Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010-2012

 

1. Ünite [Unit 1]

4. SAYILAR [Numbers]

Rakam [Numeral]
Yazı ile [by Writing]
Türkçe [Turkish] İngilizce [English]
0 sıfır [zero]
0,25
çeyrek [quarter]
0,5
yarım [half]
1
bir [one]
1,5
bir buçuk [one and a half]
2
iki [two]
3
üç [three]
4
dört [four]
5
beş [five]
6
altı [six]
7
yedi [seven]
8
sekiz [eight]
9
dokuz [nine]
10
on [ten]
11
on bir (10+1) [eleven]
12
on iki (10+2) [twelve]
13
on üç (10+3) [thirteen]
14
on dört (10+4) [fourteen]
15
on beş (10+5) [fifteen]
16
on altı (10+6) [sixteen]
17
on yedi (10+7) [seventeen]
18
on sekiz (10+8) [eighteen]
19
on dokuz (10+9) [nineteen]
20
yirmi [twenty]
22
yirmi iki (20+2) [twenty two]
30
otuz [thirty]
37 otuz yedi (30+7) [thirty seven]
40
kırk [fourty]
50
elli [fifty]
60
altmış [sixty]
70
yetmiş [seventy]
80
seksen [eighty]
90
doksan [ninety]
100
yüz [one hundred]
286
iki yüz seksen altı [two hundred eighty six]
500
beş yüz (5x100) [five hundred]
1000
bin [thousand]
3754 üç bin yedi yüz elli dört [three thousand seven hundred fifty four]
10,000
on bin (10x1000) [ten thousand]
100,000
yüz bin (100x1000) [one hundred thousand]
1,000,000
bir milyon [one million]
100,000,000
yüz milyon [one hundred million]
1,000,000,000
bir milyar [one billion]

 

Dinle! / Listen!

Alıştırmalar [Exercises] :(yeni/new)

 

 

İki yarım elma [two half apples]
bir buçuk limon [one and a half lemons]
iki kiraz [two cherries]
üç elma [three apples]
altı armut [six pears]

 

Dinle! / Listen!
(yeni/new)

 

Türk Parası [Turkish Money]

Türk Lirası [Turkish Lira]

madeni paralar [coins]
1 kuruş 5 kuruş
10 kuruş 25 kuruş
50 kuruş 1 lira

 

Dinle! / Listen!
(yeni/new)

 

kâğıt paralar [banknotes]
beş lira [five lira]
on lira [ten lira]
yirmi lira [twenty lira]
elli lira [fifty lira]
yüz lira [one hundred lira]
iki yüz lira [two hundred lira]

 

Dinle! / Listen!

 

Tarih [Date] (yeni/new)

29.09.1923 [09/29/1923]

29 Ekim 1923 [October, 19, 1923], yirmi dokuz Ekim bin dokuz yüz yirmi üç [the twenty nine November nineteen twenty three]

 

Uzunluk, Hacim, Ağırlık, Sıcaklık [Length, Volume, Mass, Temperature]

1.50 m bir buçuk metre ya da bir metre 50 santim [one and a half meters or one meter and fifty centimeters]

Bu ağacın boyu 12 (on iki) m'dir. [This tree is 12 [twelve] meters long.]

Everest Dağı'nın yüksekliği 8850 (sekiz bin sekiz yüz elli) metredir. [Height of Mount Everest is 8850 [eight thousand eight hundred and fifty] m]

47 (kırk yedi) litre su [47 (forty-seven) liters of water]

7 (yedi) kg (kilo gram/kilo) domates [7 (seven) kg of tomatoes]

Bugün sıcaklık 23 C'dir (yirmi üç derecedir). [Today's temperature is 23 (twenty three) degrees.]

 

Telefon Numaraları [Telephone Numbers]

0532 345 29 67

sıfır beş yüz otuz iki üç yüz kırk beş yirmi dokuz altmış yedi[zero five three two, three four, five, two nine, six seven]

+90 264 963 20 55

artı doksan iki yüz altmış dört dokuz yüz altmış üç yirmi elli beş [plus nine zero, two six four, nine six three, two zero, five five]

 

Acil Yardım Numaraları [Emergency Numbers]

Hızır Acil Servisi [Emergency Service] : 112 (yüz on iki [one one two])

İtfaiye-Yangın İhbar [Fire Call] : 110 (yüz on iki [one one zero])

Polis İmdat [Police Emergency Call] : 155 (yüz on iki [one five five])

Jandarma İmdat [Gendarme Emergency Call] : 157 (yüz elli yedi [one five seven])

 

 

 

Geri [Back]
İleri [Forward]

 

Anasayfa Homepage