Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
 
 
İlgili Devlet Kurumları
 

İnternet Ortamında

İKİ DİLLİLERE

TÜRKÇE ÖĞRETİMİ

ARAŞTIRMALARI

Kaynakları

Son güncelleme : 18 Kasım 2023

Makaleler

Avcı, M. & Kurudayıoğlu, M. (2022). Türkçede İki Dillilik Çalışmalarının Bibliyometrik Analizi . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 10 (1) , 252-265 . DOI: 10.16916/aded.1030651

Bican, G. (2017). İki Dilliliğin Tanımlanması: Kuramsal Tartışmalar ve Güncel Dilbilimsel Yaklaşımlar . Ana Dili Eğitimi Dergisi , 5 (2) , 353-366 . DOI: 10.16916/aded.298779

Çağlayan, Galip . "İKİ DİLLİLİĞİN BİREYSEL YANSIMALARI: TÜRK-ALMAN ÖRNEĞİ". Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 13 (Haziran 2023): 59-77 .

Ertek, B. & Süverdem, F. B. (2020). İki Dillilik ve İki Kültürlülük: Göç, Kimlik ve Aidiyet . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 6 (2) , 183-207 . DOI: 10.34137/jilses.826142

Kaya, M. , Palas, R. & Can, F. (2022). İki dillilik ve çok dillilik üzerine yapılan araştırmalara ilişkin kaynakça denemesi . RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi , (31) , 605-634 . DOI: 10.29000/rumelide.1222073

Oruç, H. (2023). Türkiye’de İki Dillilik Konulu Tezler Üzerine Bibliyometrik Bir İnceleme (1988-2022) . Bezgek Yabancılara Türkçe Öğretimi Dergisi , 2 (3) , 180-194 . DOI: 10.56987/bezgek.29

Şengül, K. & Çetin, G. (2022). İki dilli Türk çocuklarının Türkçe öğrenme sorunları: Almanya Örneği . Aydın Tömer Dil Dergisi , 7 (1) , 117-149 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/aydintdd/issue/69234/1040799

Şimşek, M. (2021). İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi Üzerine Bir İnceleme . Journal of Turkology , 31- Özel Sayı , 219-224 . DOI: 10.26650/iuturkiyat.1031473

 

 

Site İçi Bağlantılar
 
 
Destekleyici Siteler
Türkçe Öğretim Siteleri
Bloglar
Avrupa Birliği Dil Çerçeve Programı
ALTE [Association of Language Testers in Europe]
Sivil Toplum Kuruluşları (yeni)
Veritabanları