Dil Bilimi Sitesi

Anasayfa

 

MAKALELER (TÜRKÇE)

 Kaynak: Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi "Makale Veritabanı"ndan yararlanılmışıtr. (www.turkoloji.cu.edu.tr)

 • ACAR, Güler, (1996), Türk Medeni Kanunu’nun anlaşılabilmesinde kimi dilbilimsel özelliklerin rolü, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.145-168.
 • ACAR, Güler, (1997), Duruşmalarda kullanılan dilin dilbilimsel özellikleri, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.71-82.
 • ACAR, Güler, (2001), Cinsiyet ve kültürün dil kullanımına etkisi hitap şekilleri, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.207-215.
 • AÇIKALIN, Işıl, (2001), Kadın-erkek öğretim elemanlarının ders anlatımında cinsiyetlerinden kaynaklanan dilsel farklılıklar, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi İstanbul, s.15.
 • AÇIKALIN, Işıl, (1991), Türk gençlerinin yaşıtları arasında kullandıkları konuşma biçimleri, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.75–78.
 • AÇIKALIN, Işıl, (2001), Kadın-erkek öğretim elemanlarının ders anlatımında cinsiyetlerinden kaynaklanan dilsel farklılıklar, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayın Merkezi, s.15.
 • AÇIKALIN, Işıl, (1996), Toplumdilbilim açısından doktor-doktor ve doktor-hasta iletişimi, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22–24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları İzmir, s.169–174.
 • AÇIKALIN, Işıl, (1999), Türkçe’de kibarlık stratejileri: değişik sosyokültürel hedef kitleye yönelik mağazalarda bir durum saptaması, XII. Dilbilim Kurultayı 14–16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin, s.21–26.
 • AÇIKALIN, Işıl, (2001), CofP kavramının tanıtımı ve tıp mesleği dilinde cinsiyetten kaynaklanan dilsel farklılıklar, XIV. Dilbilim Kurultayı 27–28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.200–206.
 • AKAR, Didar, (2000), Gereğinin yapılmasını rica ederim: İş yazışmalarında kullanılan istek biçimleri, Dilbilim Araştırmaları 2000, s.9–17.
 • AKASLAN, Talat, (2001), Bir bu bazı kimi hangi kaç ne? Sıfat mı? Dilbilim Araştırmaları 2001, s.36-46.
 • AKASLAN, Talat, (2001), Durum nitelik adlarının anlam-sözdizimi, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultay 24–25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.8–9.
 • AKASLAN, Talat, (2001), Durum nitelik adlarının anlam-sözdizimi, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultay 24–25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.8–9.
 • AKASLAN, Talat, (1999), Türkçe’de bir belirteni ile kurulan niteleme öbeğine sözcelemsel bir yaklaşım, XII. Dilbilim Kurultayı 14–16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.59–72.
 • AKERSON, Fatma Erkman-Mahmut Karakuş, (1993), Yazın yapıtlarında göstergeler, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.109–118.
 • AKERSON, Fatma Erkman, (1994), Ad tümcesindeki yalın tümlecin yönetici ad olma koşulları, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.62–79.
 • AKERSON, Fatma Erkman, (1993), Tura Sansa Sabahat 1986 DIR in Modern Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.145–158.
 • AKERSON, Fatma Erkman, (1997), Turkish indirect objects with trigger function, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.107-173.
 • AKSAN, Mustafa-Yeşim Aksan, (1991), Metin kavramı ve tanımlar, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.90-104.
 • AKSAN, Mustafa, (1993), Dilbiliminde işlevci-biçimci yaklaşım, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.189-200.
 • AKSAN, Yeşim, (1997), Konu yorumu ve Türkçede kimi geçişsiz eylemler, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.96-104.
 • AKSAN, Doğan, (1980), Sözcükbilim, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.62-74.
 • AKSAN, Yeşim, (2001), Türkçede zaman anlatımı ve kimi ikileme yapıları, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultay 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.14-15.
 • AKSAN, Yeşim, (2001), Türkçede zaman anlatımı ve kimi ikileme yapıları, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultay 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.14-15.
 • AKSAN, Yeşim, (1996), Türkçe metinlerde tümce konusu-metin konusu etkileşimi, X.Dilbilim Kurultayı Bildiriler 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.67-76.
 • AKSAN, Yeşim, (1999), Söylem ilkelerinin oluşumunda Türkçe sözdiziminin yönelimleri, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.73-88.
 • AKSAN, Mustafa, (1999), Durum değişikliği eylemler: türetimi ve anlambilimsel kısıtlamalar, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.197-208.
 • AKSAN, Yeşim-AKSAN, Mustafa, (2001), Üzere ilgecinin sözdizimsel ve anlambilimsel görünümleri, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.85-93.
 • AKSAN-Aksan, Yeşim-Mustafa, (2001), Üzere ilgecinin sözdizimsel ve anlambilimsel görünümleri, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.85-93.
 • AKSAN-Çakır, Yeşim-Özler, (1977), İlkokul öğrencilerinin yazılı anlatımlarının metinsellik ölçütleri ve metin konusu oluşumu açısından değerlendirilmesi, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.105-128.
 • AKSOY, Ceyhun, (1993), Dikkat bağıntı... Dilbilim Araştırmaları 1993, s.141-145.
 • AKSOY, Ceyhun, (1994), The effect of partially relevant information on inferential localisation in decision dichotomies, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.206-218.
 • AKSOY, Ceyhun, (1997), Context dynamics 3:is relevance subscripted?, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.243-248.
 • AKSOY, Ceyhun, (1996), Bağlam birimlerinin geçişim özellikleri, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.245-252.
 • AKSU, Ayhan Koç, (1986), Role of transitivity in acquisition, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.229-248.
 • AKSU-Koç, Ayhan, (1986), Role of transitivity in acquisition, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.229-248.
 • AKTUNA, Seran Doğançay-Sibel Kamışlı, (1996), Türkçede düzeltmeler: Toplumdilbilimsel çözümleme ve kültürlerarası karşılaştırma, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.262-284.
 • AKTUNA, Seran Doğançay-Sibel Kamışlı, (1997), Sözeylemler bağlamında Türkçede kibarlık imleri, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.133-141.
 • ALANGO, Başak, (2001), Bir tarama çalışması: Sözcenin düzenlenişindeki rolü, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.74-84.
 • ALANGO, Başak, (2001), Bir tarama çalışması: sözcenin düzenlenişindeki rolü, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.74-84.
 • ALTUNKAYA, Fuat, (1993), Türkçe metinlerde sözcük örüntüsü, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.163-169.
 • ALTUNKAYA, Fuat, (1993), Türkçe metinlerde sözcük örüntüsü, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.163-169.
 • ARSLAN, Z. Ceyda, (1999), Türkçe’deki ne-soruları üzerine bir çalışma, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri, s.117-126.
 • ASKEROV, Mayıl Bınnetoğlu, (2001), Mastar fiil sıfatı ve ulaç fonksiyonlu fiil şekilleri, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.20-21.
 • ASLAN, Osman, (2001), Dilde yöneltme tartışmalarını dilbilimsel açıdan değerlendirme, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.21-22.
 • ASLAN-Aslan, N.-O. 2001), Türkiye’deki terimbilim çalışmalarının Almanya ve Fransa ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler, s.13-27.
 • ASLAN-Aslan, N.-O, (2001), Türkiye’deki terimbilim çalışmalarının Almanya ve Fransa ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.13-27.
 • AYDEMİR, I. Ahmet, (1997), Altay Tuvacasında ulaç cümlelerin ilkeyleyenlerine göre tipolojik bir analizi, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.99-108.
 • AYDIN, Özgür, (1999), İkinci dil olarak Türkçe ediniminde dönüşlü adıllara ilişkin yorumlar, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.175-186.
 • AYGEN, Gülşat, (1997), Türkçe’de koşul tümcelerinin bazı sözdizimsel ve anlambilimsel özellikleri, XI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.35-46.
 • BADA-Bedir, Erdoğan-Hasan, (1999), Türkçe’de edilgen çatının kullanım sıklık ve alanları: normal ve kişisiz edilgenlik, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.141-148.
 • BAĞDER, Duygu Öztin, (1999), Sinema göstergebilimi, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.143-152.
 • BAĞDER, Duygu, (1999), Senaryo dilinde fiilsiz sözcelerin kullanım değerleri, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.155-161.
 • BALCI-Akbulut, Tahir- Nazire, (2001), Küreselleşme ve dil, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.2-3.
 • Balpınar, Zülal, (1996), The use of pronouns of power and solidarity in Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.288-295.
 • Balpınar, Zülal, (1996), The use of pronouns of power and solidarity in Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.288-295.
 • Başkan, Özcan, (1980), Sözdizimi, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları1 Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.124-128.
 • Baytekin, Binnaz, (2001), Günümüz Alman ve Türk gençlik edebiyatı örneklerinde genç kızlarda dil kullanımı, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.189-199.
 • Bayyurt, Yasemin, (2000), Türkçede resmiyet kavramına tv sohbet programları çerçevesinden bir bakış, Dilbilim Araştırmaları 2000, s.17-41.
 • Bayyurt, Yasemin, (1997), Dil değişimi toplumsal bir göstergesi midir? Edimbilimsel bir araştırma, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.95-104.
 • Bayyurt, Yasemin, (2001), Olumlu nezaket stratejileri olumsuz nezaket stratejilerine karşı televizyondaki talk show programlarına edimbilimsel bir bakış, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.147-159.
 • Bengi, Işın, (1990), Çeviribilim çeviri kuramı ve sözdeçeviriler, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.107-119.
 • Bengi, Işın, (1993), Çeviri eleştirisi bağlamında eleştirel bilincin oluşması ve eleştiri üst-eleştiri çeviribilim ilişkileri, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.25-50.
 • Bengi, Işın, (1990), Dallararası ilişkilerde dilbilim öğretiminin önemi çeviri yazın tarihi yazımı ve dilbilim, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.1-11.
 • Boeschoten, Hendrik, (1992), Hollanda Türkçesi diye bir şey gelişmekte mi?, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.11-18.
 • Boeschoten-Verhoeven, Henrik-Ludo, (1986), Turkish language development of Turkish children in the Netherlands, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.269-280.
 • Bossarak, Armin, (1997), On the position of the questions marker in Turkish an integrated model of Turkish Inflection revised, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.183-190.
 • Bozşahin, H.Cem, (1996), Ulamsal dilbilgisi ve Türkçe, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.230-245.
 • Bozşahin, Cem-Deniz Zeyrek, (2000), Dilbilgisi bilişim ve bilişsel bilim, Dilbilim Araştırmaları 2000, s.41-49.
 • Bozşahin, Cem, (1997), Türkçedeki durum eklerinin ulamsal bir irdelemesi, VI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.61-70.
 • Boztaş, İsmail, (1990), Özel amaçlı yabancı dil öğretim programlarının hazırlanmasında dilbilimsel boyut: Sorunlar yöntemle, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.123-131.
 • Boztaş, İsmail, (1990), Özel amaçlı yabancı dil öğretim programlarının hazırlanmasında dilbilimsel boyut: Sorunlar yönteml, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.123-131.
 • Boztaş, İsmail, (1991), Kıbrıs ağzında sesbiçimbilgisel değişmeler, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.11-17.
 • Boztaş, İsmail, (1991), Kıbrıs ağzında sesbiçimbilgisel değişmeler, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.11-17.
 • Boztaş, İsmail, (1994), Metindilbilim açısından şiir, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.171-194.
 • Braun, Frederike, (1997), Covert gender in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.267-274.
 • Brendemoen, Bernt, (1992), Kuzey-Batı Avrupa Türkçesine ödünç yolu ile giren yabancı kaynaklı deyimler, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.19-24.
 • Brendemoen-Csato, Bernt-Eva Agnes, (1986), The head of S in Turkish: a comparative apporoach to Turkish syntax, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 1400, s.85-100.
 • Bulut, Alev, (2001), Çeviri araştırmalarında dilsel verilerin durumu, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basın-Yayım Merkezi, s.13-14.
 • Bulut, Christione, (1997), Strateges of relativization in an ottoman on Turkish text, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.77-87.
 • Bulut, Türkay, (2001), İngilizce’nin İkinci dil olarak edinimi ve ED’ye erişimi yapı bağımsallığı ve alttaşlık, XIV.Dilbilim Kurultay 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.160-170.
 • Büyükkantarcıoğlu, Nalan, (1998), Konuşma çözümlemesinde sözel-olmayan göstergelerin işlevleri üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.59-67.
 • Canpolat, Mustafa, (1994), Şiir ve dil, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.155-170.
 • Carston, Robyn, (1996), Metalinguistic negation and echoic use, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.149-175.
 • Cem, Can, (2001), Türk yetişkinlerin İngilizce’yi ikinci dil olarak edinimlerinde sözdizimi: ED’ye erişim savlarının sınanması, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler, s.171-180.
 • Cemal, Ahmet, (1993), Yazın çevirisi eğitimi üzerine düşünceler, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.12-16.
 • Cem-Değer, Ayşen, (1996), Türkçe’deki dönüşlü adılların yönetici ulamlarının tanımlanması, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.41-46.
 • Chung, Sandra, (1994), Günümüz sözdiziminde üretimsel yaklaşımlar Kıs.çev.Ahmet Kocaman, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.145-150.
 • Csató, Éva Ágnes, (1994), On word order differences between Turkish and Karaim, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.54-61.
 • Çağlar, Güray, (1980), Bildirişme ve dilin nitelikleri, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları1 Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.16-32.
 • Çağlar-Günay, König-İnci Somuncu, (1993), Üniversite öğrencilerinin anadillerine ve yabancı dillere ilişkin tutumları üzerine, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.11-42.
 • Çakır, Özler, (1999), Metinlerin sözbilim yapısının temel eğitim düzeyinde metin işlemleme süreçlerine etkisi, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi yayını, s.209-216.
 • Çalışkan, Sevda, (1993), Yapıbozuculuk üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.99-107.
 • Çapan, Selma, (1996), Bilişsel gelişim ve dil edinimi, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.284-288.
 • Çelik, Jülide, (1998), Dil öğreniminde okuma-anlama stratejileri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.107-115.
 • Çelik, Mehmet, (1999), dA’nın işlevleri, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.25-32.
 • Çubukçu, Hatice, (2001), Nasıl beğendiriyoruz? Alışveriş ortamında ‘beğendirme’ dil olayında edimsel yapılar, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.4.
 • D.Kennely, Sarah, (1997), The presentational focus position of nonspecific objects in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.25-36.
 • Dede, Müşerref, (1980), Dilde alan çalışması teknikleri, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.79-88.
 • Dede, Müşerref, (1980), Dil genelceleri, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları: 465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.41-45.
 • Dede, Müşerref, (1986), Causatives in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.49-58.
 • Değer, Ayşen Cem, (1996), Evrensel dilbilgisi ve ikinci dil edinimi kuramı, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.100-114.
 • Değer, Ayşen Cem, (1997), İkinci dil ediniminde dönüşlü adılların eşgöndergelerinin yorumlanması, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.89-95.
 • Değer, Ayşen Cem, (1998), Ortaöğretimdeki dilbilim dersleri konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.85-89.
 • Değer, Ayşen Cem, (2001), Karşılıklı konuşma söyleminde ortaçlar, Dilbilim Araştırmaları 2001, s.46-55.
 • Deliktaşlı, Nesrin Tahir, (2001), Ortaçlı yan tümcelerin Fransızca’ya çevirisinde karşılaşılan güçlükler, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.233-242.
 • Demir, Nurettin, (1996), Güneybatı Anadolu ağızlarında kullanılan şimdiki zaman eki-İk gelir, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.136-149.
 • Demircan, Ömer, (1994), İletişim açısından hakaret ve küfür, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.264-273.
 • Demircan, Ömer, (1996), Türkçe yansımaların özüne doğru, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.175-192.
 • Demircan, Ömer, (1998), Köy enstitülerinde Türkçe öğretimi, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.126-141.
 • Demircan, Ömer, (1986), Türkçede bağlam işlevleri ve bağlayıcılar, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.31-48.
 • Demircan, Ömer, (2001), Çatı-duyarsız bir söz diziminde gizli anlatım, Üniversiteler Arası XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.18-19.
 • Demircan, Ömer, (1993), Türkçe’de çatılım ile edilim, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993, s.141-154.
 • Demircan, Ömer, (1997), Türkçe’de nedenli göstergeler: yansımalarda anlamlama, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.191-206.
 • Demircan, Ömer, (1996), Türkçe’de uzunluk ve uzatma, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.1-12.
 • Demircan, Ömer, (1997), Güneş-dil teorisi, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.13-32.
 • Demircan, Ömer, (1999), Türkçede türsel bir ayrım: [+ baş-düşümlü] Türkçede ‘sıfat’ ayırımına ‘düşüm’sel bir bakış, XII. Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.127-140.
 • Demircan, Ömer, (2001), İş-yeri adları’nda yabancılaşma, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.4-12.
 • Demircan-Erözden, Ömer-Aybars, (1990), Dil üzerine yayınlar ve incelemeler Bir kaynakça derlemesi, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.192-296.
 • Demircan-Erözden, Ömer-Aybars, (1991), Dil üzerine yayınlar ve incelemeler, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.148-199.
 • Demircan-Erözden, Ömer-Aybars, (1992), Yazı devrimi kaynakçası, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.117-134.
 • Demircan-Erözden, Ömer-Aybars, (1994), Sözlük kaynakçası, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.323-357.
 • Demirezen, Mehmet, (1990), Sesbilimi ve uygulama alanları, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.137-145.
 • Demirezen, Mehmet, (1991), Türkçeye İngilizceden geçen sözcükler ve eşanlamlılık, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.133-136.
 • Demirezen, Mehmet, (1990), Ruhdilbiliminin dil öğretimine katkıları, III. Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilim Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.140-152.
 • Derkant, Ümran, (2001), Fransızca’da sözceüstü pekiştirmecelere genel birbakış, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi, s.105-109.
 • Derkunt, Ümran, (2001), Türkçe’de sıfat işlevi ortaç kullanımı ve İngilizce-Fransızca dilleriyle genel bir karşılaştırma, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.22-23.
 • Derkunt, Ümran, (2001), Türkçe’de sıfat işlevi ortaç kullanımı ve İngilizce-Fransızca dilleriyle genel bir karşılaştırma, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.22-23.
 • Dietrich, Ayşe Pamir, (1998), Bağlantısal dilbilgisi terimleri sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.68-69.
 • Doğan, Gürkan, (1990), Bir edimbilim kuramı olarak bağıntı, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.63-75.
 • Doğan, Gürkan, (1991), Dilbilim-göstergebilim ilişkileri ve edimbilim, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.79-87.
 • Doğan, Gürkan, (1992), Hangi anlam ?, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.93-100.
 • Doğan, Gürkan, (1993), Asafora, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.131-140.
 • Doğan, Gürkan, (1994), Ama bağlacına edimbilimsel bir bakış, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.195-205.
 • Doğan, Gürkan, (1996), Söylemde ilginçlik ve duygu bağlantısı, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.76-88.
 • Doğan, Gürkan-Ahmet Kocaman, (1999), Sözcede kişisel tutum ve belirteçler, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.65-78.
 • Doğan, Gürkan, (2000), İltifat olgusuna bilişsel bir yaklaşım, Dilbilim Araştırmaları 2000, s.49-65.
 • Doğan, Gürkan, (1997), Buyurmayan buyrum tümceleri, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.249-255.
 • Doğançay-Kamışlı, Sera-Sibel, (1997), Linguistics of power and politeness in Turkish: revelations fron Speech acts, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.305-312.
 • Dor, Rémy, (1997), La formule sayışma de debut de jeui un laboratoire de longue, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.117-125.
 • Duman, Seyyare, (1991), Türk kadınına verilen adlar, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.40-42.
 • Duman, Seyyare, (2001), Hasta doktor iletişiminde hastaların sorduğu sorular, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.64-73.
 • Duman-Çelikkol, Seyyare-Meryem, (2001), Doktorların sorularının nitelik ve nicelik olarak incelenmesi, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.7-8.
 • Durmuşoğlu, Gül, (1990), İki-dilli sözlük oluşturmada paralel metin kavramının önemi, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.75-79.
 • Eğit, Yadigar, (1996), Yol tariflerinin toplumsal ve dilbilimsel açıdan incelenmesi, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.183-192.
 • Ekmekçi, Özden, (1990), Dil ve deneyim, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.131-137.
 • Ekmekçi, Özden, (1991), Sözel bellek ve hatırlama, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.50-58.
 • Ekmekçi, F.Özden, (1990), Türk dili ediniminde anlam bağıntılarının gelişimi, III.Dilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.12-19.
 • Ekmekçi, Özden, (1986), The developmental errors in the pre-school Turkish children’s speech, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.249-268.
 • Eldemir, Aysu, (1980), Saussure’den sonra yapısal dilbilimde sözdizimi konusunda tutumlar yöntemler ve dönüşümlü üretimsel dilbilgisinde Chomsky, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.129-148.
 • Eldemir, Aysu, (1980), Saussure’den sonra yapısal dilbilimde sözdizimi konusunda tutumlar yöntemler ve dönüşümlü üretimsel dilbilgisinde Chomsky, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1. Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.129-148.
 • Erçetin, Gülcan, (1997), Linguistic norms of apologizing in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.313-322.
 • Erden, Aysu, (1996), Tümceden metne yazın eleştirisi ve dilbilim üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.114-122.
 • Erden, Aysu, (1997), Öyküde sözdiziminden söylem düzlemineKurallardan prensiplere geçiş olgusu üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.112-126.
 • Eren, İ. 1966), Güney İslâv Sırp-Hırvat Bulgar ve Makedon dillerinde kullanılan Türkçe ekler, VI.Dilbilim Kurultayı TDKYayınları, s.?-?.
 • Ergenç, İclal, (1991), Türkçenin söyleyiş sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.5-10.
 • Ergenç, İclal, (1993), Yurtdışındaki Türk çocuklarının anadili sorunu, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.61-70.
 • Ergenç-Bulut, İclal-B. 1999), Nöroloji kliniklerinde tedavi gören hastaların dilsel davranışlarındaki sesbilimsel görünümler, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi yayını, s.39-45.
 • Ergenç-D. İclal-.Fidan, (2001), Travmatik yaşantının dildeki görünümleri, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.40-48.
 • Ergenç-Uzun, İclâl-Leylâ Subaşı, (1993), Türkçe Sözlük’te maddebaşı değişimlerinin içeriksel ve sayısal görünümleri, VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Yayını:371, s.123-139.
 • Erguvanlı Taylan, Eser, (1986), Some aspects of negation in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.159-178.
 • Erguvanlı-Özsoy, Taylan-A.Sumru, (1990), Belirtililik ve kavramı ve yabancı dil olarak Türkçe, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilim Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.187-196.
 • Erk Emeksiz, Zeynep, (1999), İkinci dilde oluşturulan yazılı metinlerde ad öbeklerinin kullanımına ilişkin edimbilimsel sorunlar, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri, s.149-153.
 • Erkü, Feride, (1986), Discourse progmatics and syntactic description in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.179-194.
 • Erkü, Feride, (1986), Discourse progmatics and syntactic description in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.179-194.
 • Eruz, F.Sakine, (2001), Çeviride ve çeviri eğitiminde dilbilimsel incelemelere eleştirel bir yaklaşım, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.28-39.
 • Eruz, F.Sakine, (2001), Çeviride ve çeviri eğitiminde dilbilimsel incelenmelere eleştirel bir yaklaşım, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.28-39.
 • Georges, Adnan, (1993), Functional heads and case assignment in NPs in standart Arabic, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.173-188.
 • Göğüş, Beşir, (1994), Türk Dilindeki gelişmelerin öğretim-eğitim etkinliklerine yansıması, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.11-16.
 • Göğüş, Beşir, (1993), Anadili gelişiminin düşünce ve davranış üzerine etkisi, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.65-69.
 • Gökçora, Denia, (1999), Türkçe Özbekçe ve İngilizce dillerinde özür dileme ve teşekkürlerin karşılaştırılmalı incelemesi, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildiriler Mersin Üniversitesi Yayını, s.27-38.
 • Göksel, Aslı, (1997), Chomsky’ci kuramda biçimbirimler ve biçimbilimin yeri, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.13-23.
 • Göksel, Aslı, (1997), Morphological asymmetries between Turkish and Yakut, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.69-76.
 • Göksel, Aslı, (1997), Morphological asymmetries between Turkish and Yakut, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.69-76.
 • Göksel-Charette, Aslı-Monik, (1997), Sesbilimde sınırlama kavramı ve ünlü uyumu, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.150-161.
 • Göksu, Özkan, (1980), Dilde yapı kavramı ve ‘geleneksel’ yaklaşım, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil KurumuYayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.46-56.
 • Günay, V.Doğan, (1991), Dil konuşanın özelliğini ne oranda yansıtır?, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.71-74.
 • Günay, V.Doğan, (1999), Tiyatro göstergebilimi, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.111-123.
 • Hacı, Ayşe Halil, (1996), Batı Trakya’da konuşulan Türkçe’nin biçimbilimsel incelemesi, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri: 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.95-106.
 • Hacıoğlu, Nurcan, (1994), Vowel harmony in Turkish: Problems with generative and autosegmental approaches, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.288-304.
 • Haig, Geoffrey, (1997), The dative as default case in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.37-48.
 • Heljden, Homeka van der, (1997), Verbs in monu and bilingual acquistion of Turkish, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.109-116.
 • Huber -Uzun, Emel-Leylâ Subaşı, (2001), Metin türü ve yazma edimi ilişkisi: Bilimsel metin yazma edimi, Dilbilim Araştırmaları 2001, s.9-36.
 • Ilgın, Leyla, (1997), Yazılı kullanımda tümce bağlama, XI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.47-60.
 • Işık Alkoç, Gül, (1986), Yapısal sözdizimi açısından Türkçede eylem kategorisi, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s. 1-20.
 • İleri, Esin, (1997), Türkçedeki fiillerin birleşim değeri, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.157-165.
 • İmer, Kamile, (1990), İlkokul çocuklarının yazılı anlatımlarında birkaç sesbilimsel özellik, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.101-107.
 • İmer, Kamile, (1991), Türkçenin sözvarlığındaki yeni öğeler, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.18-28.
 • İmer, Kamile, (1994), Cumhuriyet döneminde Türkçenin özleştirilmesi üzerine düşünceler, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.17-20.
 • İmer, Kamile, (1980), Toplumsal dilbilim, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1. Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.157-166.
 • İmer, Kamile, (2001), Kıbrıs ağzında tümce sorunu ve perde değişimleri, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.2.
 • İmer, Kamile, (1997), Türkçe-Lazca konuşan iki dillilerde kod değiştirimi, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.275-283.
 • İmer-Doğan, Kamile-Gürkan, (1977), Söylemde alaycı dil kullanımının yorumlanması, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.213-230.
 • İmer-Kocaman-Özsoy, K.- A.- S. (1996), Dilbilimde terimleşme çabaları, X. Dilbilim Kurultayı Bildiriler 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.77-81.
 • İmer-Kocaman-Özsoy, Kamile-Ahmet-Sumru, (1996), Dilbilimde terimleşme çabaları, X. Dilbilim Kurultayı Bildiriler 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.77-81.
 • İmer-Uzun, K.-.L Subaşı, (1990), Türkçe öğretiminde dilbilimin önemi, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilim Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.27-36.
 • İnce, Işıl, (1991), Türkçenin çekirdek tümcelerindeki kurucu yapılara üretimsel-dönüşümlü dilbilgisi açısından, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.43-49.
 • İnce, Ülker, (1993), Çeviriyi eleştirmeden önce, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.5-11.
 • İnce, Atakan, (2001), Türkçede asalak boşluklar, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.12-13.
 • İpekçi, G.Dicle, (2001), Türkçe ve Fransızca arasında yapılan çeviride sözdizimsel sorunlar, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.299-307.
 • İpekçi, G.Dicle, (2001), Türkçe ve Fransızca arasında yapılan çeviride sözdizimsel sorunlar, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.299-307.
 • İşsever, Selçuk, (1996), Kullanımsal işlevleri açısından Türkçedeki bağlaçlar, X.Dilbilim Kurultayı Bildiriler 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.83-94.
 • Kantel, Semiramis, (1990), Dilbilim öğretimine nereden başlamalı?, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.37-40.
 • Karahan, Banu, (1990), Ana dil faktöründe dördüncü boyut bireysel ağızlılık, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilim Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.172-179.
 • Karahan, Firdevs, (2001), Sakarya ili Aralık köyünde yaşayan Boşnakların etnik dilbilimsel canlılık oranları dile ve kimliklerine karşı tutumları toplumsal ağları içerisinde dil kullanımları, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.17-18.
 • Karahan, Firdevs, (1997), Üçüncü kuşak Karaçaylarda düzenek kaydırımı üzerine bir çalışma, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.291-303.
 • Karahan-König, Firdevs-Günay, (1997), Bir grup öztürkçe sözcükle ilgili toplumbilimsel araştırma, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.147-162.
 • Karantay, Suat, (1993), Çeviri eleştirisinin bilimsel konumu üzerine eleştirel görüşler ve bir model önerisi, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.17-24.
 • Karaş, Muhsin, (1990), Dilde yeni sözcükler konusuna dilbilimsel bir yaklaşım, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.145-155.
 • Karaş, Muhsin, (1990), Günümüz Türkçesinde hitap şekilleri ve toplum dilbilimsel kurallar, III.Dilbilimi sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.41-59.
 • Karayazıcı, Berrin, (1994), Biçembilim ve yazın çevirisi, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.247-263.
 • Kornfilt, Jaklin, (1986), The stuttering prohibition and morpheme deletion in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.59-84.
 • Kornfilt, Jaklin, (1986), The stuttering prohibition and morpheme deletion in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.59-84.
 • Kaş, Ali, (1990), Dilbilim-dil öğretimi-dilbilimsel üçlüsü, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.180-186.
 • Keçik, İlknur, (1992), İlkokul öğrencilerinin özet ve hatırlama metinlerinde bağdaşlık sorunu, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.71-75.
 • Keçik, İlknur, (1993), İlkokul 2. ve 5. sınıf öğrencilerinin hatırlama ve özet metinlerinde uygulanan büyük ölçekli yapı k, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.89-97.
 • Keçik-Ülsever, İlknur-Şeyda, (1994), Dil öğretimi terimleri önçalışması, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.305-309.
 • Keçik-Ülsever, İlknur-Şeyda, (1994), Dil öğretimi terimleri önçalışması, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.305-309.
 • Kennely, Sarah D. 1997), Nonspecifik external arguments in Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.58-75.
 • Kerslake, Celia, (1997), Future time reference in subordinate clauses in Turkish, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.49-59.
 • Ketrez, Fatma Nihan, (1997), Bir çocuğun dil edinimi sürecinde ses aktarımı, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.83-94.
 • Ketrez, F.Nihan, (1999), Kişi eklerinin edinimi, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.163-174.
 • Kılıç, Mehmet Akif (2003), “Türkiye Türkçesi’ndeki Ünlülerin Sesbilgisel Özellikleri”, Studies in Turkish Linguistics, Boğaziçi University Press, s.3-18.
 • Kıran, Zeynel, (1990), Büyüleyici bir bilim dalı:Dilbilim, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.4-10.
 • Kıran, Ayşe, (1990), Dilbilim-gösterge-bilim ilişkileri, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.50-63.
 • Kıran, Ayşe Eziler, (1991), Dilbilim-göstergebilim ilişkileri ve göstergebilim oluşturucu, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.88.89.
 • Kıran, Ayşe Eziler, (1994), Göndergenin gücü ve gerçeklik, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.236-246.
 • Kıran, Zeynel, (1999), Sözceleme ve göstergebilim, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.93-99.
 • Kıran, Ayşe Eziler, (1999), Ben ve ötekiler, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.153-172.
 • Kocaman, Ahmet, (1990), Dilbilim terimleri sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.155-192.
 • Kocaman, Ahmet, (1991), Dilbilim terimleri sözlüğü-ek, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.146-147.
 • Kocaman, Ahmet, (1992), Toplumdilbilim terimleri, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.115-116.
 • Kocaman, Ahmet, (1992), Anlambilim sorunları, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.87-92.
 • Kocaman, Ahmet, (1992), Toplumdilbilim terimleri, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.115-116.
 • Kocaman, Ahmet, (1993), Çeviri çeviri eleştirisi dilbilim, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.1-4.
 • Kocaman, Ahmet, (1994), Cumhuriyet dil devrimi ve ötesi, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.1-3.
 • Kocaman, Ahmet, (1996), Edimbilim üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.11-37.
 • Kocaman, Ahmet, (1997), Dil ve politika: Temeldeki ilişkiler Çeviri, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.82-88.
 • Kocaman, Ahmet, (1998), Uygulamalı dilbilim, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.101-106.
 • Kocaman, Ahmet, (1980), Modern dilbilim ve dil incelemesi genel bir değerlendirme, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayi, s.33-40.
 • Kocaman, Ahmet, (1980), Dilbilimsel anlambilim, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1. Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.89-103.
 • Kocaman-Aksan, Ahmet-Doğan, (1990), Prof. Dr. Doğan Aksan ile ülkemizde dil ve dilbilim çalışmaları üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.1-4.
 • Kocaman-Osam, Ahmet-Necdet, (2001), Dilbiliminde yeni yönelimler ve ülkemizde dilbilimin görünümü, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.19.
 • Kocaman-Tekin, Ahmet-Talat, (1992), Söyleşi-Türkoloji üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.5-9.
 • Koç, Ayhan Aksu, (1993), Anlatı yapısının kavramsal ve dilsel gelişimi, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.51-60.
 • Kónig, Wolf, (1993), Almanca ve Türkçe’deki çekim düzeninin karşılaştırılması, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını:371, s.115-122.
 • Korkut, Ece, (1999), Verlaine’de uzam-özne ilişkisi, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.125-133.
 • Kornfılt, Jaklin, (1997), On some constraints governing free relative clauses in Turkish, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri 7-9 Ağustos 1996, s.17-24.
 • Kornfilt, Jaklin, (1994), Türkçede geçişim ve sözcük dizimine etkisi, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.42-53.
 • Kornfilt, Jaklin, (1996), On some İnfinitival Wh-consructions In Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.192-216.
 • Kornfilt, Jaklin, (1997), On the syntax and morphology of relative clauses in Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.24-51.
 • König, Güray, (1991), Toplumbilim açısından dil ve dil türleri, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.59-70.
 • König, Güray Çağlar, (1992), Dil ve cins: Kadın ve erkeklerin dil kullanımı, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.25-36.
 • König, Wolf, (1994), Dilbilim ve yapay zekâ, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.219-235.
 • König, Wolf, (1990), Batı dillerinde bilimsel terimleşme ve Türkçede durum, III. Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.60-65.
 • König, Wolf, (1990), Batı dillerinde bilimsel terimleşme ve Türkçede durum, III. Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.60-65.
 • Kural, Murat, (1994), Yantümcelerde çekim ekleri, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.80-111.
 • Kural, Murat, (1997), Ölçüm öbekleri, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.52-57.
 • Kuribayashi, Yuu, (1990), Syntactic compoundings in Turkish, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.41-50.
 • Kuribayashi, Yuu, (1997), Complement incorporation and subject to object raising in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.89-98.
 • Kurtböke, Petek, (1997), A corpus-based analysis of the Turkish community newspaprs in Australlia progress report, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.221-230.
 • Kuruoğlu, Güliz, (1986), Time reference in Turkish conditional sentences, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.129-144.
 • Külebi, Oya, (1990), Türkçe ünlemlerin kullanımbilim Pragmatics yönünden incelenmesi, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.10-35.
 • Külebi, Oya, (1997), Dilbilim ve dil felsefesinde bir dönüm noktası: Noom Chomsky, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.76-81.
 • Külebi, Oya, (1990), Söz eylem kuramının irdelenmesinde sözdizimsel etmenler, III. Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları, s.66-77.
 • Külebi- Oya-Kocaman, Ahmet, (1977), -sel ekinin kullanımı üzerine, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.207- 212.
 • Lecompte, Güney, (1980), Ruhsal dilbilim, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1. Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.149-156.
 • Logie Nacar, Nur, (2001), Fransızca’da sözdizimsel odaklaştırma-konulaştırma yöntemleri ile tonlamaya yansımaları Türkçe’deki eşdeğerleri, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.10-11.
 • Logie-Nacar, Nur, (2001), Fransızca’da sözdizimsel odaklaştırma-konulaştırma yöntemleri ile tonlamaya yansımaları Türkçe’deki eşdeğerleri, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.10-11.
 • M.Bear, Joshua, (1990), İletişimci yaklaşımın Türkiye bağlamında geçerliliği sorunu, III.Dilbilim Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.115-121.
 • Maviş, İlknur, (1991), Oyun çözümlemesi: Bir uygulama, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.113-121.
 • Mutlu, Mine, (1996), Göstergebilimsel yaklaşımın çeviriye kazandırdıkları üzerine, X..Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.119-128.
 • Nilsson, Birgit, (1986), Object incorporation in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.113-128.
 • Nilsson, Birgit, (1986), Object incorporation in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.113-128.
 • Oktar, Lütfiye, (1993), İkidilli Türk üniversite öğrencilerinin İngilizce ve Türkçe yazılı anlatımlarında sözdizims, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.83-87.
 • Oktar, Lütfiye, (1997), Söylemsel artgönderim örüntülerinde iletişimsel etkenler, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.127-132.
 • Oktar, Lütfiye, (1997), Çevreye ilişkin haber metinlerinde eşdizimsel örüntüleme, XI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.163-180.
 • Oktar-Yağcıoğlu, Lütfiye-Semiramis, (1997), Türkçe’de söylem yapısı ve artgönderim, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.331-345.
 • Oraliş-Ozil, Meral-Şeyda, (1992), Metindilbilimsel yaklaşımla yazınsal bir metni çözümleme denemesi, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.37-51.
 • Osam-Donaldson, Necdet-Peter Hugh, (1997), Klinik ortamında kazanılan akıcılık ve aktarım yetilerinin gerçek hayata aktarımında karşılaşılan, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.142-146.
 • Ozil, Şeyda, (1994), Temel tümcelerde ve ortaçlı yapılarda kip anlatımı, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.112-127.
 • Ozil, Şeyda, (1986), Bağımsal dilbilgisi açısından Türkçede tümce yapı biçimleri, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.21-30.
 • Ozil, Şeyda, (1993), Türkçede eş işlevli dilbilgisel yapılar, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.85-97.
 • Ozil, Şeyda, (1993), Türkçede eş işlevli dilbilgisel yapılar, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını: 371, s.85-97.
 • Ozil, Şeyda, (1997), Nitelenen öğesiz kullanılan ortaçlı yapılar, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.175-182.
 • Ölmez, Mehmet, (1997), Radloff sözlüğünün yeni bir yayımı nasıl olmalıdır?, VIII.Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.371-380.
 • Özbek, Nurdan, (1998), Türkçede söylem belirleyicileri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.37-47.
 • Özcan, F.Hülya, (1997), Comprehension of relative clauses in the acquisition of Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.149-155.
 • Özcan, F.Hülya, (1997), Comprehension of relative clauses in the acquisition of Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.37-48.
 • Özcan, F.Hülya, (1997), Comprehension of relative clauses in the acquisition of Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.149-155.
 • Özçalışkan, Şeyda, (1994), Kadın ve erkeklerin küfür kullanımı üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.274-287.
 • Özçalışkan, Şeyda, (1996), Vladimir Propp’un biçimbilimsel yaklaşımı çerçevesinde bir Keloğlan masalının incelenmesi, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.59-76.
 • Özçalışkan, Şeyda, (1994), Kadın ve erkeklerin küfür kullanımı üzerine, Dilbilimi Araştırmaları 1994, s.274-287.
 • Özil-C, Şeyda-Şenöz, (1996), Türkçe’de ‘bu’ ‘şu’ sözcükleri, X.Dilbilim Kurultayı Bildiriler 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.27-39.
 • Özmen-Dönük, N.-D. 2001), Türkçede eylem anlambilimi üzerine bir çalışma eylem üye ve görünüş kategorileri, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2003 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.288-298.
 • Özsoy, Sumru, (1990), Söylemiçi dönüşlü yapı, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.35-41.
 • Özsoy, A.Sumru, (1992), Türkçede eşgönderge örüntüsü, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.77–85.
 • Özsoy, A.Sumru, (1994), Yönetim ve bağlama kuramı sözlüğü, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.151–154.
 • Özsoy, A.Sumru, (1994), Türkçede ortaç yapısı, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.21-30.
 • Özsoy, A.Sumru, (1994), Türkçede ortaç yapısı, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.21-30.
 • Özsoy, A.Sumru, (1996), Kitle iletişim araçları dil ve anadili öğretimi üçlemi, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.216-230.
 • Özsoy, A.Sumru, (1997), Chomsky’nin sözdizim kuramına bir bakış, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.9-12.
 • Özsoy, A.Sumru-Eser E.Taylan, (1998), Türkçenin neden gösteren ilgeç yantümceleri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.116125.
 • Özsoy, Sumru, (1986), On the syntactic properties of empty categories, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.101-112.
 • Özsoy, Sumru, (1997), The minimalist program and antecedent contained deletion in Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.9-15.
 • Özsoy-Taylan, A.Sumru-Eser E. 1998), Türkçenin neden gösteren ilgeç yantümceleri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.116-125.
 • Öztokat, Nedret, (1999), Görsel nesnelerin çözümlenmesinde göstergebilimsel yöntem, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.135-141.
 • Özünlü, Ünsal, (1990), Klasik sözbilimin deyişbilimdeki uzantıları, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.85-95.
 • Özünlü, Ünsal, (1991), Türk gülmecesinde duvar ve kaldırım yazıları, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.122-132.
 • Özünlü, Ünsal, (1993), Erayoloji, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.147-159.
 • Pesetsky, David, (1994), Yönetme ve bağlama kuramı Çev.Ahmet Kocaman, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.141-144.
 • Pesetsky, David, (1994), Yönetme ve bağlama kuramı Çev.Ahmet Kocaman, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.141-144.
 • Rona, Bengisu, (1986), Hormany in Turkish a discordont note, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.281-294.
 • Ruhi, Şükriye, (1992), Yazılı metin oluşturmada devrik tümcenin işlevi üzerine bir gözlem, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.53-58.
 • Ruhi, Şükriye, (1992), Yazılı metin oluşturmada devrik tümcenin işlevi üzerine bir gözlem, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.53-58.
 • Ruhi, Şükriye, (1993), Dil öğretimi felsefesi, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.71-81.
 • Ruhi-Zeyrek-Osam, Şükriye-Deniz -Necdet, (1997), Türkçede kiplik belirteçleri ve çekim ekleri ilişkisi üzerine gözlemler, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.105-111.
 • Sadiyeva, Gulmira, (2001), Beyin hasarı sırasında ortaya çıkan konuşma bozukluğunun sesbilgisi açısından incelenmesi, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.23-24.
 • Schaaik, Gerjan van, (1998), İşlevsel dilbilgisi ne biçim şey bu?, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.9-25.
 • Schaaik, Gerjan van, (1999), Türkçede öznelik eksiltme, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.7-23.
 • Schonig, Claus, (2001), Some basic remarks on South Siberian Turkic and its position within North East Turkic and the Turk, Dilbilim Araştırmaları 2001, s.63-99.
 • Schroder, Christoph, (1997), Relative’ clasuses and the structure of spoken Turkish, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilim Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.347-363.
 • Sebüktekin, Hikmet, (1986), Turkish word stress some abservations, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s. 295
 • Sebüktekin, Hikmet, (1986), Turkish word stress some abservations, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s. 295
 • Seferoğlu, Gölge, (1999), Prototip kuramı çerçevesinde bir araştırma, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.79-88.
 • Semercioğlu, Ufuk, (1990), Okuma eyleminin dilbilimsel dayanakları, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.103-106.
 • Serindağ, Ergün, (2001), Türkçe ve Almanca dil kullanımında olumsuzluk üzerine karşılaştırmalı bir çözümleme: olumsuzluğun Türkçe ve Almanca’da veriliş biçimi ve dil öğretimi açısından önemi, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.181-188.
 • Slobin-Talay, Don I.-Ayşegül, (1986), Development of pragmatic use of subject pronouns in Turkish child language, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.207-228.
 • Slobin-Talay, Don I.-Ayşegül, (1986), Development of pragmatic use of subject pronouns in Turkish child language, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası 400, s.207-228.
 • Sofu, Hatice, (1998), Sorutümcelerinin edinimi, DilbilimAraştırmaları 1998, s.90-98.
 • Sofu, Hatice, (1999), Farklı sosyo-ekonomik katmanlardan çocukların dil ediniminde kişi ve zaman eklerinin kullanımı, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.97-106.
 • Sofu, H.Fırat, (2001), Otistik çocuklarda dil gelişimi, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.49-63.
 • Sönmez, Sevim, (1990), Sözlü dil/Yazılı dil, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.119-123.
 • Sultanov, Vügar, (1997), Türkçe’de pasif yapıların tipleri, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.365-370.
 • Şen, Meryem, (2001), Karşılıklı konuşmalarda etkileşimsel strateji açısından dilsel değişimleri sosyal psikolojik bir yaklaşım, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.6.
 • Şen, Meryem, (2001), Karşılıklı konuşmalarda etkileşimsel strateji açısından dilsel değişimleri sosyal psikolojik bir yaklaşım, Üniversitelerarası XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi İstanbul, s.6.
 • Şen, Meryem, (2001), Dilin sınıf içi kullanımının ve dilsel değişkenlerinin işlev ve anlam açısından değerlendirilmesi edimsel bir yaklaşım, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.123-133.
 • Taneri, Mübeccel, (1996), Türkçe’de istemli/istemsiz –geçişsiz edilgen çatılar ve ağacı şemada zorunlu boğum, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.47-66.
 • Taneri, Mübeccel, (1999), Ara-ortak Anadolu/ Azeri patlamalıları üzerine yeniden yapılandırma denemesi, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildiriler Mersin Üniversitesi yayını, s.47-58.
 • Taylan, Eser Erguvanlı, (1993), Türkçede –DIK ekinin yantümcelerindeki işlevi üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.161-171.
 • Taylan, Eser Erguvanlı, (1994), Yantümcelerde tamlayan ekinin işlevi üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.31-41.
 • Taylan, Eser Erguvanlı, (?), Türkçe’de görünüş zaman ve kiplik ilişkisi: -DI biçimbirimi, VI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.1-12.
 • Taylan-Özsoy, E. Eser-A.Sumru, (1993), Türkçe’deki bazı kip biçimlerinin öğretimi üzerine, VII. Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını:371, s.1-9.
 • Tekin, Talat, (1991), Türkçede kelime vurgusu kuralları, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.1-4.
 • Tekin, Talat, (1994), Cumhuriyet döneminde Türkçenin gelişmesi, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.4-10.
 • Tekin, Talat, (1997), Dilbilimi ilke ve yöntemleri ışığında Türkiye’de Türk dilbilimi, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı Bildirileri 7-9 Ağustos 1996, s.1-8.
 • Tekman, Hasan Gürkan, (2000), Dilde ve müzikte bilişsel süreçler arasında bir karşılaştırma, Dilbilim Araştırmaları 2000, s.65-83.
 • Tekulus, Canan, (1996), Doğu Rodop’ta konuşulan Türkçenin biçimbilimsel incelenmesi, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri: 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.107-118.
 • Toksöz, Nesrin, (2001), İncelik ve yönetici söylemi: söz kesme ve sözel örtüşme, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.134-146.
 • Topbaş, Seyhun-Handan Kapkallı, (1994), Sesbilim ve sesbilgisi terimleri üzerine, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.310-322.
 • Topbaş, Seyhun, (1996), Sesbilgisi açısından dil edinim süreci, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.295-310.
 • Topbaş, Seyhun, (1997), Acquisition of bound morphemes nominal case morphology in Turkish, XIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.127-137.
 • Topbaş, Seyhun, (1997), Acquisition of bound morpheme si nominal case morphology in Turkish, XIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.127-137.
 • Topbaş-Özcan, Seyhun-F.Hülya, (1997), Pronominals on their pragmatic functions in the acquistion of Turkish, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.139-148.
 • Tosun, Cengiz, (1980), Dil dildeğişkesi lehçe ağız ve dil akrabalıkları, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları 1564 Doruk Matbaacılık Sanayi, s.75-78.
 • Tosun, Cengiz, (1980), Sesbilim ve sesbilgisi, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.57-61.
 • Tosun, Gülşat Aygen, (1997), Türkçe’de koşul tümcelerinin bazı sözdizimsel ve anlambilimsel özellikleri, XI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.35-46.
 • Tosun, Gülşat Aygen, (1999), Türkçe’de gönderme birimi olarak zaman, XII.Dilbilim Kurultayı 14-16 Mayıs 1998 Bildirileri Mersin Üniversitesi Yayını, s.107-116.
 • Tura, Sabahat, (1980), Anlam ve yorum, Dilbilim ve Dilbilgisi Konuşmaları 1 Türk Dil Kurumu Yayınları:465 Doruk Matbaacılık Sanayii, s.104-123.
 • Turan, Ümit Deniz, (1996), Türkçede kişisiz gizli özne ve insan, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.245-250.
 • Turan, Ümit Deniz, (1998), Türkçe metinlerde adılların dağılım ve işlevleri, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.70-84.
 • Turan, Ümit Deniz, (1997), Definiteness and information-status in Turkish, VIII. Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.257-266.
 • Turan, Ümit Deniz, (1997), Metin işaret adılları: bu şu o ve metin yapısı, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.201-212.
 • Türker, Faruk, (1991), Dilbilimin çalışma alanlarında bilgisayar kullanımı, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.137-143.
 • Uras-Yılmaz, Yılmaz Arsun-Selim, (2001), Konuşma dili olarak Türkçenin iki temel alanda incelenmesi: tonlama ve sözceleme, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.24-25.
 • Uslu, Zeki, (2001), Türkçede neden bildirme işlevi: -dIğI için ve –dIğIndAn yapıları üzerine, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım Yayım Merkezi, s.16.
 • Uzun, Leyla Subaşı, (1991), Deyimleşme ve Türkçede deyimleşme dereceleri, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.29-39.
 • Uzun, N.Engin, (1994), Türkçede bileşiğin biçimlenişi: Varsayımsal taban yaklaşımıyla yeni bir sınıflama, Dilbilim Araştırmaları 1994, s.128-140.
 • Uzun, Leylâ Subaşı, (1996), Anlamlandırma sürecinde kimi eğilimler ve cinsiyet değişkeni, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.88-100.
 • Ülkü, Vural, (1990), Federal Almanya’da karşılaştırmalı gramer araştırmaları ve bu araştırmaların yabancı dil öğretimine katkısı, III.Dilbilimi Sempozyumu 21-22 Haziran 1989 Dilbilimi Uygulamaları Çukurova Üniversitesi Basımevi, s.107-114.
 • Ülsever, Şeyda, (1990), Biçembilim: Bir uygulama, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.95-101.
 • Yağcıoğlu, Semiramis, (1998), Yazınsal metin-okur etkileşimi: Alt-birimlerin anlamlandırma sürecine etkileri üzerine deneysel bi, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.48-58.
 • Yağcıoğlu, Semiramis, (1999), Gazete köşe yazılarında eşdizimsel örüntüleme ve ideoloji, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.55-64.
 • Yağcıoğlu, Semiramis, (1996), Yazınsal metinleri okuma ve anlamlandırma sürecinde bilgi ve deneyimin rolü, X.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 22-24 Mayıs 1996 İzmir Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, s.129-143.
 • Yağcıoğlu, Semiramis, (1977), Çevreyle ilgili gazete haberlerinde eşdizimsel bağlaşıklık ve metin bağdaşıklığı, XI.Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.181-188.
 • Yağmur, Kutlay, (1997), Dil planlaması bağlamında Almanya ve Hollanda’da Türkçenin görünümü, Dilbilim Araştırmaları 1997, s.147-149.
 • Yağmur, Kutlay, (1997), Sociolınguıstic aspects of first language attrition amang Turkish migrants in Sydney, VIII.Uluslar Arası Türk Dilbilimi Konferansı 6-7 Ağustos 1996, s.231-241.
 • Yağmur, Kutlay, (1997), Türkçe söylemde yabancı sözcük kullanımının simgesel anlamı ve dil tutumları, XI. Dilbilim Kurultayı ODTÜ Eğitim Faültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Yayınları, s.129-138.
 • Yaman, M.Baki, (2001), Fransızca/Türkçe uzmanlık alanı metinlerinde tanımlama yöntemlerinin karşılaştırması, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.181-188.
 • Yarar, Emine, (2001), Bilimsel söylemde olasılık kipi, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.11-12.
 • Yarar, Emine, (2001), Bilimsel araştırma makalelerindeki giriş bölümlerinin söylem yapıları, XIV. Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.110-122.
 • Yavuz, Handan Kapkallı, (2001), Türkçedeki /a/’nın sesbilimsel özellikleri, Dilbilim Araştırmaları 2001, s.55-63.
 • Yavuz, Mehmet Ali, (2001), Türkçe’de zamanların sınıflandırılması sorunu ve şimdiki zaman, Üniversitelerarası XV.Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.5.
 • Yemenici, Alev, (1996), Söylem çözümlemesi: Türk İngiliz ve Amerikan kültürlerinde anlatılan öykülerin kültürel bir çerçev, Dilbilim Araştırmaları 1996, s.37-59.
 • Yemenici, Alev, (1998), Haber tartışmalarında kullanılan dil üzerine bir araştırma, Dilbilim Araştırmaları 1998, s.26-36.
 • Yemenici, Alev, (1999), Konuşma çözümlemesi: Haber, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.33-44.
 • Yücel, Tahsin, (1999), Yukarı ve aşağı, Dilbilim Araştırmaları 1999, s.101-110.
 • Yükseker, Hitay, (1997), The multi-purpose future morpheme, VIII.Uluslararası Türk Dilbilimi Konferansı 7-9 Ağustos 1996, s.61-67.
 • Zaman, Mehmet, (2001), Türkçe tümce çözümlemelerinde gözardı edilmiş bir öge i belirtili nesne tamamlayıcısı, Üniversiteler Arası XV. Dilbilim Kurultayı 24-25 Mayıs 2001 Yıldız Teknik Üniversitesi Basım-Yayım Merkezi, s.7.
 • Zeyrek, Deniz, (1990), -mIş’ın masallardaki işlevleri üstüne, Dilbilim Araştırmaları 1990, s.79-85.
 • Zeyrek, Deniz, (1991), Göstergebilim söylem çözümlemesi ve anlatı incelemesi, Dilbilim Araştırmaları 1991, s.105-112.
 • Zeyrek, Deniz, (1992), Gazete haber başlıklarını inceleme denemesi, Dilbilim Araştırmaları 1992, s.59-69.
 • Zeyrek, Deniz, (1993), Eylemlerle anlatılar, Dilbilim Araştırmaları 1993, s.119-129.
 • Zeyrek, Deniz, (1993), Çeviri derslerinde Türkçe, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını:371, s.105-113.
 • Zeyrek, Deniz, (1993), Çeviri derslerinde Türkçe, VII.Dilbilim Kurultayı Bildirileri 13-14 Mayıs 1993 Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Yayını:371, s.105-113.
 • Zimmer, Karl, (1986), On The function of post –predicate subject pronouns in Turkish, Türk Dilbilimi Konferansı Boğaziçi Üniversitesi Matbaası, s.195-206.
 • Zinzade Akıncı, Silvia, (2001), Feminist dil eleştirisi ve Alman dilinde cinsiyetçilik, XIV.Dilbilim Kurultayı 27-28 Nisan 2000 Bildiriler Çukurova Üniversitesi Yayınevi, s.254-265.