Dil Bilimi Sitesi
Anasayfa Site Sahibi Hakkında Makale ve Denemelerimiz Seçme Akademik Yazılar Bibliyografya Yazılımlar Terim Sözlüğü Bağlantılar
Sözlük Bilimi
Köken Bilimi
Metin Dil Bilimi
Deyiş Bilimi
Tarihsel Dil Bilimi
Karşılaştırmalı Dil Bilimi
Çeviri Bilimi
Gösterge Bilimi
Edim Bilimi
Dil Öğretimi
Dil Bilimi Öğretimi
Dil Özürleri
Klinik Dil Bilimi
Ruh Dil Bilimi
Toplum Dil Bilimi
Adli Dil Bilimi
İnsan Dil Bilimi
Budun Dil Bilimi
Uzam Dil Bilimi
Bilişsel Dil Bilimi
Sinir Dil Bilimi
Dirim Dil Bilimi
Bilgisayarlı Dil Bilimi
 
Türkçe Öğretimi Araştırmaları
 
Ana Bağlantılar
Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü (TDK)
TUBA Türkçe Bilim Terimleri Sözlüğü
Terim Sözlükleri (dilbilimi.net)
 

 

AKADEMİK TÜRKÇE

Son güncelleme: 16 Haziran 2021

İhtiyaç, bilimsel ilerlemenin itici güçlerinden biridir. (M.A.)

 

İçindekiler

 • Akademik Türkçe Seçme Metinleri
 • Akademik Türkçe Alan Terim, Deyim, Eylem ve Kalıp İfadeler Listesi
 • Akademik Türkçe Ders Kitabı
 • İngilizce Kaynaklar
 • Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 • Bilimsel Makale Yazımı
 • Tez Yazım Kılavuzları (Sakarya Üniversitesi)
 • Sunum Teknikleri
 • Kütüphane Kaynakları
 • Terim Sözlükleri
 • Ders Videoları (yeni)

 

 

Yabancı Uyruklu Üniversite Öğrencileri İçin Genel ve Akademik Türkçe İhtiyaç Analizi Denemesi:


Akademik Türkçe:

1. Dersi dinleme 2. Derste anlatılanlarla ilgili not tutma 3. Makale, bildiri, tez ve kitap gibi akademik metinleri okuma, not alma, çıkarımda bulunma.
4. Ödev, sunu hazırlama 5. Makale, bildiri, tez hazırlama (özellikle lisansüstü öğrencileri için) 6. Sözlü soru sorma, sözlü sorularına cevap verme
7. Yazılı sınavlarda yorum sorularına cevap verme 8. Tez jürisi ya da tez izleme komitesi önünde sözlü savunma yapma 9. Konferans, sempozyum vb. akademik toplantıları izleme, not alma, soru sorma
10. Kütüphaneden yararlanma 11. İnternet kaynaklarını kullanma (Akademik veritabanları, Google Books, Google Academik vb.) 12. Alanıyla ilgili terim sözlüğü kullanma
13. İnternet ortamında e-posta yazma, e-postaya cevap verme, sosyal medya üzerinden paylaşımda bulunma, paylaşımlara yorum yazma    

 

Genel Türkçe

1. Öğrenci işleri, kütüphane, kafeterya, spor tesisleri, yurt, güvenlik noktaları gibi alanlarda iletişim kurma, kendini ifade etme, ifade edileni anlama 2. İkâmet tezkeresi, sigorta işlemleri için ilgili mercilere yazılı ve sözlü başvuruda bulunma 3. Türk öğrenci arkadaşlarıyla sosyal ilişki kurma, onlarla kültürel etkinliklere katılma
4. Kendisi gibi yabancı uyruklu öğrenci arkadaşlarıyla sosyal ilişki kurma, onlarla kültürel etkinliklere katılma 5. Kendi başına ulaşım araçlarıyla seyahat etme. 6. Üniversite dışındaki insanlarla sosyal ilişki kurma, kendini ifade etme, ifade edileni anlama.
7. Yazılı basında, İnternet ya da televizyonda gündemi takip etme    

 

Akademik Türkçe Seçme Metinleri

Sakarya TÖMER Akademik Türkçe Seçme Metinleri (Mustafa Altun)

Akademik Türkçe Alan Terim, Deyim, Eylem ve Kalıp İfadeler Listesi

Akademik Türkçe İlahiyat (Mustafa Altun)

Akademik Türkçe Ders Kitabı

Türkçe Kaynaklar

KARATAY, Halit (Editör) (2019), Akademik Türkçe, Pegem Akademi Yayıncılık.

ŞENÖZ AYATA, Canan (2014), Bilimsel Metin Üretimi, Papatya Yayıncılık, 232 s.

TÜFEKÇİOĞLU, Burak (2018), Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Akademik Sözcükler-Sosyal Bilimlerde Derlem Tabanlı Bir Çalışma, Pegem Akademi Yayıncılık.

TÜFEKÇİOĞLU, Burak (Editör) (2020), Akademik Amaçlar İçin Türkçe Öğretimi-Kuram ve Uygulama, Pegem Akademi Yayıncılık.

İngilizce Kaynaklar

Bilimsel Araştırma Yöntem ve Teknikleri

BİR, Ali Atıf (Editör), (1999), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları. [Tam metin] (pdf)

Bilimsel Makale Yazımı

Robert A Day (2000), Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır?, (Çeviren: Gülay Aşkar Altay), Tübitak Yayınları. [Tam metin] (pdf)

Tez Yazım Kılavuzları (Sakarya Üniversitesi)

Sunum Teknikleri

Bilimsel Sunu Teknikleri (Prof.Dr. Süleyman Taşgetiren)

Kütüphane Kaynakları

 

Terim Sözlükleri [Tam metin] (pdf)

Türk Dil Kurumu Bilim ve Sanat Terimleri Ana Sözlüğü (TDK)

 

Ders Videoları

Sosyal Bilimler

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

 

 

Bu sayfa Dr.Mustafa Altun tarafından hazırlanmıştır. © 2015-2021