Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010

 

4. Ünite [Unit 1]

1. AD TAMLAMASI [Noun Compound]

Kural [Rule]:

Ad tamlamalarında tamlayan [determinant] ve tamlanan [determined] olmak üzere iki öğe vardır. Tamlayan, tamlayan eki (genetive case suffix) [+ın/+in, +un/+ün, +nın/+nin, +nun/+nün], tamlanan ise iyelik 3. teklik kişi eki [possessive case-third singular person suffix] [+ı/+i, +u/+ü, +(s)ı/+(s)i, +(s)u/+(s)ü] alır.

Tamlama, tamlayan öğesi, tamlayan eki alırsa, belirtili ad tamlaması [defined noun compound], ek almazsa belirtisiz ad tamlaması [undefined noun compound] [adını alır.

Tamlayan [determinant]
Tamlanan [determined]

sınıf + ın

class + genetive suffix

kapı + (s)ı

door + possessive third singular person suffix

sınıf

class + not suffix

kapı +(s)ı

door +possessive third singular person suffix

 

Belirtili Ad Tamlaması [Defined Noun Compound] Belirtisiz Ad Tamlaması [undefined noun compound]
oda+nın kapı+(s)ı [door of the room] oda kapı+(s)ı [room door]
Mehmet+in ev+i [Mehmet's house or house of the Mehmet] basım ev+i [printing house]
tren+in jeton+u [token of the train or train's token] tren jeton+u [train token]
okul+un otobüs+ü [bus of the school] okul otobüs+ü [school bus]

 

Alıştırmalar [Exercises] :

 

Ad Tamlaması Flash Uygulaması

1
çamaşır [clothes] sepet [basket]
2
Atatürk cadde [street]
3
uçak [airplane] kapı [door]
4
Ayşe öğretmen [teacher]
5
John anne [mother]
6
öğrenci [student] kitap [book]
7
Türk [Turkish] lira [lira]
8
İstanbul gezi [journey, tour]
9
Türkçe [Turkish language] ders [lesson]
10
gül [rose] reçel [jam]
11 güneş [sun] ışık [light]
12 eğitim [education] fakülte [faculty]

 

Dinle! / Listen!

 

Geri [Back]
İleri [Forward]

 

Anasayfa Homepage