullin T. Place. "The Chomsky-Place Correspondence 1993-1994." The Analysis of Verbal Behavoir 17 (2000): 7-38.

Books Google'da Chomsky Kitapları

Türkçeye Çevrilmiş Eserleri

Chomsky Üzerine Eleştiriler

Chomsky Hakkında Türkçe Kaynaklar

 

Videolar

Bağlantılar

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2006-2012