Dil Bilimi Sitesi
The Linguistics Website

ADIM ADIM TÜRKÇE ÖĞRENİYORUM

[Step-by-Step I'm Learning Turkish]

Dr. Mustafa Altun ©2010-2012

 

1. Ünite [Unit 1]

6. ÇOKLUK EKİ [Plural Suffix]

Kural [Rule]:

Son hecesi kalın vokalli (a, ı, o, u) kelimelerden sonra +lar, son hecesi ince vokalli (e, i, ö, ü) kelimelerden sonra +ler eki getirilir.

balık [fish] balık+lar [fish]

 

a > a arkadaş+lar [friends] e > e anne+ler [mothers]
ı > a balık+lar [fish] i > e cami+ler [mosques]
o > a vazo+lar [vases] ö > e traktör+ler [tractors]
u > a okul+lar [schools] ü > e ödül+ler [rewards]

İstisnalar [Exceptions]:

gol+ler [goals], saat+ler [hours]

Örnekler [Examples]

anne+ler [mothers], arkadaş+lar [friends], altı+lar [sixes]

banka+lar [banks], baklava+lar [baklavas], beş+ler [fives]

ceza+lar [penalties], cevap+lar [answers], cümle+lar [sentences]

 

Alıştırmalar [Exercises ] :

Boşluk Doldurma Alıştırmaları [Blank Filling Exercises]

Dinle! / Listen!

Çoktan Seçmeli Test [Multiple Test] (yeni/new)

Geri [Back]
İleri [Forward]

 

Anasayfa Homepage