Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010

 

1. Ünite [Unit 1]

5.TANIŞTIRMA [Introduce]

 

 

Ahmet - Merhaba! [Hello!]
Diana - Merhaba! [Hello!]
Ahmet - Nasılsınız? [How are you?]
Diana - Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? [Thank you. I'm fine. Are you?]
Ahmet - Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Tanıştırayım, kardeşim Ayşe. Ayşe, meslektaşım Diana Hanım. [Thank you. I’m fine too. Let me introduce my sister. Ayşe, my collegue Ms.Diana.]
Diana - Memnun oldum, Ayşe Hanım. [I'm glad to meet you, Ms. Ayşe]
Ayşe - Ben de memnun oldum, Diana Hanım. [I'am also very pleased to meet you, Ms.Diana.]

Dinle! [Listen!]

Anahtar Kelimeler [Keywords]:

  • Merhaba [Hello]
  • Nasılsınız [How are you?]
  • Tanıştırayım. [Let me introduce]
  • Memnun oldum [I'm glad to meet you.]
  • Ben de [I'am also]

Alıştırmalar:

 

 

Geri [Back]
İleri [Forward]

 

Anasayfa Homepage