Ö Z L Ü S Ö Z L E R / A F O R Ü Z M A L A R

 

Üki günü eßit olan aldanmİßtİr.

Hz. Muhammed

Bizi çalİßmak kurtarİr.

Anton Çehov

DoÛrular ve yanlİßlar yoktur, sadece yorumlar vardİr.

Nietzche

HŸrriyet ve istikl‰l benim karakterimdir.

Mustafa Kemal AtatŸrk

Kardeßlerimi Allah yarattİ, fakat dostlarİmİ ben buldum.

Goethe

DoÛruluk her türlü ßart altİnda meyve verir.

Schiller

Sabİr acİdİr, ama meyvesi tatlİdİr.

J.J. Rousseau

Akİllİ insan aklİnİ kullanİr, daha akİllİ insansa baßkalarİnİn aklİnİ da kullanİr.

Geoge Bernard Shaw

Ne denli az ßeyiniz kalİrsa, kaygİlanacak o kadar az ßeyiniz olur.

Budha

Uzun yaßamak için deÛil, doÛru yaßamak için çalİsİp çabalamalİyİz.

Seneca

Hayallerinizi yitirdiginiz an hayatİnİz sona erdi demektir.

Mark Twain

Mutluluk maddi sevinçlerden ibaret olsaydi, çayİra koßan öküzleri mutlu saymak gerekirdi.

Heraklites

AÛir söz veren hİzlİ iß yapar.

J.J. Rousseau

En çok bolluk getiren yaÛmur, alİn teridir.

Cenap Şahabbeddin

Seni inciten kimse özür dilerse, affet. Kin tutma.

Hz.Ali

Arkadaßİnİ affet; affettiÛini hatİrlama ve hatİrlatma!..

Şeyh Şamil

Üyi dostluklar hesapsİz kurulur.

Balzac

Kendini bilmek ruhunu bilmektir.

Platon

Yarİn bambaßka bir insan olacaÛİm, diyorsun. Neden bugünden baßlamİyorsun?

Epiktetos