Dil Bilimi Sitesi

Anasayfa

 

Èmile Benveniste

(Halep 1902-Paris 1976)

 

 

Hayatı

Fransız dilbilimci. A. Meillet'nin öğrencisiydi. 1937'de Meillet'den sonra Collège de France'da karşılaştırmalı dil bilgisi kürsüsünün başına geçti. Saussure'den ve Prag çevresinden kaynaklanan yapısalcı akım içine yer aldı. Araştırmaları üç yönde gelişti: İran dillerinin incelenmesi, hint-avrupa dillerinin karşılaştırmalı dil bilgisi, genel dil bilimi. Origine de la formation des noms en indo-européen (1935) adlı doktora tezinde, Saussure'ün 1879'da Mémoire'ında yarım bıraktığı sorunu yeniden ele aldı. Başka yerde artık görünmeyen, ama varlığı Saussure tarafından bir ilke olarak ileri sürülen bir dizi ünsüz (gırtlaksı) içeren hititçenin yakın bir tarihte çözülmüş olmasının ışığında, hint-avrupa dillerinde ana kökün yapısını, almaşma gösteren bir ünlünün çevresindeki iki ünsüzün bir dizilişi olarak kesin bir biçimde tanımladı. Noms d'agent et noms d'action en indo-européen (1948) ve Vocabulaire des institutions indo-européennes (1969) adlı yapıtları da aynı çizgide yer alan araştırmalardır. Genel dil bilimi alanında, Benveniste'nin çalışmaları, toplu bir kuramdan çok, bir dil sorunsalı oluşturur. Bu çalışmaların konusu, özellikle dilsel gösterge, kişi bağıntılarının yapısı ve sözceleme kavramıdır. Çok sayıda makaleden oluşan bu çalışmalar, Problèmes de linguistique générale'de bir araya getirildi (1966-1974, 2 cilt)

Kaynak: (Büyük Larousse Ansiklopedisi, Milliyet Yayınları, İstanbul, 1992, c.3, s.1520)

Eserleri

  • Problemes de linguistique generale (1966), Gallimard.
  • Problemes de linguistique generale II (1974), Gallimard

Türkçeye Çevrilen Eserleri

  • Genel dilbilim sorunlari (Problemes de linguistique generale) (1994),Yapi Kredi Yayinlari, İstanbul.

Bağlantılar