Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010

 

3. Ünite [Unit 3]

5. EYLEMLER [Verbs]

Temel Eylemler [Basic Verbs]:

1
acıkmak [to feel hungry]
emretmek [to order]
ötmek
2
acımak [to hurt]
eskimek [to date]
övmek
3
acıtmak [to pain]
etmek [to do]
öykünmek
4
açmak [to open]
ezmek [to pound]
özenmek
5
ağrımak [to hurt]
gecikmek [to be late] özümsemek
6
akmak [to flow]
geçmek [to pass]
pekişmek
7
aktarmak [to transfer]
gelmek [to come]
pişirmek
8
aldanmak [ to deceived]
gerekmek [to need]
saçmak
9
almak [to take]
getirmek [to carry]
sağmak
10
anımsamak [to remember]
gezmek [to travel]
sakınmak
11
anmak [to remember]
gitmek [to go]
salmak
12
aramak [to look for]
girmek [to enter]
sanmak
13
artırmak [to increase]
giymek [to wear]
sapmak
14
asmak [to hang]
göçmek [to trek]
sararmak
15
aşmak [to pass over]
gömmek [to burry]
sarılmak
16
atmak [to throw]
göndermek [to dispatch]
sarkmak
17
ayılmak [to sober up]
görmek [to see]
sarmak
18
ayırmak [to separate]
göstermek [to show]
sarsmak
19
azalmak [to become less]
götürmek
satmak
20
bağırmak [to shout]
gülmek
savaşmak
21
bakmak [to look at]
güreşmek
savmak
22
barınmak [to take shelter]
güvenmek
saymak
23
barışmak [to make peace with one another]
harcamak
seçmek
24
basmak [to step on]
ısırmak
sekmek
25
başarmak [to begin]
ısıtmak
sermek
26
başvurmak [to apply]
içmek
serpmek
27
batmak [to sink]
imrenmek
sevmek
28
bayılmak [to faint]
inanmak
sezmek
29
beğenmek [to like]
incelmek
sıkmak
30
belirtmek [to state]
incinmek
sıvamak
31
benimsemek [to appropriate to oneself]
inmek
silmek
32
benzemek [to resemble]
irkilmek
sindirme
33
bezemek [to adorn]
istemek
soğumak
34
bıkmak [to be tired of]
işemek
sokmak
35
bırakmak [to leave]
işitmek
solmak
36
biçmek [to cut]
itmek
somurtmak
37
bilmek [to know]
kabarmak
sormak
38
binmek [to get on]
kaçmak
soymak
39
biriktirmek [to collect]
kaldırmak
sökmek
40
bitmek [to end]
kalkmak
sömürmek
41
boğulmak [to be suffocated]
kalmak
sönmek
42
boşamak [to divorce]
kandırmak
sövmek
43
boyamak [to paint]
kapamak
sunmak
44
bozmak [to undo]
kapmak
susamak
45
bölmek [to divide]
kararmak
susmak
46
bulmak [to find]
karışmak
süpürmek
47
buluşmak [to meet]
kasmak
sürmek
48
bunalmak [to feel suffocated]
kaşımak
süzmek
49
buyurmak [to command]
katmak
şaşmak
50
büyümek [to grow up]
kavurmak
şımarmak
51
coşmak [to get carried away]
kavuşmak
şişmek
52
çağırmak [to call]
kaybetmek
takmak
53
çalmak [to steal; to play]
kaymak
tanımak
54
çalışmak [to work]
kaynamak
tapmak
55
çarpmak [to strike]
kazmak
taramak
56
çatışmak [to clash]
kemirmek
tartmak
57
çekmek [to attract]
kesmek
taşımak
58
çevirmek [to translate]
kırmak
taşmak
59
çıkmak [to get out]
kısaltmak
tatmak
60
çizmek [to draw]
kıskanmak
tepmek
61
çoğalmak [to increase]
kısmak
tıkamak
62
çökmek [to fall down]
kıymak
tırmanmak
63
çözmek [to solve]
kızmak
tiksinmek
64
çürümek [to spoil]
kokmak
titremek
65
dağıtmak [to distribute]
konmak
tozmak
66
dalmak [to dive]
kopmak
tutmak
67
damlamak [to drip]
korkmak
tüketmek
68
danışmak [to consult]
korumak
tükürmek
69
daralmak [to get bored]
koşmak
tütmek
70
dayanmak [to stand]
kovmak
uçmak
71
değişmek [to change]
koymak
uğraşmak
72
delmek [to drill]
köpürmek
ummak
73
delirmek [to be mad]
kurmak
unutmak
74
demek [to say]
kurtarmak
utanmak
75
denemek [to try]
küçülmek
uyanmak
76
devirmek [to down]
küsmek
uymak
77
devretmek [to convey]
morarmak
uyumak
78
dikmek [to crop]
okşamak
uzamak
79
dizmek [to aline]
okumak
üremek
80
doğmak [to born, to arise]
olmak
ürkmek
81
doğramak [to cut up]
onarmak
ürpermek
82
dokunmak [to touch]
oturmak
üşümek
83
doldurmak [to fiil]
ovmak
ütülemek
84
donmak [to freeze]
oymak
üzmek
85
doymak [to eat one's fill]
oynamak
varmak
86
dökmek [to spill]
ödemek
vermek
87
dönmek [to turn]
öğrenmek
vurmak
88
dövmek [to beat]
öksürmek
yapmak
89
durmak [to stay]
ölçmek
90
duymak [to hear]
ölmek
91
eğmek [to curve]
öpmek
92
ekmek [to rotate]
örmek
93
emzirmek [to suckle]
örtmek

 

Dinle! / Listen!

Alıştırmalar [Exercises] :

   
Zaman Ekleri [Tense Suffixes]
Kişi Ekleri [Personal Suffixes]
1 acık-
2 büyü-
3 doğ-
4 ek-
5 git-
6 gül-
7 kapa-
8 kır-
9 oku-
10 öt-
11 tanı-
12 uç-
13 üşü-
14 ver-
15 yap-

 

Dinle! / Listen!

 

Geri [Back]

 

Anasayfa Homepage