FACEBOOK ESÜNLERÜ-ŞÜÜRLER

Mustafa Altun

Facebook'ta 2010'dan bu yana zaman zaman aklİmİza, gšnlŸmŸze dŸßtŸke yazdİÛİmİz ßiir denemelerinden bir derleme yaptİm.

Şiirlerin biraz yazİlİß šykŸsŸnden bahsedeyim.

‚šl ßiirlerinde Bernardo Bertolucci'nin ‚šlde ‚ay filmi ile Anthony Minghella'nİn Üngiliz Hasta filminden esinlendim. Hatta Fas'İn Tanca ßehrine tek baßİma gitme pl‰nlarİ bile yapmİßtİm, bu filmlerin ardİndan. ‚šlde gece gškyŸzŸne bakİp ayİmİ yudumlamayİ dŸßlemißtim. Nasip bakalİm, ßu Kuzey Afrika'da sular durulursa, belki gideriz.

"HŸzŸn ki en ok yakİßandİr biz insanlara" derken sevgili Hilmi Yavuz Hocamİzİn bir ßiirinden alİntİ yaptİm.

Bir kİsİm ßiirler de aynİ tema Ÿzerinde olmamakla birlikte deÛißik zamanlarda yazdİÛİmİz, i ve dİß gšzlemlerimizin zihnimizde, yŸreÛimizde taßmasİyla ortaya İkan denemelerden olußuyor.

Umarİm beÛenirsiniz.

Şiirle kalİn, ßiirde kalİn:)

 

‚…L ŞÜÜRLERÜ

 1. ÒdŸßler alİr dŸßler satarİm / bu hayal pazarİnda / dŸßler dŸßer peßime/šlde kaldİm bir baßİma / elimde ay / İplak gškyŸzŸnŸ gšrdŸmÓ
 2. ҚltŸm šlŸ bir arpa boyu / yŸrŸdŸm šlde bitmek bilmedi yolu / bir seraba dŸßtŸm / yŸzdŸm yŸzdŸm/ deniz tuttu beni / bir bedevinin zİlgİtİyla uyandİmÓ
 3. ҍšlde yitirdim aßkİmİ / bir daha yaßanasİ deÛil / ben bir garip šl ßaßkİnİ / gšrŸp de halime dayanİlasİ deÛil/šyle dertle dolu ki yŸreÛim / develerle taßİnasİ deÛil / šlgŸn mŸ šlgŸn bedenim /İzdİrap iinde bu kafeste kalİnasİ deÛilÓ
 4. "šllere dŸß kurmußtum bir zamanlar/hŸrriyet ummußtum gecesinde/kana bulandİ kristal kumlar/kİrk deve ŸrktŸ kervanda/yol bitti dŸß bittiÓ
 5. "šlde kum tanesi gibiydim/yolumu kaybettim/bir garip kervan buldu beni/derviß meßrep bir adamdİ/kİrk katİrlİk bu kervanİn šnŸndeki/dedi cananİn selamİ var/seni šldŸrmeye ahd eylemiß/neylersin hadi/bildim dedim/ve o an beni benden ayİrdİm/can yŸkŸmŸ bedenimden sİyİrdİm"
 6. "šl yangİnİ nedir/bilir misin ey sevgili/yŸrek yangİnİ gibidir/gšrŸnmez alevlerle sarar bedeni/yakar yİkar eritir/umulmadİk anlarda hep seni"
 7. "konformizm bulaßmİß ŸstŸmŸze/atmalİ yŸklerimizi/ šl eker ya bizi.../gece samanyolu altİnda İssİz mek‰nlar/tutar alİr ne varsa/hafifleriz, arİnİrİz, medeniyet kirlerimizden"
 8. "šl saatinde gŸftesizdi ßarkİlar/gšzler aßinaydİ kumlara/zaman akmak bilmedi/yine ufukta bir serap gibi/gšrŸndŸ zindan yŸzlŸ sevgili/šptŸm šptŸm šptŸm/lebleridir diye kum tanelerini"

AŞK

 1. Òßu esrik hallerimizin šnŸne setler ekin/akİl terazinizde tartİn ne varsa her ßeyi /durmayİn hadi, taßlarİ boydan boya dizin / gšnŸl erlerine iirin ßimdi baldİran zehirlerini"
 2. "mahremiyet perdesini yİrttİysa aßk/bitmeye yakİndİr/gšzden kalbe giden yol varsa da/gšz gšrmez olur/yol da kapanİr"
 3. "aßk uykuda iken/akİl alİr sazİ eline/eÛlenir, oyalanİr dolar seni diline/aßk uyanİr, o da sazİ dolar beline/sšylenir de sšylenir/bir dem durur eÛlenir/hayat denen ßey de bšyledir de bšyledir"
 4. "bir dŸßmeyegšr aßkİn peßine/akİl sİr ermez onun ißine/gŸnŸ var hizmetinde el pene/gŸnŸ var kaßİ atİk efendidir/zaman gelir at gibi binersin/zaman olur yİlan gibi sŸrŸnŸrsŸn"
 5. "Ÿ vakte kadardİ/senin eve dšnŸßŸn/kapİda gšrŸndŸn/ok kİsa bir andİ/benim sana gŸlŸßŸm"
 6. "geceler avutur en serin yalnİzlİklarİ/ve daÛİtİr yazdİÛİmİz her satİr/bu dipsiz karanlİklarİ"
 7. "bir esintiydi eskilerden/insana kendini iyi hissettiren/ve sonra sonsuz elemler dindi/ruh kuß gibi hafifledi/umaya ramak kaldİ sanki"
 8. "yaÛmur yaÛar inceden en sİcak yŸreklere/İslanİr sevgiler/sİrİlsİklam olur/tomurcuklar aar kuytu kšßelerde/bir gŸlŸß olur, bir sevin olur/ve hayata tutunursun"
 9. "kime dokunsa elim/bin ah ißitirim/hŸznŸ tatmadan šmŸr sŸreni/ben bu dŸnyada/henŸz gšrmedim/"hŸzŸn ki en ok yakİßandİr" biz insanlara/ve bilirim sadece o vardİr/duyduÛum tŸm ßarkİlarda"
 10. "dalgakİranlarİ aßar/kimi gemiß duygular/yol bulur bugŸnŸn kİyİsİna/bir zamansİzlİk halidir bu/zihin tutamaz saatleri/amaya mecburdur ßimdi/bŸtŸn perdeleri"
 11. "bir yŸrek atİmİ kadar uzakta/o sevgili/adİ yar/ve sšzŸ ardİr onun"
 12. "ipeksi ve yumußaktİ/yŸreÛiyle dokunußu/zorluklara karßİ da dimdikti durußu/sevgiyle bakan bir gšzdŸ/anlatİlmaz bir yŸzdŸ/ve bŸyŸlŸ bir sšzdŸ/zannİmca"
 13. "derin uykulardan kalktİm/gecenin bir vaktinde/ve sen uyuyordun/ben yŸrŸyordum/denizler ŸstŸnde/dŸß saati bitmeden šnce/sana geliyordum/kan ter iinde"
 14. "kul kula itaat gerekmez ey sevgili/sen sen ol bana deÛil/aßka itaat eyle ki/mŸmin olasİn"
 15. "sen ey sevgili/bu zifiri karanlİkta/tuttun beni tŸm kİzİllİÛİnla/ay vaktidir dediler/ve gŸn İßİyana deÛin/tek ayak ŸstŸne beklettiler"
 16. "Ÿrkek kelimelerime kanat ol/uur tozpembe k‰Ûİtlar ŸstŸne/yazarken titremesin n'olur ellerin/sevgiyle dolaßsİn satİrlarİmda/derin anlamlarla yŸklŸ o el‰ gšzlerin"
 17. "karlİydİ hava/durgundu mavi deniz/bu gece yarİsİnda sahildeyiz/dalgİn ve mahzundu ruh halimiz/ve yalnİz sizinleyiz"
 18. "yŸrŸdŸÛŸn yollarda bu bahar/gŸller atİ ey sevgili/her biri sen kokuyor/šyle sermestim miskinden/zannedersin ki meyhanedeyim"
 19. "gitmelere kaldİm bu ßehirde/šteler aÛİrdİ beni yine/sevda yŸklŸ gemilerle/aİldİm aİk denizlere/iin iin yanarak/mahzun bir yŸz bİrakarak"
 20. "gšnŸl yar ile hemdem iken neylesin saz Ÿ meßki/bŸlbŸl misal terennŸm eylesin sadece aßkİ"
 21. "šyle gŸzeldi ki/som altİndan bir heykel gibi/ellerim buz kesiyordu/tuttuÛumda ellerini"
 22. "uykularda dŸßŸ'veriyor gšzlerim/gecenin en derin saatlerinde/dŸße'yazİyorum sana dair tŸm dileklerimi/šyle ki dŸße'kalİyorum sabahlara kadar"
 23. "kelimeler dŸÛŸmlenir elimde/sšyleyemem, anlatamam kendimi/ayna tut yŸzŸme ey sevgili/beni bana anlat da/senden dinleyeyim/can kulaÛİmla/yeter ki iinde sen olsun/bitimsiz bu hik‰yenin"
 24. "bu gece kim tutar seni/en derin saatlerinde/uykulardan İrak/baßka bir hayat aksİn zihninde/bİrak kendini bİrak/dŸßler tarlasİnda hasat vaktidir ßimdi/bekler bir Ÿmitle mahmur gšzlerinde/hŸznŸ yŸreÛinde bir sevgili"
 25. "bir tek sevgi varsa ellerinde/iki can tutunur mu birbirine"
 26. "ve sonra aßktİ iimizdeki sanrİ/dizi dizi, kİvrİm kİvrİm/yŸreÛimizde yol amİßtİ/ßarabİn selinden/damarlarİmİz taßmİßtİ/esrikliÛimiz bundandİ/baßkasİ deÛil"
 27. "sen yine seni yansİtİrsan aynama/seni sana anlatmayabilirim/ve gšzlerin de susmalİ/beni konußtumak istersen/ve yine beni bana anlatabilirsen eÛer/yŸreÛimi kİyasİya kanatmayabilirim"
 28. "ah Ofelia! dŸßen her kar tanesinde adİn/seni unutmanİn aresini bulamadİm/kİß bir gese de dinse tŸm acİlarİm"
 29. "Veronika, seninki dŸzmece bir aßktİ/eylemsizdi, sadece sšzde kaldİ/belki yŸreÛin ateßlerde yandİ/ama gšzlerin buz gibi soÛuk/ellerinse yumruk yumruktu/gerekten yandİÛİnda tŸylerin Ÿrpermeli/ve aßka aÛİran sšzlerin artİk yŸrŸmeli"
 30. "gŸzeli irkinle harmanlayan ey aßk/seni anlamadİklarİ iindir/insanlİÛİn mutsuzluÛu/bilmeli ki sensin aslİnda/onlarİn tek umudu"
 31. "daha kurduÛun ilk cŸmleden anlamalİydİm/senin beni sevißini/gizli gizli yŸreÛime girißini/beni benden ok bilißini/gentim, idrak edemedim/neyleyim neyleyim/kİymetini veremedim"
 32. "bir rŸyada bekler sevgili/ve hŸlyalİ bir gecedir sanki aßk/metruk ve İssİzdİr odalar/gšz gšrmez olur, karanlİktan/tŸyler Ÿrperir ansİzİn/rŸya tutar o saatte bizi, dipdiri/gŸn doÛar ve uyanİr tŸm umutlar/sabaha yakİn"
 33. "ve gŸn biter/sensizliÛe uzanİr saatler/ya sabİr tesbihleri ekerim/bŸtŸn bir gece/sabah olur/secde tutar alnİmİ/dirilir ansİzİn iimdeki Ÿmitler"
 34. "ve gŸn biter/aßk uyur gšzŸmŸzde..."
 35. "zindan yŸzlŸ bir geceydi aßkİmİz/serseri kurßunlara gebe/seni sokaklara saldİlar/ve beni tuttular"
 36. "gŸller ki/dŸßleri var hayata dair/amadan šnce..."
 37. "hayat sana gŸzel ey divane gšnŸl/eker İzdİrabİnİ akl-İ bi-karar/ne varsa sendedir bŸtŸn iktidar/hayat sana gŸzel ey divane gšnŸl"
 38. "an gelir dŸßer sevdamİz/gŸz yapraklarİ gibi eteklerimize"
 39. "ey aßk!/seni yaldİzlİ gazete k‰Ûİdİna/sarİp sarmaladİ/zalim aßk tŸccarlarİ/boyanİn ziftiyle lekelediler/ama yine de sen kaldİn/ŸnkŸ en safİydİn/tŸm yaratİlmİßlarİn"
 40. "gŸn gelir beklediÛin İkar ansİzİn yollarİna/ama sen hazİr deÛilsindir/yahut beklediÛini zannettiÛin ßey aslİnda hi beklemediÛindir/medcezir gŸnlerinde aßk biraz da bšyledir"
 41. "sen gidersen bil ki/azalİr iimdeki mesafeler..."
 42. "bugŸn yine sen geldin aklİma/dŸßman pusuda/kurßun yŸreÛimin aÛzİnda/kol kanat gerdi dostlarİm/vur ha vur yiÛidim dediler/bir oßtum bir koßtum ki sorma/bugŸn yine sen geldin aklİma"
 43. "aÛrİyan yanİm/olmayan varİm/atİrdayan dalİm/acİyan balİmsİn/sen benim/ey inciten dilim/gŸlde dikenim//ben neyleyim/derdimi kime sšyleyim" (Bedri Rahmi EyŸboÛlu'na ithafen)
 44. "tİlsİmlİ bir ßißedir aßk/ve dibindeki ßarap tortusu/en lezizi ve en acİsİ/dilimizin ucundadİr daima sancİsİ/gemek bilmeyen" (Yahya Kemal Beyatlİ ve šÛrencisi Ahmet Hamdi Tanpİnar'a ithafen)
 45. "ben acİyİ balda sevdim/dikeni gŸlde/seni sende sevdim/ŸrkŸten gšzlerinde/inciten sšzlerinde/ben seni sende sevdim/sen de sadece/seni sevdin"
 46. "c‰n c‰n‰n olmadan ey dost ߉d‰n olur/ amm‰ c‰n‰n c‰nsİz h‰k-i yeks‰n olur"
 47. "seni en ok/İssİz daÛ baßİnda filizlenen/kardelende sevdim!.."
 48. "nicedir sesin soluÛun kesik/be hey zalİmİn kİzİ/bilmez misin/kurudu çiçeklerim/kİßa çevirdin/bahçemdeki yazİ/aradİm sordum bulamadİm/ kaybettirdin izi/yİllar geçti/be hey zalİm geçmedi/gönlümdeki sİzİ" (Neßet Ertaß'a ithafen)
 49. "her biri ateß parçasİ yapraklar altİnda/uzun, ince bir yoldayİz/ve yaÛmur, çiseliyordu üstümüze/sen geldin aklİma, düßen her damlada/uzun, ince bir yoldayİz, dedim ya/ey sevgili, ah ile vah arasİnda/kala kaldİ dudaklarİm/bu mevsim, bak ißte Abant'ta/yine seni andİm" (Bolu Abant'ta çektiÛimiz bir fotoÛrafa bakarak yazdİÛİmİz ßiir)
 50. "ince ve narindi bizim sevgimiz/sizinse elleriniz ah elleriniz/soÛuk ve kaskatİydİ/bize karßİ/bu vurdumduymazlİk niye/gšz gšze gelmeye bile/ekinirdiniz/belki de can kİrİklarİnİz vardİ/yŸreÛinizde/sšylemezdiniz/šyle ya/siz sizdiniz/biz de bizdik/size karßİ" (Behet Necatigil'e ithafen)

HÜKMET

 1. "ben bir dolap beygiriyim/farkİnda bile deÛilim/ektiÛim su nereye kime gidiyor/ok sonra zamanİ da unuttum/ve yoruldum, ißim bitti/leß misali bir kenara atİldİm ßimdi"
 2. "neydim, neyoldum/ve sonra neyim varsa neye verdim de/azad eyledim ruhumu bu gece"
 3. "insan šlŸme yakİnken bile/yapacak iß bulur kendine"
 4. "insan bu ya/ne bir adİmdan šte yaklaß/ne bir arpa boyundan šte uzaklaß/azİcİk sİrnaß/Ÿste İkar/biraz uzaklaß/evin baßİna yİkar"
 5. "kšr kuyular kazdİn yollarİma/bile isteye dŸßeyim diye/sahiden bunu niye istemißtin niye/biliyorum sen de insansİn/kapİlmİßtİn o tŸkenmez kİskanlİk krizlerine"
 6. "ißi ehline teslim etmez isen/eßi dostu memnun etmek ister isen/var git ßu garip arİya sor/hangi iek iyi bal verir ve ißin sİrrİ nedirÓ
 7. "derdinle dertlenen bir dostun varsa/ne mutlu sana/aman sakİn ola/onu bİrakma"
 8. "her ßeyimizi aldİlar/ne var ne yok elimizden aldİlar/bir hay‰llerimiz kaldİ bize/bu da šmŸr boyu yeter ikimize"
 9. "gŸn battİ mİ yedi ikliminde dŸnyanİn/perdesi aİlİr masmavi bir hŸlyanİn/uykular derinleßir bšyle zamanlarda/ve cŸmbŸßŸ baßlar o anlatİlmaz rŸyanİn"
 10. "gece gelir ve sİyrİlİr ŸstŸmŸzden/tŸm mevkiler, makamlar ve rŸtbeler/aynada baßbaßayİzdİr/hakikatimiz yansİr yŸzŸmŸzden/ve biliriz ki asla kaamayİz kendimizden"
 11. "dŸßŸnŸrken hayatİ İskaladİn/ve hep dŸßŸncede kaldİn/dertle dertlenirken/šzŸmden katİn/sŸreti seni mutlu kİlan/sonlu šykŸlerden uzaktİn/bu mudur tŸm bildiklerin/dedi bilge dost/hakkİmda yanİlmadİn/evet, itirafİmdİr/ben, her anİ kaygİlİ / o dŸßŸnen adamdİm/ve bšyle yazİlmİß benim de yazgİm"
 12. "kuß umaz kervan gemez bir kšyŸn delisiyim/bilmez misin ey dost bu ‰lemin velisiyim/dalİndan dŸßtŸ dŸßecek meyvelerin en irisiyim/adİ konmaz kalİp tutmaz yolculardan birisiyim"
 13. "sšz nißanİnİ kİrdİm getim/sŸkžt ey sŸkžt/ßimdi senin yollarİna dŸßtŸm/kelimeler incitir/kelimeler ufalar yŸreklerimizi ya/suskunluk orularİ tutmaya and itim"
 14. "darda kalan her kula/hani Hİzİr yetißir ya/kšr gšrŸr yŸzŸnŸ/saÛİr ißitir sšzŸnŸ/bir cahile, bir zalime/malum olmaz"
 15. "zerre zerre atomlarİ kİrmak geliyor iimden/bilmem ki kİrİnca ne İkacak iinden/ißte bizdeki merak da bu/bir tren katarİna takİlmİß gidiyoruz/bitmez tŸkenmez ßu merakİmİzİn peßinden"
 16. "yaß alİrken gŸnden gŸne/bir gŸn daha bitti diye ŸzŸlme/her yeni gŸn tazedir šncekinden/gŸl yŸzlŸ sevgili gitmediyse gšzlerinden"
 17. "toprak ki dißildir/bilinir šteden beri/ve gšk terzisi bu İplak dißile/her zemheride/bembeyaz giysiler diker/kar olur yaÛar ŸstŸne ŸstŸne"
 18. "bu yakİcİ soÛuk/bu uzun mu uzun gece/hŸznŸ aÛİrİyor sanki/ kapandİÛİmİz evlerimize"
 19. "melunlarİn tiz kellesi vurula/baßİ tepside hŸkŸmdara sunula/eßkiya kİrİmİndan/celladİn kolu yorula/ve dahi memlekette bšyle asayiß kurula/yazİyordu dŸnŸn hŸkŸm-verenleri/peki ya ne diyordu o gŸnŸn erenleri/yaradİlanİ sevmeli Yaradan'dan štŸrŸ/sevgi dili gšnŸlden kini nefreti gštŸrŸ"
 20. "her bebek buruk doÛar bu topraklara/acİyİ solur ilk aldİÛİ nefeste/bir ßehidin ardİndan yakİlan aÛİtlardİr duyduÛu/anne sesinden šnce/irkilir bir an/tereddŸt yaßar/ßaßkİnlİÛİ yŸzŸne vurur/ve aÛlar uzun uzun/ßehidini uÛurlar"
 21. "dŸnya davasİ olanİ bana getir/šlŸ suyundan abdest aldİrayİm/paslİ iviler ŸstŸnde namaz kİldİrayİm/ola ki ihtirasİ gider/tŸm mahlukata bir šmŸr hizmet eder"
 22. "iinde bulunduÛum dairede gŸvendeyim diyorsun ya / bil ki duran kaybeder koßan kazanİr daima"
 23. "anadan, babadan, yardan ve evlattan/gayrİsİ sİrta yŸktŸr oÛu zaman/yolda arada bir teraziye koyup tartmalİ insan/kİymet bileni sİrtla ki olmayasİn pißman."
 24. "ne Ÿmitlerim vardİ size dair/bir fİrtİna kopardİnİz da hani/ßeker gibi erittiniz/kİrk yİllİk hatİrlar kİrİk/acİ kahvelere kaldİk ßimdi"
 25. "para da paraymİß ha/oÛunun delisi olduÛu/bana ne l‰zİm/hŸrriyetten baßka/bana ne l‰zİm/sevdadan baßka/para da paraymİß ha/cimriye yakİn/bizden uzakta"
 26. "bir demiri bŸker gibi/yŸrekleri eÛip bŸkmeyi/nereden šÛrendin sen/hangi ustanİn elinden İktİn/hangi tornanİn baßİnİ tuttun/neyse ki eÛip bŸkmeyi biliyorsun, sadece/kİrmak senin ne haddine"
 27. "durgun ve sessiz bir deniz gibiyim/šyle ki gŸlŸp geiyorum/kifayetsiz muhterislere"
 28. "unutma/acİlar da hayata dahil/bunu bil"
 29. "kußlar ki kanatlarİ var/her biri doÛußtan umaya namzet/ve her kanat İrpmada/salİnİr havaya/sadece hŸrriyet!"
 30. "iin akan aÛlasa da/gŸlŸmseyen yŸzŸnle İk sokaÛa/tebessŸm sadakadİr, unutma"
 31. "mŸstehziydi gŸlŸßleriniz/yansİrdİ yŸzlerinize/derinden derine kininiz, nefretiniz/iten ie yanarken yŸrekleriniz/ateßinizi artİrİrdİ/bitmek bilmeyen husumetiniz/biz sizi sizden iyi biliriz"
 32. "ehl-i ilim sa'y ile petek petek bal eyler/amma bir kuru ßekeri talim eylemiß cahil/balİn tadİn ne bilsin"
 33. "bŸyŸtŸr iinde yalnİzlİklarİ/yataÛİnİ zulŸmle paylaßanlar/ve bekler sabahİ bozgunda uykularla"

YOL ŞÜÜRLERÜ

"sene ikibinyedide/Arpad'İ boylu boyunca yŸrŸrken/bir Pußkin heykeli ilißti gšzŸme/eßi Natalia ile birlikte/Moskova'nİn bu Üstikl‰l Caddesi'nde/ßair olmak varmİß dedim, kendi kendime/benim de heykeli dikilesi nice ßairim var/bir oÛu mezar taßİna hasret/virandİr evleri/yahut betonarme bir apartman/kaidenin ŸstŸnde/heykel niyetine"

 

Dr.Mustafa Altun © 2011-2013