Dil Bilimi Sitesi

Anasayfa

 

Leonard Bloomfield

(Chicago 1887-New Haven, Connecticut 1949)

 

 

Hayatı

Amerikalı dilbilimci. Klasik hint-avrupa dil bilimi alanında uzmanlaştı. (1927-1940 yılları arasında Chicago Üniversitesi'nde almanca profesörlüğü yaptı, sonra Yale Üniversitesi'nde Sapir'in yerine genel dil bilimi kürsüsünün başına geçti. ), aynı zamanda amerind dilleri ve malaya-polinezya dillerinin betimlenmesiyle de ilgilendi. Ama asıl önemli katkısı genel dil bilimi alanında oldu. Language dergisinin ve dilbilimcilerle yaşayaşn dilleri öğreten eğitimciler arasındaki ayrımı benimseyen Amerikan dil bilimi derneği'nin kuruluşuna katıldı. Önce Wundt'un psikolojisinden etkilendi (An Introduction to the Study of Language [Dil İncelemelerine Giriş], 1914), ama başlıca yapıtı olan Language'ı (1933) "behaviorist" kuramların etkisinde yazdı. Dil bilimine bilimsel bir statü kazandırmaya önem veren Bloomfield, betimlemede yalnızca kesin biçimde gözlenebilen öğeleri (sesbilimsel çözümleme, cümleyi dolaysız kuruculara indirgeyen çözümleme) dikkate almaktan yanaydı. Amerikan dil bilimi üzerinde derin ve kalıcı etki yarattı (dağılımsal okul).

Kaynak: (Büyük Larousse Ansiklopedisi,Milliyet Yayınları, İstanbul, 1992, c.4, s.1738)

Eserleri

  • Bloomfield, Leonard (1914), An introduction to the study of language (Dil İncelemelerini Bir Giriş). New York: . Reprint: Amsterdam: J. Benjamins (ASTHoLS, Ser. 2: Classics in Psycholinguistics, 2), 1983.
  • Bloomfield, Leonard (1917), Tagalog texts with grammatical analysis. 3 vols. Urbana, Ill.: University of Illinois Press.
  • Bloomfield, Leonard (1926), "A set of postulates for the science of language." Language 2:153-164. Abgedr.: IJAL 15, 1949:195-202; Saporta, Sol & Bastian, J.R. (eds.) 1961, Psycholinguistics. A book of readings. New York: Holt, Rinehart & Winston; 26-33.
  • Bloomfield, Leonard (1927), "Literate and illiterate speech." American Speech 2:432-439.
  • Bloomfield, Leonard (1930), "Linguistics as a science(Bir Bilim Olarak Dil Bilimi)." Studies in Philology (North Carolina University) 27:553-557. Abgedr.: Bloomfield 1970:227-230.
  • Bloomfield, Leonard (1935), "Linguistic aspects of science (Dil Bilimin Bilimsel Görünümü)." Philosophy of Science 2:499-517. 10. impr.: Chicago: Univ. of Chicago Press (International Encyclopedia of Unified Science, 1, 4), 1969.
  • Bloomfield, Leonard (1939), "Menomini morphophonemics." Travaux du Cercle Linguistique de Prague 8:105-115.
  • Bloomfield, Leonard (1942), Outline guide for the practical study of foreign languages. ___
  • Bloomfield, Leonard (1970), A Leonard Bloomfield anthology ed. by Charles F. Hockett. Bloomington: Indiana UP.

Bağlantılar