Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Ana Bağlantılar
The World Atlas of Language Structures (WALS) Online
Dil Ağları (MIT)
Language Gulper (Alejandro Gutman and Beatriz Avanzati)
Muturzikin.com
 

DİL HARİTALARI [LANGUAGE MAPS]

Son Güncelleme / Last Update: 1 Aralık  / December 2022

Genel [General]

.

Afrika [Africa]

Amerika [America]

Kuzey Amerika [North America]

Güney Amerika [South America]

Orta Amerika [Central America]

Avrupa [Europe]

Asya [Asia]

Avustralya [Australia]

Dil Aileleri [Language Families]

.

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2016-2022