Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Osmanlı Videoları (yeni)
 
Osmanlı Türkçesi Kursları (yeni)
 
Sözlükler
Kubbealtı Lugatı (yeni)
Çağdaş Türkçenin Etimoloji Sözlüğü, (Sevan Nişanyan)
Dil Derneği-Türkçe Sözlük
Osmanlıca-Türkçe Sözlük
A Comprehensive Persian-English Dictionary, F.J.Steingass
Türk Lehçeleri Sözlüğü
Lexiqamus
 

Tam Metin Veritabanları

TBMM Kütüphanesi E-Kitap (yeni)
İSAM Osmanlı Risaleleri Veritabanı-Tam Metin
İSAM Osmanlı Makaleleri Veritabanı-Tam Metin
Başbakanlık Devlet Arşivleri Gn.Md. Tam Metin Yayınlar Listesi
Türkiye El Yazmaları
Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı-Ekitap Portalı (yeni)
Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Süreli Yayınlar Koleksiyonu
İBB Atatürk Kitaplığı Arap Harfli Kitaplar (E-kitap)
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi (E-kitap)
İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler Kütüphanesi
Ircica Farabi Digital Library
The Islamic Manuscript Association
A Database of the Ottoman Documents in the Kaireios Library of the Island of Andros
Hathi Trust Digital Library
Islamic Heritage Project-Harvard University
Ottoman Text Archive Project (OTAP)
Belgeler.com
Archive.org
 
dr.com.tr (Osmanlı Türkçesi)
kitapyurdu.com (Osmanlı Türkçesi)
nadirkitap.com (Osmanlıca)
 

 

İnternet Ortamında

OSMANLI TÜRKÇESİ

Kaynakları

[Ottoman Turkish Resources in Internet]

Son güncelleme [Last Update] : 9 Mayıs [May] 2021

 

 

 

 

Osmanlı Türkçesi Öğretimiyle İlgili Kitaplar [Books About Ottoman Turkish Learning]

Osmanli Türkçesi Öğretimiyle İlgili Tam Metin Kitaplar [Full Text Books About Ottoman Turkish Learning] (Tam Metin/Full Texts)

Arapça ve Farsça Dil Bilgisi Kitapları/ Arabic and Persian Grammar Books (Tam Metin/Full Texts)

Tarihi Kitaplar

 

 

Türk Dil Kurumu Yayınları

Osmanlı Dönemi Tam Metin Kitapları [Ottoman Period Full Text Books/Manuscripts]

İSAM Osmanlı Risaleleri Veritabanı-Tam Metin

Lâtin Harflerine Çevrilmiş Divanlar (OTAP sitesinden)

Lâtin Harflerine Çevrilmiş Divan ve Mesneviler (Kültür Bakanlığı e-kitap sitesinden)

Divanlar

Mesneviler

Şuara Tezkireleri

Tarih-nameler

Sözlükler [Dictionaries]

DİĞER SÖZLÜKLER [OTHERS DICTIONARIES]

Tam Metin Kitaplar [Full Texts Books]

 

 

Makaleler [Articles]

Tezler [Thesis]

Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Tezleri

Tarih Ana Bilim Dalı Tezleri

Videolar [Video]

 

Faydalı Bağlantılar [Useful Links]

Osmanlı Türkçesi Klavyeleri [Keyboard for Ottoman Turkish in Internet]

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2012-2017