Dil Bilimi Sitesi

Anasayfa

 

Roland Barthes

(Cherbourg 1915-Paris 1980)

 

 

Hayatı

Fransız eleştirmen. Saussure ve Bloomfield'in dil bilimiyle yapısal antropolojiden (Levi-Strauss) esinlenen, daha sonraları da Lacan'ın psikanalizinden etkilenen yapıtlarında (le Degré de l'écture, 1953) edebiyatla iktidar arasındaki bağıntıları inceledi. Sosyal bir iletişim aracı olmanın getirdiği bozunmalardan arınmış yansız bir dil düşüncesini, Collège de France'ın semiyoloji (gösterge bilimi) kürsüsünde verdiği açılış dersinde de (1977) açıkladı ve çağdaş toplumun özellikleriyle mitlerinin çözümlenmesine (Mythologies, 1957; le Système de la mode, 1967), bir edebiyat biliminin hazırlanmasına (Sur Racine, 1963; Critique et Verité, 1966), yazılabilirlik ve okunabilirlik kavramlarının (S/Z, 1970) ve özgür bir gösterge yazın biliminin ortaya konmasına (l'Empire des signes, 1970) ve bütünsel bir dil ile, özerk bir evrenin yaratılmasına yönelik bir yapıt retoriğinin özümlenmesine (Sade, Fourier, Loyolo, 1971) esin kaynağı oldu. Roland Barthes par Roland Barthes (1975) adlı çalışmada, kendini adadığı eleştiri uğraşının arkeolojisini temellendirirken, Le Plaisir du texte'te (1973) edinilen tüm bilgileri bedene ve arzuya göndermeler yaparak yeniden kurdu. Fragments d'un discours amoureux'de (1977) söyleşmeli kurama yaklaşırken, la Chambre claire'de (1980), fotoğraf sanatını inceleyerek uzam (mekân) ve zaman arasında yeni bir bağıntı kurmaya çalıştı.

Kaynak: (Büyük Larousse Ansiklopedisi,Milliyet Yayınları, İstanbul, 1992, c.3, s.1337)

Eserleri

 • Essais critiques (1981), Editions du Seuil:Paris.
 • Le Degre zero de l'ecriture suivi de Nouveaux essais critiques (1972), Editions du Seuil:Paris.
 • Le plaisir du texte (1973), Editions du Seuil:Paris.
 • Literature et realite (1982), Editions du Seuil:Paris.
 • Michelet (1988), Editions du Seuil:Paris.
 • Mythologies (1957, Seuil:Paris.
 • OEuvres completes (1993), Editions du Seuil:[Paris].
 • Poetique du recit (1977), Editions du Seuil:Paris.
 • Recherche de Proust (1980), Editions du Seuil:Paris.
 • S/Z (1970), Seuil:[Paris].
 • Sade, Fourier, Loyola (1980), .Editions du Seuil:Paris.
 • Sur Racine (1979), Editions du Seuil:[Paris]
 • Systeme de la mode (1967), Editions du Seuil:Paris.
 • "Éléments de sémiologie" (1964), Communications 4, Seuil:Paris.
 • "Préface" (1978), La Parole Intermédiaire, F. Flahault, Seuil:Paris

İngilizce Yayınlanmış Eserleri

 • A Barthes Reader (1982), Hill and Wang, New York.
 • A lover's Discourse : Fragments (1990), Penguin Books:London.
 • Camera Lucida : Reflections on Photography (1981), Hill and Wang :New York.
 • Criticism and Truth (1987), The Athlone Pr.:London.
 • Elements of Semiology (1968), Hill and Wang:New York.
 • Image, Music, Text (1977), Hill and Wang:New York.
 • Incidents (1992), University of California Press:Berkeley.
 • Michelet (1987), B.Blackwell:Oxford.
 • Mythologies (1972), Hill and Wang:New York.
 • New critical essays (1990), University of California Press:Berkeley.
 • On Racine (1992), University of California Press:Berkeley
 • Roland Barthes (1988), Macmillan Pr.:London.
 • The Eiffel Tower, and other mythologies (1997), University of California Press:Berkeley.
 • The Fashion system=[Systeme de la mode] (1967), University of California Pr.:Berkeley.
 • The Grain of the Voice : interviews 1962-1980 (1985), Jonathan Cape : London.
 • The Pleasure of the Text (1975), Hill and Wang:New York.
 • The Responsibility of Forms : Critical essays on music, art, and repre (1985), Basil Blackwell:Oxford.
 • The Rustle of Language (1986), B.Blackwell:Oxford.
 • The Semiotic Challenge (1994), University of California Press   Berkeley.
 • Writer Sollers (1987), University of Minnesota Press:Minneapolis.
 • Writing Degree Zero (1968), Hill and Wang:New York.

Türkçeye Çevrilen Eserleri

 • Anlatılanların Yapısal Çözümlemesine Giriş (1988), Gerçek:İstanbul.
 • Ara Olaylar (1999), Kaf Yayıncılık.
 • Bir Aşk Söyleminden Parçalar (1996), Metis Yayınları.
 • Camera Lucida Fotoğraf Üzerine Düşünceler (2002), Altıkırkbeş Yayınları.
 • Çağdaş Söylenler (1990), Hürriyet Vakfı:İstanbul.
 • Çağdaş Söylenler (1998), Metis Yayınları.
 • Eiffel Kulesi (1996), İyi Şeyler Yayıncılık.
 • Göstergebilimsel Serüven (1997), Yapı Kredi Yayınları.
 • Göstergeler İmparatorluğu (1996), Yapı Kredi Yayınları.
 • Göstergebilimsel Serüven (1999), Kaf Yayıncılık.
 • Gostergebilim İlkeleri (1979), Kültür Bakanlığı:Ankara.
 • Gostergebilim İlkeleri (1986), Sözce:Ankara.
 • Roland Barthes (1998), Yapı Kredi Yayınları.
 • Roman ve Gerçek Etkisi (2002), Donkişot Yayınları.
 • S / Z (2002), Yapı Kredi Yayınları.
 • Yazı nedir (1987), Hil Yayınları, İstanbul.
 • Yazı ve Yorum Roland Barthes'dan Seçme Yazılar (1999), Metis Yayınları.
 • Yazının Sıfır Derecesi (2003), Metis Yayınları.

Bağlantılar