The Linguistics Website
Homepage About Me My Papers and My Essays ! Selection Academic Papers Bibliography ! Computational Softwares Glossary of Linguistics Links !
 
Main Links

Languages of World

English | French | German | Spanish | Turkish

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y X Z

* Bibliography

A return to above B return to above
C return to above
D return to above
E return to above
F return to above
G return to above
H return to above
I return to above
J return to above
K return to above
L return to above
M return to above
N return to above
O return to above
P return to above
Q return to above
R return to above
S return to above
T return to above
U return to above
V return to above
W return to above
X return to above
Y return to above
Z return to above

Yukarıdaki bağlantılar wikipedia.org sitesine ait sayfaların adreslerini içerir. Wikipedia'nın her ne kadar süzgeçleri mevcutsa da, hazırlanan maddelerin "yansız" olduğu düşünülemez. Bu bakımdan sayfaları dolaşırken "eleştirel bir gözle okumanızı" salık veririz. Bu sayfa, dil bilimiyle ilgilenen okurlara dünya dillerine dair "genel bir fikir vermek amacını" taşımaktadır.