Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
 
Sözlükler
Çağdaş Türkçenin Etimoloji Sözlüğü, (Sevan Nişanyan)
Dil Derneği-Türkçe Sözlük
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
A Comprehensive Persian-English Dictionary, F.J.Steingass
Türk Lehçeleri Sözlüğü
 

Tam Metin Veritabanları

İSAM Osmanlı Risaleleri Veritabanı-Tam Metin
İSAM Osmanlı Makaleleri Veritabanı-Tam Metin
Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn.Md. Tam Metin Yayınlar Listesi
Türkiye El Yazmaları
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Koleksiyonu
Ircica Farabi Digital Library
The Islamic Manuscript Association
A Database of the Ottoman Documents in the Kaireios Library of the Island of Andros
Hathi Trust Digital Library
Islamic Heritage Project-Harvard University
Ottoman Text Archive Project (OTAP)
Belgeler.com
Archive.org
 

 

OSMANLI TÜRKÇESİ

KURSLARI

 

Son güncelleme : 14 Mayıs 2014

Üniversiteler

 

Milli Eğitim Bakanlığı

 

Belediyeler

Vakıf ve Dernekler

Özel Eğitim Kurumları

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2014