Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Dil Bilimi Araştırmaları
İnternet Ortamında Ses Bilgisi (Fonetik) ve Ses Bilimi (Fonoloji) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Biçim Bilgisi (Morfoloji) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Söz Dizimi (Sentaks) Araştırmaları Kaynakları
İnternet Ortamında Anlam Bilimi (Semantik) Araştırmaları Kaynaklar
İnternet Ortamında Köken Bilimi (Etimoloji) Araştırmaları Kaynakları
 
Ana Bağlantılar
Monumenta Altaica
Turuz
 
Çevrimiçi (Online) Sözlükler
 
 

İnternet Ortamında

SÖZLÜK BİLİMİ (LEKSİKOGRAFİ)

ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme: 17 Haziran 2015

 

İçindekiler

Sözlük Bilimi Kuramsal Kaynakları

  • Makaleler
  • Kitaplar
  • Kuramsal Kitaplar
  • Tezler

Sözlükler

Derlem (Corpus) Veritabanları

 

Uygulama ve Araştırma Merkezleri

 

 

Makaleler

Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 2011, sayı 4 (SÖZLÜK BİLİMİ ÖZEL SAYISI)

Kuramsal Kitaplar

 

Genel Sözlükler

Terim Sözlükleri [Tam metin] (pdf)

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü (TDK)

Dil Bilimi Terimleri Sözlükleri

Köken Bilimi (Etimoloji) Sözlükleri

Tarihsel Sözlükler

Türk Dili Tarihsel Sözlükleri

Diğer Dillerde Tarihsel Sözlükler

Turuz

 

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2014-015