Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010

 

 

KARŞIT ANLAMLI SÖZCÜKLER [Antonym]

 

1
açık kapalı 108 kamu özel
2
açık gizli 109 kibar kaba
3
açık koyu 110 kolay zor
4
adil zalim 111 kuru nemli
5
ağır hafif 112 kuru ıslak
6
ak kara 113 kuzey güney
7
akıllı deli 114 madde mana
8
akıllı aptal 115 maddi manevi
9
aktif pasif 116 maktul katil
10
alacak borç 117 masum suçlu
11
alıcı satıcı 118 mazlum zalim
12
alış satış 119 medeni ilkel
13
artı eksi 120 melek şeytan
14
arz talep 121 minimum maksimum
15
asgari azami 122 modern ilkel
16
asıl kopya 123 mutluluk hüzün
17
aşikâr gizli 124 nakit taksit
18
atılgan çekingen 125 nazik kibar
19
aydınlık karanlık 126 neşe keder
20
ayık baygın 127 neşeli üzgün
21
ayık sarhoş 128 normal anormal
22
aynı farklı 129 olgun ham
23
ayrı bitişik 130 onay ret
24
bağımsızlık tutsaklık 131 ödül ceza
25
barış savaş 132 ön arka
26
basit birleşik 133 önce sonra
27 basit karmaşık 134 öncül ardıl
28 baş ayak 135 özgürlük tutsaklık
29 baş son 136 parlak donuk
30 batı doğu 137 parlak mat
31 bay bayan 138 peşin taksit
32 beden ruh 139 pozitif negatif
33 benzer farklı 140 rahat gergin
34 beraber ayrı 141 sabah akşam
35 berrak bulanık 142 sabit değişken
36 beyaz siyah 143 sağ ölü
37 bilgili cahil 144 sağ sol
38 bol kıt 145 sağlam bozuk
39 bolluk kıtlık 146 sağlam çürük
40 büyük küçük 147 sağlam hasta
41 canlı ölü 148 sakin kızgın
42 cesur korkak 149 sebep sonuç
43 cevap soru 150 sebze meyve
44 ciddi şaka 151 sevap günah
45 cömert cimri 152 sevgi nefret
46 çalışkan tembel 153 sıcak soğuk
47 çok az 154 sık seyrek
48 çözüm düğüm 155 sıkı gevşek
49 dahil hariç 156 sıvı katı
50 derin sığ 157 solo koro
51 derman dert 158 somut soyut
52 dikit sarkıt 159 su ateş
53 diri ölü 160 suskun geveze
54 doğru eğri 161 şehirli köylü
55 doğru yanlış 162 tam eksik
56 doğum ölüm 163 tatlı acı
57 dolu boş 164 tatlı ekşi
58 dost düşman 165 tatlı tuzlu
59 durağan hareketli 166 tavan taban
60 duru bulanık 167 taze bayat
61 dünya ahiret 168 teklik çokluk
62 düz ters 169 temiz kirli
63 düzgün dağınık 170 temiz pis
64 efendi köle 171 tenha kalabalık
65 el ayak 172 ters düz
66 erkek kadın 173 tiz pes
67 erkek kız 174 tok
68 erken geç 175 tokluk açlık
69 esmer sarışın 176 toplu dağınık
70 evcil vahşi 177 toplum birey
71 evet hayır 178 toptan perakende
72 evli bekâr 179 ucuz pahalı
73 fazla eksik 180 ufak iri
74 galip mağlup 181 uslu afacan
75 geçmiş gelecek 182 usta acemi
76 gelen giden 183 usta çırak
77 gelin damat 184 uysal hırçın
78 gelir gider 185 uzun kısa
79 genç yaşlı 186 ümit korku
80 genel özel 187 üretici tüketici
81 geniş dar 188 üretim tüketim
82 gerçek sahte 189 üst alt
83 gerçek yalan 190 üst ast
84 gerçek düş 191 var yok
85 gerçek rüya 192 varlık yokluk
86 gerçek illüzyon 193 varlıklı yoksul
87 gidiş dönüş 194 verecek alacak
88 girişken çekingen 195 yakın uzak
89 güçlü zayıf 196 yanıt soru
90 gündüz gece 197 yatay dik
91 gür cılız 198 yatay düşey
92 güzel çirkin 199 yavaş acele
93 hayat ölüm 200 yavaş hızlı
94 hayır şer 201 yavaş acil
95 helal haram 202 yayla kışla
96 ışık gölge 203 yaz kış
97 dış 204 yeni eski
98 içeri dışarı 205 yer gök
99 ileri geri 206 yerli yabancı
100 ilerici gerici 207 yukarı aşağı
101 ilk son 208 yumuşak sert
102 ince kalın 209 yüksek alçak
103 iyi kötü 210 zayıf şişman
104 iyilik kötülük 211 zengin fakir
105 iyimser kötümser 212 zengin yoksul
106 kabul ret      
107 kalıcı geçici      

 

Dinle! / Listen!

 

 

Anasayfa Homepage