Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar

 


TEMEL METİNLER

Son güncelleme: 18 Kasım 2014

AITCHISON, Jean
(1998), The Articulate Mammal: An Introduction to Psycholinguistics, Routledge, 320 p./s.

 Categories,  (Türkçesi: Aristoteles, Kategoriler, İmge Kitabevi)

Interpretation

Metaphysics (Türkçesi: Metafizik, (Çeviren: Ahmet ARSLAN)

Rhetoric (Türkçesi:ARISTOTALES (2004), Retorik, (Çeviren: Mehmet H. DOĞAN), İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, 6. baskı, 229 s.)

On Sense and the Sensible

(1936), Language, Truth and Logic
(1964), Elements of Semiology

(1966), Problèmes de linguistique générale, t. 1, Paris, Gallimard.

(1974), Problèmes de linguistique générale, t. 2, Paris, Gallimard.

(Türkçesi: Genel Dilbilim Sorunları, (Çeviren: Erdim Öztokat, Yapı Kredi Yayınları, 2000)

(1933), Language, New York: Henry Holt. UK basımı: 1935, London: Allen & Unwin, 580 p./s.
BREAL, Michel
(1964), Semantics: Studies in the Science of Meaning, (Çeviren: Nina Cust)

Empiricism, Semantics, and Ontology

(1956), Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic, University of Chicago Press, 266 s.

(1957), Syntactic Structure, Mouton.

(1965), Aspects of the Theory of Syntax, Cambridge, Mass.:MIT Press.

(1995), The Minimalist Program, Cambridge, Mass: MIT Press.

On Sense and Reference
(1963), Universals of Language, MIT Press. (Greenberg'in editörlüğünde hazırlanmış konferans bildirileri kitabı, Jakobson, Hockett, Ullmann gibi önemli dil bilimcilerin bildirileri mevcut)
(2004), An Introduction to Functional Grammar (Christian M.I.M. Matthiessen, Christian Matthiessen ile birlikte)
(1960), Structural Linguistics, University of Chicago Press.
(1947), Language in Action
HERMANN, Paul
(1891), Principles of the History of Language, New York, London: Longmans, Green.
(1852), Wilhelm von Humboldt's Gesammelte Werke, Verlag von Georg Reimer, Berlin

Linguistics and Poetics
Dil ve Bildirişimin Temel Elementleri (Rıza Filizok'un çevirisiyle)

(1922), Language: Its Nature, Development and Origin, London: Allen and Unwin.
(1958), Science and Sanity: An Introduction to Non-Aristotelian Systems and General Semantics, Institution of General Semantics.
(1972, 1980), Naming and Necessity (Türkçesi: Saul Kripke (2005), Adlandırma ve Zorunluluk, Çeviren: Berat AÇIL, Litera Yayıncılık, 200s.)
LEFEVRE, André
(1894), Race and Language, London:K. Paul, Trench, Trübner and Co.
LYONS, John

(1968), Introduction to Theoretical Linguistics, Cambridge: Cambridge University Press, 520 p./s. (Türkçesi: LYONS, John (1983), Kuramsal Dilbilime Giriş, (Çeviren: Ahmet KOCAMAN), TDK, Ankara, 449 s.)

(1977), Semantics I, Cambridge University Press, 384 p./s.

(1866), Lectures on the Science of Language
(1959), The Language and Thought of the Child
Cratylus (Türkçesi: PLATON (2000), Kratylos, (Çeviren: Cenap KARAKAYA), İstanbul, Sosyal Yayınları, 128 s.)

(1910), Course in General Linguistics (Türkçesi:SAUSSURE, FERDINAND de (1985) , Genel Dilbilim Dersleri , (Çeviren: Berke VARDAR), Ankara, (1998, Multilingual Yayınları, İstanbul, 347 s.).

(2014), Genel Dilbilim Yazıları (Önsöz, Not'lar ve Ek'lerle Türkçeye Çeviren: Savaş Kılıç), İthaki Yayınları.

Saussure'le ilgili özgün kaynaklar (Fransızca)

(1921), Language: An Introduction to the Study of Speech, New York: Harcourt, Brace, and Company.

(1953) Science and Human Behavior

(1957) Verbal Behavior

Verbal Behavior'un iki erken metni

1. Manuscript from B. F. Skinner’s 1948 William James Lectures

2. Hefferline Notes.pdf (from B. F. Skinner’s 1947 summer course at Columbia University.)

STEINTHAL, H.
(1855), Grammatik, Logik und Psychologie
The Semantic Conception of Truth and the Foundations of Semantics
(1956), Language, Thought and Reality: Selected Writings of Whorf, B.L. (ed. by J. Carroll), Boston, MA: MIT Press

(1875), The Life and Growth of Language: An Outline of Linguistic Science

(1892), Max Müller and the Science of Language: A Criticism

Tractatus Logico-Philosophicus (Türkçesi: Wittgenstein, Ludwig (2006), Tractatus Logico-Philosophicus, Çeviren: Oruç Aruoba),Metis Yayınları, 192 s.)

Philosophical Investigations

Philosophical Investigations (Almanca ve İngilizce) (yeni)

Blue Book (Türkçesi: WITTGENSTEIN, Ludwig (2007), Mavi Kitap Kahverengi Kitap, (Çeviren Doğan Şahiner), Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 219 s.)